Home

Articles/News

ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 16/01/2019
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 14/01/2019
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 11/01/2019

Book Reviews

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก (ฉบับปรับปรุง)
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | | 13/01/2019
การดำเนินงานศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 06/01/2019
การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 25/09/2017
ซึ่งกล่าวในการประชุมสัมมนาของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๕ และ ในระหว่างการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว ประจำปี ๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๕๖

Seminars/Events

การประชุมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของจีน (Forum of Frontier Development China 2018)
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกิจการชนชาติของประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยชนชาติ (Minzu University of China) ณ กรุงปักกิ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ GMS-Thailand E-commerce Economic Cor...
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ และได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งได้ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “นโยบายส่งเสริมการค้าระบบพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ E-Commerce”