บทวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “The Belt and Road” and “Thailand 4.0”: Strategic Cooperation เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เม.ย.๖๐ ณ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
โดยมีนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายหลิว เจิ้นหมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เป็นประธานร่วม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1
2
3
4

Home

Articles/News

ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 28/06/2017
เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๐ ที่ผ่านมา นายหยาง เจี๋ยฉือ มนตรีแห่งชาติของจีน ได้พบกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ทำเนียบขาวขณะไปเยือนกรุงวอชินตัน เพื่อร่วมการประชุมความมั่นคงทางการทูตจีน-สหรัฐฯ
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 26/06/2017
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๐ การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงระหว่างจีน-ประเทศอาเซียนครั้งที่ ๑๔ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้(DOC) จัดขึ้นที่เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 24/06/2017
นายคาร์ลอส โดมินเกซ(Carlos Dominguez III) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟิลิปปินส์กล่าวถึง โครงการริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง"
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 23/06/2017

Book Reviews

มังกรหลากสี
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 03/05/2017
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง “มังกรหลากสี : การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์” ที่ดำเนินการโดยทีมวิจัยนานาชาตินำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สี จิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | | 23/04/2017
กรอบแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจทางการทหาร ในหัวข้อ “ส่งเสริมกองทัพและกิจการด้านกลาโหมให้ทันสมัย” สรุปได้ดังนี้
นโยบายของจีนต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิค
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | | 23/04/2017
(ตอนที่ ๒-๗) จากการชี้แจงในสมุดปกขาว เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
“วิสัยทัศน์และปฏิบัติการ ว่าด้วยการร่วมสร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 20/04/2017
สมุดปกขาวเล่มนี้เป็นเอกสารที่รัฐบาลจีน มีความประสงค์จะเผยแพร่แนวคิดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เกี่ยวกับแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล หรือ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ทหารของจีน
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | vijaichina | 20/04/2017
สมุดปกขาวประจำปี ๒๐๑๕ (China’s White Paper 2015) หรือปี พ.ศ.๒๕๕๘ ว่าด้วยการป้องกันประเทศภายใต้ชื่อ“ยุทธศาสตร์การทหารของจีน” (China's Military Strategy)
สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | | 19/04/2017
สำนักพิมพ์ภาษาต่างประเทศของรัฐบาลจีน ร่วมกับบริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวหนังสือ "สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ"

Seminars/Events

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมจีน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง...
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Science: CASS) ปาฐกถาพิเศษร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิของไทย
สรุปผลสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
“ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ของโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับโครงการประเทศไทย ๔.๐” (The Belt and Road” and “Thailand 4.0”: Strategic Cooperation)
การส่งเริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีน ภายใต้แผนงานโครงการริเริ่ม "หนึ่งแถบ ห...
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการส่งเริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีน ภายใต้แผนงานโครงการริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง"
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “The Belt and Road” and “Thailand 4.0”: Strategic Cooperation
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “The Belt and Road” and “Thailand 4.0”: Strategic Cooperation เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เม.ย.๖๐ ณ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Boao Forum for Asia Annual Conference 2017
การแสดงแนวคิดและความหวังของจีนต่อความร่วมมือจากสื่อ เพื่อผลักดันความร่วมมือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ในระหว่างการประชุม Boao Forum for Asia Annual Conference
การประชุม CPPCC ๓ มี.ค.๖๐
พิธีเปิดการประชุม CPPCC วันที่ ๓ มี.ค.๖๐ ณ มหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง