รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกิจการชนชาติของประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยชนชาติ (Minzu University of China) ณ กรุงปักกิ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ และได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งได้ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “นโยบายส่งเสริมการค้าระบบพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ E-Commerce”
1
2
3
4

Home

Articles/News

ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 07/12/2018

Book Reviews

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 25/09/2017
ซึ่งกล่าวในการประชุมสัมมนาของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๕ และ ในระหว่างการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว ประจำปี ๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๕๖
มังกรหลากสี
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 03/05/2017
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง “มังกรหลากสี : การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์” ที่ดำเนินการโดยทีมวิจัยนานาชาตินำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สี จิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | | 23/04/2017
กรอบแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจทางการทหาร ในหัวข้อ “ส่งเสริมกองทัพและกิจการด้านกลาโหมให้ทันสมัย” สรุปได้ดังนี้
นโยบายของจีนต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิค
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | | 23/04/2017
(ตอนที่ ๒-๗) จากการชี้แจงในสมุดปกขาว เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

Seminars/Events

การประชุมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของจีน (Forum of Frontier Development China 2018)
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกิจการชนชาติของประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยชนชาติ (Minzu University of China) ณ กรุงปักกิ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ GMS-Thailand E-commerce Economic Cor...
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ และได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งได้ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “นโยบายส่งเสริมการค้าระบบพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ E-Commerce”