คมวาทะของผู้นำจีนในการปฏิรูปประเทศ และนโยบาย “หกมุ่งเน้น” ที่เป็นโรดแมปของการปฏิรูปรอบด้านในเชิงลึก

ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน
Source: 
Vijaichina
Date: 
23/09/2017
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลบทวิเคราะห์เกี่ยวกับคมวาทะของผู้นำจีนในการปฏิรูปประเทศ และนโยบาย “หกมุ่งเน้น” ที่เป็นโรดแมปของการปฏิรูปรอบด้านในเชิงลึก ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. คมวาทะของผู้นำจีนในการปฏิรูปประเทศ โดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้สัมภาษณ์ต่อ นาย เซอร์เกย์ บริลยอฟ พิธีกรของสถานีโทรทัศน์รัสเซีย เมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๕๗ ว่า “...ประเทศจีนมีอาณาเขต ๙.๖ ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรมากกว่า ๑,๓๐๐ ล้านคนจาก ๕๖ ชนชาติ ระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมาตรฐานการครองชีพของประชาชนยังคงไม่สูงนัก การบริหารประเทศเช่นนี้จึงมิใช่เรื่องง่ายเลย ในขณะที่ยืนบนที่สูงทอดสายตามองไกล เท้าก็ต้องแตะดินให้มั่นคงด้วย ข้าพเจ้าเคยทำงานตามที่ต่างๆ ในจีนเป็นเวลานาน จึงรู้ซึ้งดีว่าความแตกต่างในด้านต่างๆ ของจีนจากตะวันออกจรดตะวันตก จากท้องถิ่นสู่ส่วนกลาง จากแต่ละดับชั้นแต่ละท้องที่นั้นมีมากเหลือเกิน ด้วยเหตุนี้ การเป็นผู้นำของจีนจึงต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ให้ถ่องแท้เสียก่อน แล้วจึงพิเคราะห์วางแผนอย่างรอบด้าน รักษาสมดุลโดยรวม เน้นไปที่ประเด็นสำคัญและขับเคลื่อนภาพรวม บางครั้งต้องจับใหญ่ปล่อยเล็ก ใช้ใหญ่คุมเล็ก แต่บางครั้งต้องใช้เล็กนำใหญ่ มองเห็นปัญหาใหญ่จากเรื่องเล็ก หากจะเปรียบให้เห็นภาพก็คือ มันเหมือนกับการเล่นเปียโนทั้งสิบนิ้ว ในฐานะผู้นำประเทศ ในเมื่อประชาชนให้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งนี้ ข้าพเจ้าก็ต้องวางประชาชนไว้กลางหัวใจเสมอ...”
 
 
๒. นโยบาย “หกมุ่งเน้น” ที่เป็นโรดแมปของการปฏิรูปรอบด้านในเชิงลึก ซึ่งเสนอไว้ใน “มติคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าด้วยประเด็นสำคัญบางประการเพื่อการปฏิรูปรอบด้านในเชิงลึก” และผ่านในที่ประชุมเต็มคณะครั้งที่ ๓ ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ ๑๘ โดยมีเนื้อหาหลักคือ
      ๒.๑ การปฏิรูประบบเศรษฐกิจในเชิงลึก โดยมุ่งเน้นให้กลไกตลาดรับบทบาทเด็ดขาดในการจัดสรรทรัพยากร
      ๒.๒ การปฏิรูประบบการเมืองในเชิงลึก โดยมุ่งเน้นบูรณาการการเป็นผุ้นำพรรค การให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศกับการปกครองประเทศด้วยหลักนิติรัฐเข้าไว้ด้วยกัน
      ๒.๓ การปฏิรูประบบวัฒนธรรมในเชิงลึก โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบค่านิยมหลักของสังคมนิยมการสร้างชาติที่มีวัฒนธรรมสังคมนิยมที่เข้มแข็ง
      ๒.๔ การปฏิรูประบบสังคมในเชิงลึก โดยมุ่งเน้นการสร้างหลักประกันที่ดียิ่งขึ้นและปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมความยุติธรรมและความเป็นธรรมในสังคม  
      ๒.๕ การปฏิรูประบบนิเวศในเชิงลึก โดยมุ่งเน้นการสร้างประเทศจีนที่งดงาม
      ๒.๖ การปฏิรูประบบการสร้างสรรค์พรรคฯ ในเชิงลึก โดยมุ่งเน้นการยกระดับความสามารถในการปกครองของพรรคฯ ให้เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นประชาธิปไตย และเป็นไปตามกฎหมาย
 
                                              
 
บทสรุป คมวาทะและแนวคิดดังกล่าวของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานอย่างหนัก และยังได้รับอิทธิพลมาจากการอ่านหนังสือ ซึ่งนอกจากปรัชญาและภูมิปัญญาของจีนแล้ว ยังมีผลงานของนักประพันธ์ชาวรัสเซียอีกเป็นจำนวนมาก อาทิ อิวาน ไครลอฟ, อเล็กซานเดอร์ ปุชกิ้น, นิโคไล โกโกล, มิคาอิล เลอมอนตอฟ, อิวาน ตูร์เกเนฟ, ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี, นิโคไล กัฟริโลวิช, เชอร์นี เชฟสกี้, ลีโอ ตอลสตอย, อันทวน เชคอฟ และ มิคาอิล โชโลคอฟ เป็นต้น
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
(ข้อมูลจากหนังสือ เรื่อง “สี จิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ” โดย สี จิ้นผิง ซึ่งสำนักพิมพ์มติชนจัดพิมพ์เป็นฉบับภาษาไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙, หน้า ๑๐๖ – ๑๒๑.)

Facebook Comments Box