VDO

#ครูต๋าเล่าเรื่องจีน ep.1 เมื่อยังเป็นวัยรุ่น ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงหวังที่สุดคือ
กลไกความร่วมมือไทย จีนเชิงนโยบายเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ในบริบทBRI
สันติภาพ ความร่วมมือเป็นจิตวิญญาณของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง #ChinaKeywords EP.4
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทยได้อะไร จีนมีความจริงใจหรือไม่ China Keywords EP 1.Belt and Road. Thailand
ประเด็นธนาคาร AIIB และมุมมองต่อเศรษฐกิจจีนในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ไทย
จีนชนะไวรัสCovid19 ได้อย่างไร มีอะไรที่จีนทำและไม่ทำ : Do & Don’t สัมภาษณ์ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช HEAVY DOSE| ยาแรงเจ็บแต่จบ!!
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 21
คิดบวก | วิเคราะห์จุดจบม็อบฮ่องกง (2/2)
คิดบวก | วิเคราะห์จุดจบม็อบฮ่องกง (1/2)
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (สัมมนาครั้งที่๖ ณ เมืองเซี่ยเหมิน)

Pages