VDO

"รถไฟต้าหลี่และชายแดนจีน-พม่า"ในสารคดี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด (ตอน4)
"รถไฟไทย-จีน" เชื่อมโยงคุนหมิง-ลาว-อีสานไทยในสารคดี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด (ตอน3)
รถไฟเฉิงตู-ยุโรป ในสารคดีทีวี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด (ตอนที่ 2)
สารคดีทีวี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด (ตอนที่ 1)
Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด!!!
Aksornsri's View "เราควรจะมองจีนอย่างไร?" รายการ Timeline สุทธิชัย หยุ่น Nation TV
"Aksornsri's Talk จีนฝันอะไรและทิศทางความสัมพันธ์ไทย-จีน"
CCTV NEWS interview Dr. Aksornsri Phanishsarn (in Thai) “How China's Economic Reform benefit ASEAN?”
CCTV NEWS สัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. เกี่ยวกับมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจจีน on air เมื่อ 3 มี.ค. 59
Thai PBS สัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ในประเด็นรถไฟไทย-จีน

Pages