VDO

มอง 'ซินเจียง' ใหม่
เปิดเส้นทางสายไหมในซินเจียง
Eyes on China - Aksornsri ตอน 8 "มหานครฉงชิ่ง ต้นแบบการพัฒนาจีนตะวันตก"
Eyes on China - Aksornsri ตอน 7 : "เซี่ยเหมิน เมืองน่าอยู่ในจีน" (ตอนจบ)
Eyes on China - Aksornsri ตอน 6 : "เซี่ยเหมิน เมืองน่าอยู่ในจีน" (ตอนแรก)
Eyes on China - Aksornsri ตอน 5 "กุ้ยโจว มณฑลยากจนที่สุดของจีน" (ตอนจบ)
Eyes on China - Aksornsri ตอน 4 "กุ้ยโจว มณฑลยากจนที่สุดของจีน" (ตอนแรก)
Eyes on China - Aksornsri ตอน 3 "เทียนจิน มหานครแห่งความมั่งคั่ง"
Eyes on China - Aksornsri ตอน 1 "เปิดปูม พญามังกรจีน"
รายการ "Eyes On China มองจีนหลากมิติ"

Pages