VDO

โอกาสที่ไทยจะได้รับประโยชน์จาก Maritime Silk Road
Eyes on Hainan เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ (ตอนจบ)
Eyes on Hainan เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ (ตอนแรก)
เปิดเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21
มอง 'ซินเจียง' ใหม่
เปิดเส้นทางสายไหมในซินเจียง
Eyes on China - Aksornsri ตอน 8 "มหานครฉงชิ่ง ต้นแบบการพัฒนาจีนตะวันตก"
Eyes on China - Aksornsri ตอน 7 : "เซี่ยเหมิน เมืองน่าอยู่ในจีน" (ตอนจบ)
Eyes on China - Aksornsri ตอน 6 : "เซี่ยเหมิน เมืองน่าอยู่ในจีน" (ตอนแรก)
Eyes on China - Aksornsri ตอน 5 "กุ้ยโจว มณฑลยากจนที่สุดของจีน" (ตอนจบ)

Pages