VDO

Eyes on China - Aksornsri ตอน 5 "กุ้ยโจว มณฑลยากจนที่สุดของจีน" (ตอนจบ)
Eyes on China - Aksornsri ตอน 4 "กุ้ยโจว มณฑลยากจนที่สุดของจีน" (ตอนแรก)
Eyes on China - Aksornsri ตอน 3 "เทียนจิน มหานครแห่งความมั่งคั่ง"
Eyes on China - Aksornsri ตอน 1 "เปิดปูม พญามังกรจีน"
รายการ "Eyes On China มองจีนหลากมิติ"
Talk Asean ตอน วิเคราะห์ตลาดจีน กับ รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ให้สัมภาษณ์รายการประเด็นดังหลังข่าว
Next Decade ASIA Afternoon Session
Next Decade ASIA - International symposium 29 OCT 2012 morning session

Pages