อาร์ม ตั้งนิรันดร

อาร์ม ตั้งนิรันดร จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปริญญาโทจาก Harvard Law School และ Stanford Law School มีความสนใจด้านกฎหมายจีน กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์ไทย-จีน ประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คนที่ 2 ถึงเดือนกันยายน 2556

 

| กรุงเทพธุรกิจ | 13/02/2014
จีนได้ชื่อว่าเป็นนักลอกและนักเลียนแบบ แต่อย่างน้อยคุณก็ต้องใจถึง และหัวสมองถึงจริงๆ จึงจะสามารถลอกโมเดลธุรกิจ
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 16/01/2014
เกมปราบคอร์รัปชันที่ฮิตที่สุดในจีนขณะนี้ เป็นเกมออนไลน์ของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชน ซึ่งเป็นสื่อหลักของรัฐบาลจีน
| http://bit.ly/1c0buKs | 19/12/2013
ภายหลังจากยุคที่สงบสันติและมีการผลิตบัณฑิตจำนวนมาก ก็จะเข้าสู่ยุคที่บัณฑิตเหล่านั้นวางกลศึกสงครามสู้รบกัน ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ “อำมาตย์” รับใช้เจ้านายของตน แยกแผ่นดินจีนหนึ่งเดียวออกเป็นเสี่ยงๆ
| กรุงเทพธุรกิจ | 21/11/2013
มีทางเลือกอื่นนอกจากประชาธิปไตยไหม? คนอเมริกา บอกว่า ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากประชาธิปไตย
| กรุงเทพธุรกิจ | 24/10/2013
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และปรัชญาจีนโบราณ สามอย่างนี้มีอะไรเหมือนกัน?
| กรุงเทพธุรกิจ | 10/10/2013
สิ่งที่รัฐบาลจีนกลัว คือข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม ชุมนุมคน

Pages