ประธานาธิบดีรัสเซียเยือนจีนอย่างเป็นทางการ โดยจะทำให้รัสเซียกับจีนเพิ่มการเชื่อมโยงระหว่างกันในยุทธศาสตร์การพัฒนา และเพิ่มศักยภาพความร่วมมือระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้น

08 June 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่ประธานาธิบดีรัสเซียเยือนจีนอย่างเป็นทางการ โดยจะทำให้รัสเซียกับจีนเพิ่มการเชื่อมโยงระหว่างกันในยุทธศาสตร์การพัฒนา และเพิ่มศักยภาพความร่วมมือระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ได้ให้สัมภาษณ์นายเซิ่น ไห่สง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งชาติจีนที่พระราชวังเครมลิน กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เมื่อค่ำวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๑ ที่ผ่านมา ก่อนที่จะเดินทางมาร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization : SCO) ที่ชิงเต่า และเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิ.ย.๖๑ โดยเนื้อหาในการสัมภาษณ์ได้กล่าวถึงอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซีย ได้แก่
      ๑.๑ รัสเซียให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์หุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือเช่นประเทศจีน ทั้งนี้ รัสเซียกับจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้าน และได้สร้างความสัมพันธ์อันดีชนิดไม่เคยมีมาก่อนบนพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ปี ๒๐๐๑ (พ.ศ.๒๕๔๔) รัสเซียกับจีนลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือฉันมิตรระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการปูพื้นฐานการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และการบรรลุซึ่งความรับรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประเทศของตน และการปฏิบัติกับประชาชน เพื่อทำให้รัสเซียกับจีนเชื่อมโยงสายใยถึงกัน
      ๑.๒ รัสเซียสนับสนุนแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เกี่ยวกับนโยบายความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) มาโดยตลอด และการที่รัสเซียกับจีนเพิ่มการเชื่อมโยงกันในยุทธศาสตร์การพัฒนา จะช่วยเพิ่มศักยภาพความร่วมมือระหว่างสองประเทศ
 
๒. ข้อสังเกต สำหรับท่าทีของจีนต่อรัสเซีย
      ๒.๑ เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๑ สภาสังคมศาสตร์ของจีน หรือ CASS (Chinese Academy of Social Sciences) ได้ออกหนังสือปกเหลืองว่าด้วยการพัฒนาของรัสเซียประจำปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) โดยระบุว่า จีนกับรัสเซียมีความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การต่างประเทศ และความมั่นคง ทำให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนกับรัสเซียพัฒนาไปอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ จีนและรัสเซียได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดทางการต่างประเทศ และจะดำเนินความร่วมมือต่อไป โดยเฉพาะการประสานงานกัน เพื่อผลักดันให้โลกพัฒนาไปมากยิ่งขึ้น และจะส่งเสริมให้สหประชาชาติแสดงบทบาทที่เป็นแกนกลางในกิจการระหว่างประเทศ
      ๒.๒ เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๑ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน พบกับนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ระหว่างเข้าร่วมการพบปะรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศบริกส์ที่ประเทศแอฟริกาใต้ โดยนายหวัง อี้ กล่าวว่า การพบปะกันของประธานาธิบดีจีนและประธานาธิบดีรัสเซียในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิ.ย.๖๑ นับเป็นครั้งแรกในรอบปีนี้ ในโอกาสที่ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน เยือนจีนอย่างเป็นทางการ และร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่ชิงเต่า ซึ่งถือว่ามีความหมายที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียในขั้นต่อไป ซึ่งจีนยินดีที่จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัสเซีย เพื่อให้การเยือนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ มีผลงานที่สมบูรณ์ และเพิ่มแรงกระตุ้นใหม่ๆ ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน
 
บทสรุป ท่าทีของรัสเซียที่มีต่อจีน โดยเฉพาะการที่รัสเซียยอมรับว่า จีนเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือ และรัสเซียให้การสนับสนุนนโยบายความริเริ่ม “ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ BRI ของจีน ทำให้เพิ่มพูนโอกาสการเชื่อมโยงกันในยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิ.ย.๖๑ และแลกเปลี่ยนการหารือกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับจีนยิ่งขึ้น ในขณะที่จีนได้แสดงท่าทียอมรับต่อการดำเนินความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะการประสานงานกัน เพื่อผลักดันให้โลกพัฒนาและส่งเสริมให้สหประชาชาติแสดงบทบาทที่เป็นแกนกลางในกิจการระหว่างประเทศนั้น จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงจากการประชุมหารือทั้งแบบทวิภาคี และพหุภาคีในเวทีองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ หรือ SCO
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://sputniknews.com/world/201806061065144435-putin-xi-vodka/ และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/06/06/102s267766.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/06/06/230s267764.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/06/02/227s267665.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/06/04/102s267711.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/04/06/234s265983.htm )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box