ความเคลื่อนไหวในการประชุมสุดยอดประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization : SCO) ครั้งที่ ๑๘

10 June 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการประชุมสุดยอดประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization : SCO) ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มิ.ย.๖๑ ณ เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. การประชุมสุดยอด SCO ครั้งนี้ นับเป็นการประชุมสุดยอดครั้งแรกหลังจากที่ได้รับสมาชิกใหม่ คือ อินเดียและปากีสถานในฐานะที่เพิ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของ SCO ในปีที่แล้ว ทำให้ปัจจุบัน SCO มีสมาชิก ๘ ประเทศ คือ จีน อินเดีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ปากีสถาน รัสเซีย ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน ขณะที่มีประเทศผู้สังเกตการณ์ ๔ ประเทศได้แก่ อัฟกานิสถาน เบลารุส อิหร่าน และมองโกเลีย
 
๒. วัตถุประสงค์ของการประชุมสุดยอด SCO ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประชุมประจำปีโดยมีผู้นำประเทศสมาชิก ๘ ประเทศ รวมทั้งประเทศผู้สังเกตการณ์ ๔ ประเทศ และมีผู้รับผิดชอบองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น สหประชาชาติ ฯลฯ เข้าร่วมในการประชุม เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความร่วมมือ โดยเฉพาะการให้ความเห็นชอบแนวนโยบายการพัฒนา ๕ ปีของ "สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือฉันท์มิตระหว่างประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเศรษฐกิจเซี่ยงไฮ้" ตลอดจนเอกสารความร่วมมือด้านด่านศุลกากร การเกษตร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอีกด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากเมืองชิงเต่า เป็นเมืองท่าสำคัญที่อยู่ทางภาคเหนือของจีน และได้พัฒนาตามการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน และได้กลายเป็นเมืองท่าระดับชาติที่มีเศรษฐกิจเจริญคึกคัก มีความสวยงามน่าอยู่ รวมทั้ง เป็นชุมทางสำคัญทั้งของระเบียงเศรษฐกิจบนเส้นทางยูเรเชีย (New Eurasian Land Bridge) และเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑
 
๓. ข้อสังเกต
      ๓.๑ การที่อินเดียและปากีสถานเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของ SCO เมื่อปีที่แล้ว จะเป็นการอัดฉีดพลังในเชิงบวกในการพัฒนาให้กับ SCO โดยขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของ SCO ได้ขยายครอบคลุมจากขั้วโลกเหนือถึงมหาสมุทรอินเดีย ครอบครองพื้นที่ ๓ ใน ๕ ของยูเรเชีย (ทวีปยุโรปและเอเชีย) มีประชากรในภูมิภาครวมแล้วมีกว่า ๓,๑๐๐ ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีมูลค่าสูงกว่า ๑๗ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ SCO กลายเป็นองค์การใหญ่ที่มีอิทธิพลระดับโลก
      ๓.๒ ​ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการตั้งศูนย์ข่าวการประชุมสุดยอด SCO ณ เมืองชิงเต่า โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓๕,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นพื้นที่เขตทำงานทางสื่อ ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร ซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้สื่อข่าวที่ลงทะเบียนไว้กว่า ๓,๐๐๐ คน นอกจากนั้น ศูนย์ข่าวแห่งนี้มีลักษณะพิเศษต่างๆ ที่เน้นความสำคัญของสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความไฮเทคเป็นสำคัญ โดยมีหุ่นยนต์หลายรูปแบบคอยให้บริการ เช่น หุ่นยนต์ต้อนรับแขก หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย หุ่นยนต์ให้คำปรึกษาและขนส่งสิ่งของ สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยอันเป็นลักษณะพิเศษสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั้น แผ่นกั้นเขตโซนต่างๆ ของทั้งศูนย์ได้ผลิตตามข้อกำหนดที่จะไม่ก่อเกิดฝุ่นและสารพิษที่เป็นอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น
 
บทสรุป ความเคลื่อนไหวของจีนที่น่าสนใจ นอกจากผลการประชุม SCO (ที่จะนำเสนอรายละเอียดต่อไปเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม) แล้ว ยังมีประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดีย ที่ต่อเนื่องจากช่วงปลายเดือน เม.ย.๖๑ ที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี้ ของอินเดีย ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในด้านสถานการณ์ระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างกันรวมทั้งได้เพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยมีข้อตกลงที่สำคัญในการจัดการกับความขัดแย้งด้วยการเจรจา และจีนยินดีที่จะร่วมมือกับอินเดีย นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซีย โดยเมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๑ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้มอบเหรียญแห่งมิตรภาพ (Friendship Medal) เหรียญแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย โดยระบุว่าเป็นเพื่อนสนิทและเพื่อนที่ไว้วางใจได้ ซึ่งถือเป็นเกียรติภูมิอันสูงสุดของจีนที่มอบให้กับชาวต่างชาติ และเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างจีนกับรัสเซีย ทั้งนี้ เหรียญแห่งมิตรภาพถือเป็นเหรียญแรกของจีน ที่ทำขึ้นเพื่อมอบแด่มิตรต่างชาติผู้มีคุณูปการต่อการผลักดันการพัฒนาสังคมนิยมของจีนให้ทันสมัย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนกับประชาคมโลก และประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่ได้รับเหรียญนี้ อันจะนำไปสู่การเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/06/08/302s267825.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/06/08/121s267816.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/06/05/62s267733.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/05/29/101s267547.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/06/07/302s267810.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/06/05/102s267747.htm รวมถึงเว็บไซต์ https://m.facebook.com/XinhuaNewsAgency.th/posts/2098275010388510 )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box