ความเคลื่อนไหวจากการประชุมระดับรัฐมนตรีความร่วมมือจีน-ชาติอาหรับ ครั้งที่ ๘ (China-Arab States Cooperation Forum : CASCF)

13 July 2018
Source: 
Vijaichina

วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวจากการประชุมระดับรัฐมนตรีความร่วมมือจีน-ชาติอาหรับ ครั้งที่ ๘ (China-Arab States Cooperation Forum : CASCF) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของชาติอาหรับ ๒๑ ประเทศเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๑ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

 
๑. ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม และกล่าวคำปราศรัยในหัวข้อ "ร่วมกันเดินหน้ายุทธศาสตร์หุ้นส่วนจีน-ชาติอาหรับสมัยใหม่" โดยประกาศอย่างเป็นทางการว่า 
      ๑.๑ จีน-ชาติอาหรับมีความเห็นชอบในการสร้างยุทธศาสตร์หุ้นส่วนจีน-ชาติอาหรับที่ร่วมมือกันทุกด้าน พัฒนาร่วมกัน มุ่งสู่อนาคต
      ๑.๒ จีนมีข้อริเริ่มในโครงการ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" ได้รับการสนับสนุนและตอบรับจากประชาคมโลกอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงชาติอาหรับด้วย ชาติอาหรับตั้งอยู่พื้นที่รายทาง"หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" เป็นหุ้นส่วนธรรมชาติร่วมกัน ซึ่งมีส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์จีน-ชาติอาหรับให้พัฒนาทุกด้าน หนุนความร่วมมือจีน-ชาติอาหรับให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
      ๑.๓ จีนยินดีเชื่อมยุทธศาสตร์และการปฏิบัติกับชาติอาหรับให้แนบแน่นยิ่งขึ้น ร่วมกันเดินหน้าโครงการ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" เป็นผู้รักษาสันติภาพเสถียรภาพ ความเป็นธรรม ความเที่ยงธรรม ของตะวันออกกลาง ตลอดจนเป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนา และเป็นมิตรสนิทที่เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 
๒. ในพิธีเปิดวันดังกล่าว เชค เศาะบาห์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาห์ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต นายอะเดล อัล-ยูเบร์ ประธานฝ่ายชาติอาหรับของการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบีย และ นายอาห์เหมด อาโบล-เกต เลขาธิการสันนิบาตชาติอาหรับ ก็ได้ขึ้นกล่าวปราศรัยในที่ประชุมฯ ตามลำดับ โดยได้กล่าวชื่นชมมิตรภาพระหว่างชาติอาหรับกับจีนที่มีมาช้านาน และระบุว่า ความร่วมมือชาติอาหรับ-จีนมีศักยภาพมาก บรรดาชาติอาหรับยินดีร่วมโครงการ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" เป็นกลุ่ม ที่เห็นชอบข้อเสนอของประธานาธิบดีจีน เกี่ยวกับการสร้างประชาคมที่มีอนาคตด้วยกันของชาติอาหรับกับจีน และประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ
 
๓. ข้อสังเกต ในระยะปีหลังๆ นี้ ความสัมพันธ์จีนกับชาติอาหรับนับวันแนบแน่นยิ่งขึ้น สาเหตุที่สำคัญที่สุดคือ ในการดำเนินกิจการต่างประเทศ จีนได้ยึดมั่นในหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในมาโดยตลอด รวมทั้งได้เน้นย้ำการแก้ไขข้อพิพาทด้วยวิถีทางการเมือง จนได้รับความเห็นชอบจากประเทศในภาคตะวันออกกลางมากขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับชาติอาหรับที่พบว่า มีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันมากขึ้น โดยเฉพาะการมีกระแสต่อต้านสหรัฐฯ ในภาคตะวันออกกลางที่รุนแรงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
บทสรุป การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเปิดศักราชใหม่ โดยเฉพาะในพิธีเปิดการประชุม ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงประกาศอย่างเป็นทางการว่า จีนกับชาติอาหรับสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันที่ร่วมมืออย่างรอบด้าน พัฒนาร่วมกันและมุ่งหน้าสู่อนาคต การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายเช่นนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่สองฝ่ายปฏิบัติตามกระแสแห่งยุคสมัย และจับมือกันก้าวหน้าต่อไป และก็เป็นการเปิดฉากใหม่แห่งการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับชาติอาหรับ จีนกับอาหรับได้บรรลุและลงนามเอกสารสำคัญ ๓ ฉบับได้แก่ แถลงการณ์ปักกิ่ง แผนแนวทางปฏิบัติตามผลการประชุมฟอรั่มระหว่างปี ค.ศ.๒๐๑๘ - ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) และแถลงการณ์การลงมือร่วมกันสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางระหว่างจีนกับชาติอาหรับ จึงเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.chinadaily.com.cn/a/201807/10/WS5b441634a3103349141e1cb7.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/07/10/233s268839.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/07/10/233s268857.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/07/11/233s268866.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/07/11/102s268868.htm )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box