กรมอุตุนิยมวิทยาของจีน ประกาศแจ้งเตือนภัยคลื่นร้อนระดับสีเหลืองทั่วประเทศ

07 August 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาของจีน ประกาศแจ้งเตือนภัยคลื่นร้อนระดับสีเหลืองทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือกับคลื่นความร้อนที่เริ่มปกคลุมประเทศจีนตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๓ ส.ค.๖๑ เป็นต้นมา ในขณะที่ร้านหนังสือกว่า ๑๑ แห่งในกรุงปักกิ่ง ก็จะเปิดให้บริการข้ามคืนในช่วงฤดูร้อนนี้ โดยจัดบริการที่หลบร้อนกับลูกค้า และเป็นแหล่งความรู้ที่น่าสนใจสำหรับผู้อ่านช่วงพักการทำงานหรือทำกิจกรรมกับครอบครัว ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. กรมอุตุนิยมวิทยาจีน ได้แบ่งระดับการแจ้งเตือนสภาพอากาศในจีน แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ เรียงลำดับจากรุนแรงสูงสุด ถึง ต่ำสุด คือ สีแดง สีส้ม สีเหลือง และสีฟ้า ตามลำดับ ทั้งในรายงานระบุว่า คลื่นความร้อนแผ่กระจายไปทั่วประเทศจีน โดยเฉพาะมณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเผชิญความร้อนสูงกว่า ๓๕ องศาเซลเซียสยาวนานต่อเนื่อง ๗ วัน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดถึง ๔๒ องศาเซลเซียส นับเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดของมณฑลเหลียวหนิงในรอบ ๗ ทศวรรษ ส่งผลให้ปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งโดยปกติสามารถทนความร้อนได้เพียง ๓๘ องศาเซลเซียสพากันลอยตายนับพันตัน
 
๒. คลื่นความร้อนดังกล่าว ยังได้ทำให้ประชาชนกว่า ๘ ล้านคนต้องเผชิญความยากลำบากในการดำรงชีวิต โดยมีผู้ป่วยจากอาการโรคลมร้อน (Heat Stroke) และภาวะขาดน้ำ (dehydration) เป็นจำนวนตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย นายฉิน เถียกง หัวหน้าศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินเมืองกล่าวว่า ผู้ป่วยบางรายมีอาการโรคลมร้อนขั้นร้ายแรง โดยมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๔๑ องศาเซลเซียส และมีอาการหายใจติดขัด
 
๓. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนยังแนะนำประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนระลอกนี้ว่า ให้ดูแลสุขภาพ และเตรียมป้องกันการเกิดลมแดด รวมถึงไฟไหม้ในช่วงอากาศร้อนจัด นอกจากนี้ สภาพอากาศร้อนทำให้ประชาชนหลายคนพากันเป็นลมแดด ถูกหามส่งโรงพยาบาลหลายราย ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้งต่างๆ ในช่วงกลางวันเป็นไปด้วยบรรยากาศเงียบเหงา ประชาชนบางส่วนพากันหนีร้อนเข้าไปหลบตามร้านค้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ติดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำสู้อากาศภายนอก หรือดับร้อนโดยการลงเล่นน้ำในสระน้ำ จะมีเพียงร้านค้าบางแห่งที่เปิดสู้แสงแดดเท่านั้น โดยเฉพาะร้านหนังสือ เช่น เซียงซาน ซินหัวบุ๊คสโตร์ ที่ได้เปิดให้บริการกิจกรรม Summer Reading Nights ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมด้านการอ่าน ต่างๆ มากมาย โดยในเดือนสิงหาคม มีร้านหนังสือ ๑๑ แห่ง ที่ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมจัดกิจกรรมเชิญนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญ มาพูดคุยในหัวข้อที่หลากหลายเกี่ยวกับธรรมชาติ นอกจากนี้ ร้านหนังสือบางแห่งยังจัดนิทรรศการศิลปะและภาพประกอบตลอด ๒๔ ชั่วโมงให้ลูกค้าได้ชมฟรี
 
๔. นายหวัง อี้จุน เจ้าหน้าที่สำนักงานสื่อสาร สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์ ประจำกรุงปักกิ่ง กล่าวว่า รัฐบาลท้องถิ่นได้จัดโครงการ Beijing Reading Festival เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ และนำเสนอบริการด้านวัฒนธรรมแก่ประชาชนมากขึ้น โดยในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐบาลปักกิ่งได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐ ล้านหยวน (๗.๓ ล้านเหรียญ) เพื่อสนับสนุนร้านหนังสือมากกว่า ๑๕๐ แห่งในการจัดการร้านและจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม โครงการสร้างแรงจูงใจเหล่านี้ ที่คาดว่าจะเอื้ออำนวยให้ร้านหนังสือ มีบทบาทมากขึ้นในการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
 
บทสรุป การแจ้งเตือนภัยคลื่นร้อนระดับสีเหลืองทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือกับคลื่นความร้อนที่เริ่มปกคลุมจีนตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วของกรมอุตุนิยมวิทยาจีนนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นการล่วงหน้า รวมทั้ง รัฐบาลระดับท้องถิ่นและร้านค้าต่างๆ ก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อคลายร้อนให้กับประชาชน เช่น ในกรุงปักกิ่ง ได้มีการจัดโครงการ Beijing Reading Festival เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ และนำเสนอบริการด้านวัฒนธรรมแก่ประชาชน ในขณะที่ร้านหนังสือเซียงซาน ซินหัวบุ๊คสโตร์ ได้จัดกิจกรรม Summer Reading Nights เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่น่าสนใจ โดยให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นต้น นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถพลิกวิกฤติในการปกป้องอนุรักษ์ทรัพยากรคนให้กลับกลายเป็นโอกาส และยังสามารถสร้างคุณค่าทางด้านสังคมเชิงวัฒนธรรมและมูลค่าเพิ่มในด้านเศรษฐกิจได้อีกด้วย
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://edition.cnn.com/2018/08/01/asia/china-climate-heatwaves/index.html และเว็บไซต์ https://mgronline.com/china/detail/9610000077579 รวมทั้งเว็บไซต์ https://mgronline.com/china/detail/9610000077590 และเว็บไซต์ http://news.mit.edu/2018/china-could-face-deadly-heat-waves-due-climate-change-0731 )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box