กำหนดการเดินทางของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เยือนทาจิกิสถาน เนเธอร์แลนด์ และเบลเยี่ยม

13 October 2018
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกำหนดการเดินทางของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เยือนทาจิกิสถาน เนเธอร์แลนด์ และเบลเยี่ยม ระหว่าง วันที่ ๑๑ – ๑๙ ต.ค.๖๑ ตามคำเชิญของผู้นำทั้ง ๓ ประเทศดังกล่าว ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน จะเข้าร่วมการประชุมนายกรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization : SCO) ครั้งที่ ๑๗ ที่จัดขึ้นที่กรุงดูชานเบ ประเทศทาจิกิสถาน และการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting : ASEM) ครั้งที่ ๑๒ ที่จะจัดขึ้นกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม

 

๒. ข้อสังเกต นักวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชี้ว่า การเดินทางเยือนทาจิกิสถาน เนเธอร์แลนด์ และเบลเยี่ยม ของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ซึ่งจะมีการหารือระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลทั้งสามประเทศดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำไปสู่การกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างจีนกับทั้งสามประเทศ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และจะใช้ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมในการพิทักษ์ปกป้องหลักพหุภาคี และการค้าเสรีอีกด้วย

บทสรุป สำหรับการเดินทางเยือนประเทศทาจิกิสถาน ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ ต.ค.๖๑ โดยนายกรัฐมนตรีของจีนได้เข้าร่วมการประชุมนายกรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ หรือ SCO ณ กรุงดูชานเบ ประเทศทาจิกิสถาน และเยือนทาจิกิสถานอย่างเป็นทางการ โดยได้พบปะหารือกับผู้นำของทาจิกิสถานเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือภายใต้กรอบ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (Belt and Road Initiative : BRI) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาระหว่างประเทศและปัญหาในภูมิภาคที่สำคัญ

 

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://gbtimes.com/chinese-premier-to-visit-tajikistan-the-netherlands-and-belgium และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/10/10/62s272150.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/10/04/226s271827.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/07/10/223s268854.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://english.gov.cn/premier/news/2018/10/11/content_281476340676658.htm และเว็บไซต์ http://www.china.org.cn/world/2018-10/10/content_65528682.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box