ความพยายามในการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างสองประเทศ เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ

02 November 2018
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ความพยายามในการเสริมสร้างสะพานมิตรภาพระหว่างสองประเทศ เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ ให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. บทบาทในการผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐของหอการค้าจีนในสหรัฐฯ

 

๑.๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๑ นายชุย เทียนข่าย เอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐ ได้กล่าวขณะเข้าร่วมกิจกรรมของหอการค้าจีนในสหรัฐฯ ว่า ในช่วง ๔๐ ปีนับตั้งแต่จีน-สหรัฐฯ สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นต้นมา ภาคเอกชนได้ขยายบทบาทสำคัญต่อการผลักดันให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เชื่อว่า ในช่วงที่ความสัมพันธ์กำลังเผชิญกับความท้าทาย ก็จะขยายบทบาทต่อไปในการรักษามิตรภาพและผลักดันให้ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ กลับสู่ภาวะปกติ

 

๑.๒ ในวันเดียวกันนั้น (วันที่ ๓๐ ต.ค.๖๑) หอการค้าจีนในสหรัฐฯ ได้จัดเสวนาเรื่อง "หนทางแห่งความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ในอนาคต" ที่สำนักงานสมาคมผู้สื่อข่าวสหรัฐฯ รวมทั้งมีการฉายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับประวัติการไปมาหาสู่กันระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศ ซึ่งได้บันทึกเรื่องราวของประชาชนจีนกับประชาชนอเมริกัน ที่ใช้ความพยายามในการเสริมสร้างสะพานมิตรภาพระหว่างสองประเทศ

 

๒. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ

 

๒.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๑ นางหวา ชุนอิ๋ง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวว่า จีนยินดีส่งเสริมการเจรจา เพิ่มพูนความเชื่อถือแก่กัน และผลักดันความสัมพันธ์สองประเทศให้พัฒนาไปบนหนทางที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับประโยชน์ และเจตนารมณ์ของประชาชนสองประเทศ

 

๒.๒ หนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตันโพสต์ รายงานว่า สภาชิคาโกว่าด้วยกิจการโลก และศูนย์วิจัยพิว ได้สำรวจความรู้ของพลเมืองสหรัฐฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ พบว่า หนุ่มสาวชาวอเมริกันที่มีอายุระหว่าง ๑๘ - ๒๙ ปี มีมุมมองที่ดีต่อจีน โดยร้อยละ ๕๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า จีนกับสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน และร้อยละ ๗๒ เห็นว่า จีนมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อ ๑๐ ปีก่อน ในขณะที่พลเมืองสหรัฐฯ โดยทั่วไปไม่ได้มองว่าจีนเป็นภัยคุกคามสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งมีความแตกต่างจากแนวคิดของทางการสหรัฐฯ ที่ยังเห็นว่าจีนเป็นคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ

 

 

บทสรุป อาจกล่าวได้ว่า นอกจากการเจรจาหารืออย่างเป็นทางการระหว่างจีนกับสหรัฐฯ แล้ว ภาคเอกชน เช่น หอการค้าจีนในสหรัฐฯ ก็มีบทบาทที่สำคัญในการเป็นสะพานเพื่อเสริมสร้างสะพานมิตรภาพระหว่างจีน-สหรัฐฯ รวมทั้งการสร้างการรับรู้และทัศนคติให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศ จะมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้ ในขณะที่กรณีปัญหาไต้หวัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับอธิปไตยและบูรณาภาพเหนือดินแดนของจีน เป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะการที่จีนเร่งให้สหรัฐฯ ปฏิบัติตามหลักการจีนเดียวและแถลงการณ์ร่วมระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ๓ ฉบับ ที่จะจัดการกับปัญหาไต้หวันอย่างระมัดระวังและเหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และความมั่นคงสงบสุขของช่องแคบไต้หวันโดยรวม

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/2018-10/31/c_137572272.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/10/31/226s273083.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/10/26/230s272869.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/10/24/102s272790.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://www.hkfinancialnews.com/chinese-and-american-people-will-save-relations-despite-trade-war-and-south-china-sea-threats-says-ambassador-to-us-cui-tiankai/ )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box