บทบาททางเศรษฐกิจของธุรกิจเอกชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของจีน

04 November 2018
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับบทบาททางเศรษฐกิจของธุรกิจเอกชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานกรรมาธิการทหารกลาง ได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาธุรกิจภาคเอกชน เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑ พ.ย.๖๑ ณ กรุงปักกิ่ง และได้กล่าวย้ำว่า

 

๑.๑ บทบาททางเศรษฐกิจของธุรกิจเอกชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของจีนนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลง โดยรัฐบาลจะให้กำลังใจ สนับสนุน และให้คำแนะนำต่อการพัฒนาของธุรกิจเอกชนอย่างไม่หวั่นไหว เพื่อการพัฒนาสู่อนาคตที่กว้างไกลยิ่งขึ้น

 

๑.๒ ช่วง ๔๐ ปีมานี้ ธุรกิจภาคเอกชนของจีนได้กลายเป็นพลังที่ขาดไม่ได้ในการเดินหน้าพัฒนาของจีน เป็นส่วนสำคัญในการสร้างกิจการและตำแหน่งงาน เป็นแกนนำในการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และแหล่งภาษีสำคัญของรัฐ นอกจากนี้ยังได้แสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยม การปรับอำนาจหน้าที่ของรัฐ การรับแรงงานที่มีล้นหลามจากพื้นที่ชนบท และการต่อยอดธุรกิจในต่างประเทศ

 

๑.๓ ในช่วงระยะหลังๆ นี้ ผู้ประกอบการภาคเอกชนบางส่วนประสบปัญหาและอุปสรรคด้านการตลาด การระดมทุน และการปรับตัวระหว่างการดำเนินกิจการ ซึ่งมีสาเหตุหลากหลาย ทั้งจากภายนอกและภายใน และจากหลักความเป็นจริงและจากตัวเอง อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ย่อมได้รับการแก้ไขระหว่างการพัฒนาได้

 

๒. ข้อสังเกตจากนักวิเคราะห์

 

๒.๑ ถึงแม้ยอดการนำเข้าส่งออกของจีนจะเริ่มหดตัวลงตั้งแต่ต้นปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) แต่โครงสร้างการค้ากับต่างประเทศของจีนกลับดีขึ้นเรื่อยๆ วิสาหกิจภาคเอกชนได้กลายเป็นกำลังหลักในการประกันเสถียรภาพการนำเข้าส่งออกของชาติ โดยตั้งแต่ต้นปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ซบเซาลงทุกขณะ ประกอบกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ ยอดการนำเข้าและส่งออกของจีนล้วนลดต่ำลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมากบางประเภท เช่น การผลิตเครื่องจักร เครื่องไช้ไฟฟ้า และสิ่งทอ ซึ่งต่างก็ค่อยๆ สูญเสียความได้เปรียบในการส่งออก

 

๒.๒ สถิติล่าสุดของสำนักงานใหญ่ศุลกากรจีนแสดงว่า ในเดือน ม.ค.๕๙ การส่งออกเสื้อผ้าของจีนสร้างมูลค่า ๙.๔๖๗ ล้านหยวน ลดลง ๒.๒% นายขว้าง หัวหยวน ผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตเสื้อผ้าส่งออกเมืองจงซาน มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ระบุว่า ค่อนข้างหนักใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากใบสั่งซื้อจากต่างประเทศที่บริษัทได้รับน้อยลงทุกขณะ เพราะผู้ซื้อหันไปให้ความสนใจกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น บริษัทจีนจะลดราคาเสื้อผ้าเพื่อแข่งขันกับบริษัทอาเซียนก็ทำได้ยาก เพราะราคาออกจากโรงงานก็ถูกมากๆ อยู่แล้ว

 

๒.๓ การคาดการณ์ของนายเสิ่น ตางหยาง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนที่ประเมินว่าการส่งออกของจีนจะลดลงในภาพรวม โดยไม่เฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตเสื้อผ้า อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมากทั้งหมด ๗ ประเภท รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รองเท้า เครื่องเรือน และของใช้พลาสติก ฯลฯ ซึ่งในเดือนม.ค.๕๙ ต่างตกอยู่ในภาวะลำบากเช่นกัน และแม้ว่ายังต้องเผชิญกับแรงกดดัน แต่วิสาหกิจภาคเอกชนของจีนกลับแสดงให้เห็นถึงพลังชีวิตอันคึกคัก ในเดือน ม.ค.๕๙ ยอดการนำเข้าส่งออกของวิสาหกิจภาคเอกชนเป็น ๗.๗๓๐๕ ล้านหยวน ครองสัดสวน ๔๑.๑% ของยอดการค้ากับต่างประเทศของจีน เติบโต ๔.๔% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว ทำให้นักวิเคราะห์ไม่น้อยเห็นพ้องกันว่า วิสาหกิจภาคเอกชนกลายเป็นกำลังสำคัญที่ขาดมิได้ในการประกันเสถียรภาพการนำเข้าส่งออกของจีน

 

 

บทสรุป ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ให้ข้อคิดที่สำคัญว่า กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจจีน ควรสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจเอกชนให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างการพัฒนา แปลงแรงกดดันเป็นแรงขับเคลื่อน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดพลังสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ และมีชีวิตชีวาอย่างเต็มร้อย นอกจากนี้ ยังย้ำอีกด้วยว่า บุคคลในแวดวงเศรษฐกิจภาคเอกชนทั้งหลายควรเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ยกระดับคุณภาพตัวเองให้สูงขึ้น รักษาภาพลักษณ์ทางสังคม ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบผู้รักชาติ เคารพในงาน ประกอบการตามกฎหมาย อีกทั้งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และตอบแทนบุญคุณของสังคม ในขณะที่ธนาคารโลกได้ประกาศรายงานสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจประจำปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๑ ปรากฏว่า ในการประเมินคุณภาพสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจของ ๑๙๐ ประเทศทั่วโลก จีนอยู่อันดับที่ ๔๖ โดยเลื่อนขึ้นมากกว่า ๓๐ อันดับเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิสาหกิจใหม่และภาคเอกชน โดยเฉพาะการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของจีนให้เข้าขั้นมาตรฐานสากล ตามกฎหมายและเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้การความคุ้มครองในเรื่องความเป็นธรรมของวิสาหกิจทุนต่างชาติ

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2171267/xi-jinping-tells-chinas-private-business-owners-you-can และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/11/02/233s273204.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/11/01/242s273145.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2016/02/16/62s239792.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/11/02/63s273186.htm และเว็บไซต์ https://www.caixinglobal.com/2018-11-02/president-xi-again-voices-support-for-private-sector-101341782.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box