ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน (China International Import Expo : CIIE) ครั้งแรก ประจำปี ๒๐๑๘

06 November 2018
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน (China International Import Expo : CIIE) ครั้งแรก ประจำปี ๒๐๑๘ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ พ.ย.๖๑ ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ พร้อมกล่าวปราศรัยในหัวข้อ “ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่สร้างสรรค์และเปิดกว้าง” เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๖๑ โดยคาดว่าจะมีผู้ซื้อกว่า ๔ แสนรายมาติดต่อการค้าขาย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวต้อนรับแขกจาก ๑๗๒ ประเทศ รวมทั้งเขตแคว้นและองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนวิสาหกิจกว่า ๓,๖๐๐ รายที่มาร่วมงาน ในนามรัฐบาลและประชาชนจีนว่า

 

๑.๑ ยินดีที่มิตรประเทศต่างๆได้ร่วมกันคว้าโอกาสจากการพัฒนาของจีน กระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ และบรรลุซึ่งความรุ่งเรืองและความก้าวหน้าร่วมกัน

 

๑.๒ ขอประกาศนโยบาย ๓ ประการ เพื่อส่งเสริมการเปิดสู่ภายนอกของมหานครเซี่ยงไฮ้และท้องที่อื่น กล่าวคือ (๑) จีนจะเพิ่มเขตทดลองการค้าเสรีแห่งใหม่ของนครเซี่ยงไฮ้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นครเซี่ยงไฮ้สะสมประสบการณ์ด้านการลงทุนและการค้าแบบเสรี ที่สามารถเลียนแบบและเผยแพร่ใช้ได้ทั่วประเทศ (๒) สร้างบอร์ดนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและระบบทดลองการลงทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ สนับสนุนการสร้างสรรค์ศูนย์การเงินสากลและศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นครเซี่ยงไฮ้ และ (๓) สนับสนุนเขตสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำแยงซีที่รวมถึงนครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียงและมณฑลเจียงซู ให้พัฒนาเป็นองค์เดียวกันและยกระดับเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ ประสานงานให้สอดรับกับงานสร้างสรรค์ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (Belt and Road Initiative : BRI หรือ One Belt, One Road : OBOR) งานพัฒนาร่วมกันของกรุงปักกิ่ง-นครเทียนจิน-มณฑลเหอเป่ย งานพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี และงานสร้างสรรค์เขตอ่าวกว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า ให้บรรลุซึ่งการปฏิรูปและวางผังที่สมบูรณ์ของจีน

 

๒. ถ้อยแถลงในคำปราศรัยของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ซึ่งคาดหวังว่า งานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน (CIIE) นี้จะเป็นงานมหกรรมระดับชาติที่ชูประเด็นหลักคือ การนำเข้าสินค้าเป็นครั้งแรกของจีนและของโลก ถือเป็นความคิดริเริ่มที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ โดยถือเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลจีนจะผลักดันการเปิดประเทศรอบใหม่ และเป็นมาตรการสำคัญที่จีนเปิดตลาดกับโลก อันแสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่สนับสนุนระบบการค้าพาหุภาคีและผลักดันการพัฒนาการค้าเสรีมาโดยตลอดของจีน รวมทั้งเป็นการลงมือปฏิบัติให้บรรลุผลได้จริงในการผลักดันงานสร้างสรรค์เศรษฐกิจโลกแบบเปิดตลาด พร้อมไปกับสนับสนุนโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ

 

 

บทสรุป ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ยืนหยัดการเปิดกว้างและการติดต่อกัน ขยายโอกาสความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ยืนหยัดการชี้นำและพัฒนาด้านการสร้างสรรค์ เร่งการปรับเปลี่ยนแรงกระตุ้นเก่ากับใหม่ ยืนหยัดการอำนวยประโยชน์อย่างกว้างขวาง และผลักดันการพัฒนาร่วมกัน โดยเน้นว่า นานาประเทศควรต่อต้านแนวคิดกีดกันทางการค้า ต่อต้านแนวคิดเอกภาคีนิยม ยกระดับการเปิดกว้าง ผลักดันการติดต่อกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง เพิ่มการประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจ ลดผลกระทบทางลบจากภายนอก ผลักดันการสร้างระบบเศรษฐกิจการค้าที่เสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส ผลักดันความอิสระและความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการเปิดกว้าง การแลกเปลี่ยนและการหลอมรวมของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การจัดงาน CIIE ครั้งนี้ ไม่ใช่งานแสดงสินค้าทั่วไป หากเป็นการประกาศและลงมือปฏิบัติให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของจีนในการเปิดตลาดสู่โลก เพื่อแสดงให้เห็นว่าจีนในยุคใหม่มีความตั้งใจและความมั่นใจในการเปิดประเทศ ด้วยปฏิบัติการที่เป็นจริงสมกับคำกล่าวที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า “ประตูเปิดประเทศของจีนไม่มีวันปิด และมีแต่จะเปิดให้กว้างขึ้น”

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://live.china.org.cn/2018/11/05/opening-ceremony-of-the-first-china-international-import-expo-ciie/ และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/11/05/102s273304.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/11/05/123s273384.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/11/05/102s273343.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/11/05/230s273323.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/11/04/63s273266.htm รวมถึงเว็บไซต์ https://www.chinadailyhk.com/articles/198/184/72/1541403124026.html?newsId=52648

Announcement: 
0

Facebook Comments Box