จีนจัดงานเปิดตัว ๑๕ ผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตระดับแนวหน้าของโลก

10 November 2018
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่จีนจัดงานเปิดตัว ๑๕ ผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตระดับแนวหน้าของโลก เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๖๑ โดยจัดขึ้นที่ตำบลอูเจิ้น มณฑลเจ้อเจียง ในขณะที่รัฐบาลจีนผลักดันการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ในการจัดการประชุมอินเตอร์เน็ตโลกครั้งที่ ๕ โดย ๑๕ ผลงานดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากหลายร้อยผลงานจากทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมถึงทฤษฎี เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการประกอบธุรกิจ ซึ่งเมื่อเดือน ก.ค.๖๑ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตระดับแนวหน้าของโลก ได้ออกหนังสือเชิญธุรกิจ หน่วยงานวิจัย สถาบันอุดมศึกษา และประชาชนที่ประกอบธุรกิจหรือทำวิจัยด้านอินเตอร์เน็ต เพื่อรวบรวมผลงานที่ทันสมัย โดย ๑๕ ผลงานที่เปิดตัวในครั้งนี้ ได้รับการคัดเลือกโดยคะแนนเสียงจากคณะกรรมการนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตระดับแนวหน้าของโลก ในช่วงการจัดประชุมอินเตอร์เน็ตโลกครั้งที่ ๕

 

๒. สำหรับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของจีนในรอบปีนี้ โดยเฉพาะได้มีการผลักดันการใช้นโยบายอินเตอร์เน็ต เพื่อประโยชน์ของกิจการรักษาพยาบาล งานผู้สูงวัย การศึกษา วัฒนธรรม และการกีฬา ซึ่งจีนจะเน้นการเพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ตและลดค่าใช้จ่ายทางอินเตอร์เน็ต ทำให้สัญญาณอินเตอร์เน็ต บรอดแบรนด์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในเมืองและในชนบท งดการชำระค่าอินเตอร์เน็ตข้ามมณฑล โดยปีนี้จะลดค่าอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ลงอย่างน้อย ๓๐%

 

๒.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๖๑ "โรงพยาบาลปักกิ่งออนไลน์" เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เท่ากับว่าผู้มีความประสงค์จะใช้บริการสามารถรับการตรวจโรคทางออนไลน์ได้แล้ว ผ่านทางแอพลิเคชัน "โรงพยาบาลปักกิ่งบนมือถือ (掌上北京医院)" ซึ่งผู้ป่วยที่สามารถจะรับบริการของโรงพยาบาลออนไลน์ได้อย่างง่ายๆ ภายหลังการติดตั้งแอพลิเคชัน "โรงพยาบาลปักกิ่งบนมือถือ" หลังจากนั้นสามารถสอบถามข้อมูลด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือปรึกษาแพทย์ได้โดยตรงผ่านระบบวีดีโอแชท โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๑ ได้มีการประกาศเปิดใช้บริการโรงพยาบาลอัจฉริยะแห่งแรกของจีนที่เมืองกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกว่างตง ซึ่งผู้ป่วยสามารถใช้บริการโรงพยาบาลอัจฉริยะดังกล่าว จากการสแกนใบหน้าผ่านทางแอพลิเคชั่นวีแชท เพื่อสร้างไฟล์และลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาล และขณะที่รอคิวเข้ารับการรักษา ยังสามารถใช้เครื่องวินิจฉัยอัจฉริยะ ตอบคำถามของหมอผ่านระบบ AI

 

๒.๒ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่งประกาศ "รายงานการพัฒนากิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ผ่านอินเตอร์เน็ตของจีน ปี ๒๐๑๗" ซึ่งระบุว่า ในปีที่แล้ว ชาวจีนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลผ่านอินเตอร์เน็ต ๒๕๑ ล้านคน/ครั้ง โดยเวทีระดมทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อการกุศล ๑๒ แห่งได้รับเงินบริจาครวม ๒,๕๙๐ ล้านหยวน

 

 

บทสรุป เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๑ ศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ตจีน ประกาศรายงานการพัฒนาอินเตอร์เน็ตของจีนฉบับที่ ๔๒ ที่กรุงปักกิ่งว่า นับถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๑ มีจำนวนชาวจีนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเกิน ๘๐๐ ล้านคน คิดเป็น ๕๗.๗% ของประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ อินเตอร์เน็ตของจีนยังครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น มีความเร็วสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายถูกลง และเชื่อมโยงกับธุรกิจทุกแขนง โดยในรายงานยังระบุว่า ชาวจีนนิยมใช้ E-banking ซึ่งระบบการทำธุรกรรมทางการเงิน ได้รับการกำกับดูแลมากขึ้น การใช้ระบบบริหารเงินผ่านอินเตอร์เน็ตเพิ่มจาก ๑๖.๗7% ของปลายปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) มาเป็น ๒๑% ในเดือน มิ.ย. ปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ซึ่งเพิ่มขึ้น ๓๐% ในขณะที่มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง ได้ประกาศผลการทำสำรวจการอ่านดิจิทัลของชาวเน็ตจีนปี ๒๐๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) โดยระบุว่า ความเคยชินในการอ่านของผู้คนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ๗๐% ของชาวเน็ตจีนอ่านข้อความผ่านมือถือวันละ ๑ - ๓ ชั่วโมง แต่ก็ไม่ได้รายงานถึงการเล่นเกมส์แบบออนไลน์ผ่านมือถือว่ามีการใช้เวลานานเพียงใด

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/11/08/62s273619.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/03/05/102s264967.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/09/26/225s271597.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/04/03/232s265886.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/09/14/62s271185.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/08/21/226s270229.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box