นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ร่วมกันสร้างและแบ่งปันความเจริญรุ่งเรือง ภายใต้สถานการณ์ที่เปิดเผยและเชื่อมโยงกัน” บนเวที Singapore Lecture ครั้งที่ ๔๔

16 November 2018
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ร่วมกันสร้างและแบ่งปันความเจริญรุ่งเรือง ภายใต้สถานการณ์ที่เปิดเผยและเชื่อมโยงกัน” บนเวที Singapore Lecture ครั้งที่ ๔๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๑ ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ร่วมรับฟัง และนายเตียว ชีเฮียน รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสิงคโปร์ พัฒนาอย่างมั่นคง ความร่วมมือที่หวังผลได้จริงระหว่างสองฝ่ายมีความลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ ในปีการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เมื่อปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ทำให้ทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ฉันหุ้นส่วนทุกด้าน ส่วนการเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับสิงคโปร์สรุปบทเรียน สร้างความรับรู้ร่วมกัน พัฒนาความร่วมมือ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

 

๒. สถานการณ์โลกในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนอย่างมาก จึงจำเป็นต้องยึดหลักพหุภาคี (Multilateral) เคารพซึ่งกันและกัน และร่วมมือกันแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยสันติวิธี จีนเสนอการค้าเสรี และสนับสนุนความยุติธรรมทางการค้า เนื่องจากเสรีภาพและความเที่ยงธรรมถือเป็นเงื่อนไขล่วงหน้าของการค้า

 

๓. จีนจะยืดหยัดการพัฒนาอย่างสันติ เป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคด้วยความจริงใจ ยินดีต้อนรับธุรกิจสิงคโปร์และประเทศอาเซียนอื่น ๆ ใช้โอกาสนี้เพิ่มการลงทุนในจีน จีนยินดีที่จะร่วมมือกับสิงคโปร์ ร่วมกันสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” สร้างเวทีความร่วมมือ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีน-สิงคโปร์ และจีน-อาเซียน ขยายบทบาทในการผดุงสันติภาพ รักษาความมั่นคง ตลอดจนส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของเอเชียและของโลก

 

๔. ข้อสังเกต

 

๔.๑ ระหว่างการเยือนสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ พ.ย.๖๑ ในครั้งนี้ นายหลี่ เค่อเฉียง ได้เข้าร่วมประชุมผู้นำเอเชียตะวันออก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีน-อาเซียน โดยจีนจะถือท่าทีเอื้อประโยชน์แก่กัน และรักษาความยืดหยุ่นในการเจรจาข้อตกลง RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership คือ ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค ที่เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค ที่เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน ๑๐ ประเทศ กับคู่ภาคีที่มีอยู่ ๖ ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) โดยนายหลี่ เค่อเฉียง คาดหวังว่า ภายใต้ความพยายามของทุกฝ่าย การเจรจานี้จะสิ้นสุดลงในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) และบรรลุผลสำเร็จที่มีคุณภาพสูง เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย และมีความครอบคลุมทุกด้าน

 

๔.๒ จีนได้แสดงท่าทีที่ยินดีต่อการใช้ความพยายามร่วมกับประเทศอาเซียนในการปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยปฏิบัติการในทะเลจีนใต้อย่างมีประสิทธิผล พร้อมพยายามบรรลุการเจรจา COC ในรอบ ๓ ปีข้างหน้าบนพื้นฐานการปรึกษาหารือกัน และการบรรลุความรับรู้ร่วมกัน ตลอดจนสนับสนุนสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาค

บทสรุป ภายหลังการกล่าวสุนทรพจน์ นายหลี่ เค่อเฉียง ยังได้ตอบคำถามของแขกที่ร่วมรับฟังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสิงคโปร์ ความร่วมมือโดยใช้นวัตกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ รวมไปถึง ความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนอีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๑ นายกรัฐมนตรีจีน ได้ส่งสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี การสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จีน-อาเซียน โดยกล่าวในสารว่า ปี ๒๐๐๓ (พ.ศ.๒๕๔๖) จีนเข้าร่วมสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลายเป็นประเทศแรกที่สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปีที่ผ่านมา จีนกับประเทศอาเซียนใช้ความพยายามร่วมกัน ทำให้ความสัมพันธ์พัฒนาอย่างมั่นคง ความเชื่อถือทางการเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้านับวันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

 

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.reuters.com/article/us-asean-summit-china/chinese-premier-li-says-talks-on-south-china-sea-code-should-end-in-three-years-idUSKCN1NI0B0 และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181113/d1f0ebd4-9727-59b2-a39b-1747b28344ab.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181009/6089b42a-dbac-1226-1173-bcaa9a79bef5.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181114/6e09e2ff-718b-99ea-e701-5a0742d0f9c9.html ตลอดจนเว็บไซต์ https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/li-keqiang-singapore-lecture-asean-summit-trade-south-china-sea-10927304 และเว็บไซต์ https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2172913/south-china-sea-beijing-hopes-maritime-accord-asean-neighbours )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box