สภาวะทางสังคมของจีน (ตอนที่ ๑)

01 December 2018
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับสภาวะทางสังคมของจีน (ตอนที่ ๑) โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลจีนผ่อนคลายนโยบายการวางแผนครอบครัวให้สามารถมีลูกคนที่ ๒ ได้ ทำให้สังคมจีนมีประชากรวัยเด็กที่ต้องได้รับการศึกษาดูแลจำนวนมากขึ้น ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. สภาวะดังกล่าว ทำให้พ่อแม่วัยรุ่นจำนวนไม่น้อยต้องแบกภาระหน้าที่ที่หนักขึ้น ต่างพยายามเรียนรู้หาวิธีอบรมเลี้ยงดูลูกที่ดียิ่งขึ้น พร้อมๆกับการพัฒนาของธุรกิจอินเตอร์เน็ต นอกจากโรงเรียนอนุบาลแล้ว การสอนเด็กวัยก่อนเข้าเรียนก็ปรากฏช่องทางใหม่ๆ ขึ้น เช่น การให้คำแนะนำทางออนไลน์ผ่านวีแชท

 

๒. IVY DAD (常青藤爸爸) ซึ่งก่อตั้งโดย นายหวง เหริน ได้กลายเป็นบัญชีทางการวีแชทด้านการให้คำแนะนำถึงวิธีอบรมเลี้ยงดูเด็กที่โด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เมื่อปีที่แล้ว IVY DAD ได้สร้างกำไร ๕๐ ล้านหยวน นับเป็นธุรกิจภาคเอกชนรูปแบบใหม่ที่ได้รับความสำเร็จอันใหญ่หลวงในระยะสั้นๆ ขณะที่ผู้ใช้บริการ IVY DAD เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนายหวง เหรินเป็นพ่อที่เอาจริงเอาจังกับการสอนลูก จึงได้ซื้อหนังสือแนะนำวิธีอบรมเลี้ยงดูเด็กมากมายมาอ่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงานของผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง แต่ในกระบวนการศึกษาดังกล่าว ซึ่งนายหวง เหรินพบว่า คำแนะนำถึงการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน ขาดแคลนเนื้อหาที่ดีตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง หลังจากตระหนักถึงการขาดแคลนทรัพยากรคุณภาพดีในตลาดสอนการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ทำให้นายหวง เหริน เห็นว่า นี่อาจเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดียิ่ง จึงหวังจะใช้ความพยายามในการทำสำรวจและวิจัยด้านนี้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

 

 

๒.๑ เป้าหมาย ซึ่งนายหวง เหริน ได้จัดตั้งทีมวิจัยด้านบทความอย่างจริงจัง โดยหวังจะเริ่มต้นจากการเผยแพร่ความรู้ด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็กตามหลักวิทยาศาสตร์และเสนอทรัพยากรการศึกษาคุณภาพดีก่อน ด้วยการพัฒนาเป็นเวลาเกือบ ๓ ปี IVY DAD ได้ขยายธุรกิจครอบคลุมถึงอีคอมเมิร์ซ สิ่งพิมพ์ และการศึกษาออนไลน์ เป็นต้น ปัจจุบัน IVY DAD มีจำนวนผู้ติดตามร่วม ๑ ล้านคนแล้ว การดาวน์โหลดจากแอพพลิเคชั่นก็มีถึงกว่า ๓ แสนครั้ง ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่ชาวจีนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาสูงในเมืองใหญ่ต่างๆ

 

๒.๒ วิธีการและเครื่องมือในการสอน โดยในการสอนภาษาอังกฤษ ทีมวิจัยของ IVY DAD ได้เรียบเรียงหนังสือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยศึกษาทฤษฎีที่ดีเด่นจากประเทศต่างๆ ประกอบกับการพิจารณาสภาพที่เป็นจริงของจีน IVY DAD เน้นว่า จะสอนภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัยด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ส่วนการสอนวัฒนธรรมจีน IVY DAD มีการเรียบเรียงและจัดทำเป็นหนังสือเสียง ซึ่งมีการนำบทกวีโบราณของจีนจากหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา ๖๐ บท มาดัดแปลงเป็นเพลงสำหรับเด็ก และเล่านิทานต่างๆเกี่ยวกับกวีเหล่านี้ ซึ่งสามารถใช้มือถือสแกนรหัสคิวอาร์บนหนังสือ ก็สามารถรับฟังเพลงเด็กและนิทานเหล่านี้ได้โดยตรง นอกจากนี้ IVY DAD ยังกำลังบุกเบิกวิจัยการเปิดสอนออนไลน์ ด้านดนตรีและการกีฬาเป็นต้น โดยพิจารณาถึงการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านดนตรีหรือการกีฬาแก่เด็กก่อนวัยเรียนผ่านการให้พ่อแม่เล่นเกมออนไลน์กับลูกอย่างสนุกสนานด้วยกัน

 

 

บทสรุป ปัจจุบัน IVY DAD ได้รับความสำเร็จอย่างน่าพอใจ โดยนายหวง เหริน ได้สรุปประสบการณ์การบุกเบิกธุรกิจของตนว่า ความสำเร็จของ IVY DAD อาศัยปัจจัยสำคัญ ๒ ประการ ได้แก่ บทความคุณภาพสูง และจำนวนผู้ใช้บริการ ซึ่งเนื้อหาที่ดีมีคุณภาพสูงนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่นำมาซึ่งความสำเร็จ แม้ว่าธุรกิจสอนเด็กก่อนวัยโดยเรียนผ่านออนไลน์ จะอยู่ในช่วงพัฒนาขั้นเริ่มต้นและยังไม่เป็นกระแสนิยมหลักในตลาดจีนก็ตาม แต่นายหวง เหรินตั้งใจที่จะยืนหยัดรูปแบบการพัฒนาออนไลน์ดังกล่าวเป็นหลัก เนื่องจากเห็นว่า เมื่อเทียบกับรูปแบบการศึกษาทั่วไปแล้ว การศึกษาออนไลน์มีความสะดวกกว่า ย่อมจะดึงดูดผู้ใช้บริการได้จำนวนมากกว่า

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.crunchbase.com/organization/ivy-dad และเว็บไซต์ http://mobile.thai.china.com/1124/20181101/1411948.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181101/813b1b2d-9efa-ce51-8b4c-9f2cc6d46dc2.html และเว็บไซต์ https://www.cbinsights.com/company/ivy-dad )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box