สภาวะสังคมจีน (ตอนที่ ๒)

02 December 2018
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับสภาวะสังคมจีน (ตอนที่ ๒) การสร้างเบ้าหลอมให้กับเด็กๆ ชาวจีน โดยเริ่มจากการอบรมสั่งสอนของคุณแม่ ที่ถือว่าเป็นเบ้าหล่อหลอมที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อลูก ขณะที่โรงเรียนจะสานต่อในการอบรมบ่มเพาะด้านคุณธรรมอันดีงามของชาติให้กับเด็กๆ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. พบว่า คุณลักษณะสำคัญ ๕ ประการของคุณแม่ ซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นเบ้าหล่อหลอมที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อลูกแล้ว ยังจะเป็นที่ชื่นชอบของลูกอีกด้วย โดยคุณลักษณะ ๕ ประการดังกล่าว ประกอบด้วย

 

๑.๑ เป็นคุณแม่ที่อารมณ์ดีชอบยิ้มแย้ม เนื่องจากขณะที่ลูกยังอยู่ในท้องของคุณแม่ ลูกก็ได้สัมผัสถึงอารมณ์ต่างๆ แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความดีใจ เศร้าใจ หรือความโกรธไม่สบายใจของคุณแม่แล้ว และหลังจากที่คลอดลูกแล้ว สีหน้าของคุณแม่ก็จะอยู่ในตาของเด็กทารก เพราะว่า คุณแม่เป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดกับลูกมากที่สุด และก็เป็นคนที่ลูกจะเลียนแบบเป็นคนแรก

 

๑.๒ เป็นคุณแม่ที่มีอารมณ์ขัน โดยในครอบครัวส่วนใหญ่ คุณพ่อมักจะยุ่งกับหน้าที่การงานเป็นสำคัญ และหน้าที่การสอนหนังสือ อบรมพฤติกรรมและนิสัยของเด็กส่วนใหญ่จะมีคุณแม่เป็นผู้รับผิดชอบสั่งสอนและดูแล ดังนั้น คุณแม่ที่มีทั้งงานนอกบ้านและงานในบ้าน จึงมักจะอยู่ในสภาพที่ตึงเครียดและเผลอใช้เสียงดังกับลูกเสมอๆ ยิ่งถ้าต้องตกอยู่ในสภาพที่เครียดและอารมณ์ไม่ดีนานๆ ก็จะทำให้ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างลูกกับคุณแม่เกิดช่องว่าง และอาจส่งผลให้ลูกเป็นเด็กที่อารมณ์เสียง่ายได้มากยิ่งขึ้นด้วย

 

๑.๓ ชอบเล่นหยอกล้อกับลูก โดยสังคมปัจจุบันเด็กๆจะมีแรงกดดันจากการเรียนหนังสือที่หนักมาก แม้อายุจะยังน้อยก็ต้องไปเรียนพิเศษ เข้าคอร์สอบรมกิจกรรมต่างๆ จึงมีเวลาน้อยที่ได้เล่นตามใจอย่างสนุกสนาน พอกลับถึงบ้านแล้ว คุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานหนักเหนื่อยทั้งวัน ส่วนใหญ่ก็จะถามให้ความสนใจแต่กับการเรียนหนังสือของลูก ดังนั้น ก็จะละเลยความเหงาและเหนื่อยล้าทางใจของลูก

 

๑.๔ เป็นคุณแม่ที่เก่งในการจัดสรรเวลา ซึ่งเด็กๆ ย่อมจะมีการควบคุมตนเองที่ยังไม่ดีพอ ดังนั้น สิ่งต่างๆ ที่ทำจะช้ามาก เพราะพวกเด็กๆ ยังควบคุมตนเองไม่ได้ และหากคุณแม่ยังเรียกร้องหรือดุลูกในเวลานี้ ก็ยิ่งจะทำให้เพิ่มความยากลำบากให้กับลูกมากยิ่งขึ้น

 

๑.๕ เป็นคุณแม่ที่ร่วมกับลูกแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ยากลำบาก โดยในช่วงการเจริญเติบโตของเด็ก จะต้องประสบพบเจอกับเรื่องต่างๆ มากมาย รวมถึงปัญหาความยากลำบากต่างๆ ด้วย บางครั้งเป็นเรื่องการเรียนหนังสือ บางครั้งเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อน จิตใจของเด็กยังไม่แข็งแรงพอเพียงที่จะเผชิญทุกอย่างได้ดีพอ ดังนั้น ลูกต้องการครูที่อบอุ่นและมีพลังคอยอยู่ข้างๆ ดังนั้น หากคุณแม่สามารถคอยรับฟังและช่วยให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาความยากลำบากต่างๆที่กวนใจลูก ความรู้สึกโล่งกระจ่างแจ้งทันใดนั้น ย่อมจะเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากเป็นพิเศษสำหรับลูก และลูกก็จะค่อยๆ เลียนแบบวิธีการของคุณแม่ ลองคิดทบทวนและแก้ไขปัญหาของตนเองได้ ความมั่นใจในตัวเองของลูกก็ย่อมจะเพิ่มมากขึ้นด้วย

 

๒. กรณีศึกษาในการอบรมบ่มเพาะด้านคุณธรรมอันดีงามของชาติ โดยเมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๑ นักเรียนของโรงเรียนอำเภอฉางชิงแห่งที่ ๘ ในมณฑลเจ้อเจียง ได้กลายเป็นกรณีตัวอย่างในการอบรมบ่มเพาะด้านคุณธรรม จากการที่ได้นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “วันส่งเสริมสืบสานคุณธรรมอันดีงามของชาติจีน” โดยผ่านการท่องคำสอนเรื่องความซื่อสัตย์ การเล่าเรื่องและนิทานโบราณ การแสดงละครเชิดชูความมีคุณธรรมเป็นต้น เพื่อให้เด็กๆ ได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและร่วมกันสืบสานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของจีน

 

 

บทสรุป รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา และได้ทุ่มเทงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กในการจัดการศึกษาตามวัย โดยในรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณปีการศึกษา ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) พบว่า งบประมาณด้านการศึกษาของจีนมีมูลค่า ๓,๔๒๐,๗๗๕ ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๙๕ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และคิดเป็นร้อยละ ๔.๑๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดในประเทศ หรือ GDP โดยนับเป็นปีที่ ๖ ที่เกินร้อยละ ๔ ของ GDP

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/2018-10/23/c_137552561.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181128/66798d8f-89e1-61f3-1d06-f2f7cb597344.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181024/4c63a98a-de07-6c6d-df7b-45fe42c7f725.html และเว็บไซต์ http://en.people.cn/n3/2017/0922/c90000-9272722.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box