ท่าทีในการเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐฯ เพื่อบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการยกเลิกภาษีที่เพิ่มขึ้น

06 December 2018
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับท่าทีในการเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐฯ เพื่อบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการยกเลิกภาษีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ภายหลังการพบปะเจรจาหารือระหว่างประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนและนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่มีการพบปะกันที่ประเทศอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๑ โดยทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงที่จะยุติการเรียกเก็บภาษีศุลกากรเพิ่ม รวมทั้งมาตรการจำกัดทางการค้าต่าง ๆ และมีแผนจะใช้เวลา ๙๐ วัน ในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงดังกล่าว

 

๒. สำหรับท่าทีในการพบปะระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐฯ

 

๒.๑ การพบปะเจรจาหารือระหว่างกัน แสดงให้เห็นว่า ผู้นำสองฝ่ายได้ชลอความขัดแย้งทางการค้า ที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพยายามจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเจรจา ตลอดจนให้เวลาในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้น จึงมีความหมายเชิงบวก ในขณะเดียวกัน การพบปะครั้งนี้ก็ชี้ให้เห็นว่า ช่วงเวลา ๓ เดือนต่อจากนี้ไป ทีมงานเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายจะต้องทำงานหนัก และเต็มไปด้วยความซับซ้อนและยากลำบาก

 

๒.๒ การที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพยายามที่จะแก้ไขความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสองประเทศ ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย หากทีมงานเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงตามความเห็นร่วมกันของผู้นำทั้งสองประเทศแล้ว ก็ย่อมจะเป็นเรื่องดีต่อทั้งจีนและสหรัฐ แต่หากไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจจะเกิดสงครามการค้ารอบใหม่ระหว่างจีน-สหรัฐฯ ที่จะนำมาซึ่งความไม่มั่นใจต่อการพัฒนาของทั้งสองประเทศรวมทั้งทั่วโลกด้วย

 

๒.๓ ระยะเวลาเพียง ๓ เดือนของการเจรจาสำหรับความซับซ้อนของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯแล้ว ถือว่าเป็นเวลาที่สั้นและคณะทำงานต้องทำงานอย่างหนัก โดยเฉพาะปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทางสหรัฐฯเสนอตลอดมา เช่น การปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ส่วนท่าทีของจีนคือ ประเด็นที่สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน ซึ่งจะเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจา

 

๓. ข้อสังเกต

 

๓.๑ แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะยังเห็นด้วยที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตามเจตนารมณ์ที่ให้ความเคารพต่อกัน และเสมอภาคเท่าเทียมกันก็ตาม โดยเฉพาะฝ่ายจีนที่จะยังคงปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสมัชชาที่ ๑๙ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยใช้มาตรการดำเนินการปฏิรูปให้ลงลึกยิ่งขึ้น และมุ่งขยายการเปิดสู่ภายนอกให้กว้างขึ้น ซึ่งในกระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ เป็นปัญหาเศรษฐกิจและการค้าที่สหรัฐฯ สนใจ ในขณะเดียวกัน ฝ่ายสหรัฐฯ ก็จะพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการค้าที่ฝ่ายจีนสนใจ

 

๓.๒ ตามฉันทามติของผู้นำจีน-ผู้นำสหรัฐฉบับที่ทำขึ้นในครั้งนี้ พบว่า จีนจะเพิ่มการนำเข้าภาคการเกษตร พลังงาน ผลิตภัณฑ์ และภาคบริการ ตามอุปสงค์ภายในประเทศ รวมทั้งความต้องการของประชาชน และการส่งเสริมเศรษฐกิจให้พัฒนาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การค้าทวิภาคีมีความสมดุลมากขึ้นกว่าเดิม ส่วนสหรัฐฯ มุ่งที่จะแก้ไขในสิ่งที่มีความสำคัญต่อจีน เช่น การฟื้นฟูการนำเข้าสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ปีกที่พร้อมรับประทานจากประเทศจีน เป็นต้น

 

 

บทสรุป ท่าทีในการเจรจาหารือเกี่ยวกับการยกเลิกภาษีที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยมุ่งที่จะบรรลุข้อตกลงให้ได้ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน หรืออีก ๓ เดือนข้างหน้า จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะสั้น และหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวได้แล้ว ก็มีแนวโน้มว่า สหรัฐฯ จะยังคงยกระดับของการทำสงครามการค้ากับจีนต่อไป

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46413196 และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181204/2809dfab-89a0-9098-39c6-e1ceb82c6b56.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181202/e21d6eb4-e7f1-61fe-fc64-f182de1b31d5.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181202/a3db274c-10c6-40a4-449e-ceccc080638d.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181205/373795d6-71f2-fefc-1998-9d38d3cb6d02.html และเว็บไซต์ https://www.news.com.au/finance/work/leaders/donald-trumps-trade-war-showdown-with-chinas-leader-xi-jinping-leads-to-partial-truce/news-story/14322c77ecbd65a5990fd65836c50577

Announcement: 
0

Facebook Comments Box