สรุปผลการเดินทางของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ระหว่างวันที่ ๒๗ พ.ย. – ๕ ธ.ค.๖๑ ในการเยือนประเทศสเปน อาร์เจนตินา ปานามา และโปรตุเกส อย่างเป็นทางการ รวมทั้งได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ครั้งที่ ๑๓ ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา

08 December 2018
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับสรุปผลการเดินทางของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ระหว่างวันที่ ๒๗ พ.ย. – ๕ ธ.ค.๖๑ ในการเยือนประเทศสเปน อาร์เจนตินา ปานามา และโปรตุเกส อย่างเป็นทางการ รวมทั้งได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ครั้งที่ ๑๓ ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ภาพรวมของการเดินทาง

 

๑.๑ ในการเยือนประเทศสเปนและโปรตุเกส ซึ่งต่างเป็นประเทศสมาชิกสำคัญของสหภาพยุโรป หรือ EU อีกทั้งเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านที่สำคัญของจีนที่อยู่ใน EU ส่วนการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนกับประเทศอาร์เจนตินา และปานามา ซึ่งเป็นประเทศในลาตินอเมริกานั้น ได้บรรลุความคืบหน้าในความร่วมมือโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ

 

๑.๒ สำหรับการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ครั้งที่ ๑๓ นี้ ได้บรรลุซึ่งความเห็นร่วมกันในปัญหาสำคัญระหว่างประเทศ มีการประกาศ “ปฏิญญาผู้นำกลุ่ม G20” ผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งหลายคนต่างเห็นด้วยกับการส่งเสริมความร่วมมือในขอบเขตต่างๆ เช่น การประสานงานด้านนโยบายว่าด้วยเศรษฐกิจมหภาค การปฏิรูปด้านโครงสร้าง การปฏิบัติตามวาระการประชุมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี ค.ศ.๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) ให้เป็นจริง โดยเฉพาะการสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เป็นต้น รวมทั้งได้เห็นด้วยกับการร่วมมือพิทักษ์ระบบการค้าพหุภาคี เพื่อขับเคลื่อนความสะดวกและเสรีภาพของการค้าการลงทุน รวมทั้งต่อต้านการกีดกันทางการค้า อันเป็นการยืนหยัดลัทธิพหุภาคี ตลอดจนแสดงให้เห็นว่า ข้อเสนอและแผนของจีน สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของโลก และเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่

 

๒. ท่าทีของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวทั้งจีนและต่างชาติในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศและระหว่างการเข้าร่วมประชุม G20 ความว่า

 

๒.๑ รู้สึกซาบซึ้งใจในความปรารถนาอันดีงามและการรอคอยของประชาชนประเทศต่างๆ ที่มีต่อสันติภาพ ความมั่นคงของโลก ความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาของประเทศชาติ อีกทั้งการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขสงบ ถึงแม้ว่าโลกกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาและการท้าทายมากมายก็ตาม โดยจีนจะปฏิบัติตามหลักการที่เคารพซึ่งกันและกัน ปรึกษาหารืออย่างเสมอภาค ยืนหยัดการพัฒนาอย่างสันติ ร่วมมือเพื่อได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย และจะร่วมมือกับนานาประเทศสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

 

๒.๒ ปัญหาและการท้าทายที่โลกกำลังเผชิญนั้น ต้องการประเทศต่างๆร่วมหารือกัน เมื่อทบทวนการเดินทางปฏิบัติภารกิจด้านการทูตของผู้นำจีนครั้งนี้ จีนได้ปฏิบัติตนอย่างมั่นคงใน ๓ ประการ ได้แก่ (๑) การใช้ความจริงใจในการรับฟังเสียงเรียกร้องจากใจของประเทศต่างๆ (๒) การหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาความยากลำบาก และ (๓) การเสนอแนวทางในการสนับสนุนพหุภาคีนิยม

 

๒.๓ สำหรับการริเริ่มความร่วมมือที่จะได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะในรูปแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีก็ตาม จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและพลังทางบวกให้กับสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างสลับซับซ้อน

 

 

บทสรุป ท่าทีของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่น่าสนใจในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 โดยเฉพาะการเรียกร้องให้ผู้นำของประเทศสมาชิกต่างๆ ในกลุ่ม G20 แสดงออกถึงวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล เพื่อดำเนินทิศทางเศรษฐกิจโลกด้วยท่าทีที่มีความรับผิดชอบ และใช้ยุทธศาสตร์ในการเปิดออกสู่ภายนอก โดยมีความร่วมมือกับประทศต่างๆ แบบเป็นหุ้นส่วนกัน รวมทั้งยืนหยัดในการนำเศรษฐกิจโลกให้พัฒนาไปตามทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อชัยชนะร่วมกัน ทั้งนี้ การส่งเสริมการสร้างสรรค์ จะสร้างคุณูปการมากขึ้นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็นแรงขับเคลื่อนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งรัฐบาลจีนมุ่งเน้นการขจัดความยากจนในสังคมจีนให้หมดสิ้นก่อนปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓)

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/cnleaders/201812xjp/index.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181206/e6bca41a-594d-1bc4-edc8-667b77157768.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181206/ea189875-c9e3-9fd7-e909-28fc7ea3b969.html และเว็บไซต์ http://www.ecns.cn/news/politics/2018-11-30/detail-ifzahqkf0370340.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box