การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนภายใต้กรอบความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ

13 December 2018
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนภายใต้กรอบความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีประเด้นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑ นายหวาง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาว่าด้วยสถานการณ์ระหว่างประเทศและการต่างประเทศของจีนปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ที่กรุงปักกิ่ง โดยบรรยายสรุปผลงานด้านการต่างประเทศในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา และการวางแผนงานในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของจีน ได้ใช้คำศัพท์ ๖ คำในการสรุปงานด้านการต่างประเทศของจีนปี ๒๐๑๘ คือ เปิดกว้าง ร่วมมือ เสมอต้นเสมอปลาย ชี้นำ แบกรับ และเหนี่ยวแน่น โดยเน้นว่า แนวทางหลักของการต่างประเทศจีนคือ เปิดกว้าง

 

๒. นายหวาง อี้ ยังกล่าวเน้นว่า ปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นปีครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ ๑ ต.ค. ปี ๑๙๔๙ หรือ พ.ศ.๒๔๙๒ เป็นวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน) ดังนั้น จีนจะทุ่มเทกำลังเพื่อจัดการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ ในกรอบความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ BRI ครั้งที่ ๒ ให้ดี โดยการผลักดันความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรอบด้าน เพื่อพิทักษ์เสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในภูมิภาคและของโลก การมีส่วนร่วมและชี้นำการบริหารและการจัดการทั่วโลกให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และการดำเนินการต่างประเทศที่มีเอกลักษณ์ของจีนต่อไป

 

๓. กรอบความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ BRI จึงเป็นแนวทางที่มีความสำคัญในการเปิดกว้างต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ดังนั้น ทางการของจีนโดยสถาบันวิจัยประวัติศาสตร์และวรรณกรรมกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งได้เรียบเรียงหนังสือ “วาทะของ สี จิ้นผิง เกี่ยวกับ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ขึ้น และได้เริ่มวางจำหน่ายทั่วประเทศจีนตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑ ทั้งนี้ หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยคำกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “ร่วมกันสร้างสรรค์แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” ที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวเมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ปี ๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) ณ มหาวิทยาลัยนาซาร์บาเยฟ ประเทศคาซัคสถาน และจบลงด้วยคำปราศรัยในหัวข้อ “เสริมการเชื่อมต่อด้านยุทธศาสตร์และปฏิบัติการ ร่วมมือผลักดันการสร้างสรรค์ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมความร่วมมือระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาหรับ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) โดยหนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมคำบรรยายสำคัญเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จำนวนทั้งสิ้น ๔๒ บท ความยาว ๑๓๐,๐๐๐ ตัวอักษรจีน

 

 

บทสรุป รูปธรรมในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนภายใต้กรอบความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ BRI นั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๑ ในการประชุมเส้นทางสายไหมนานาชาติครั้งที่ ๔ ที่จัดขึ้น ณ กรุงปารีส ภายใต้หัวข้อหลักที่ว่า “ความริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ส่งเสริมให้ทั่วโลกพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้แทนกว่า ๓๐๐ คนจาก ๓๕ ประเทศและภูมิภาค รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ และวิสาหกิจข้ามชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก เข้าร่วมอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริม และพัฒนาอย่างยั่งยืนจากความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” โดยถือเป็นการประชุมที่จัดขึ้นนอกประเทศ หลังจากที่รัฐบาลจีนได้นำเสนอกรอบความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ซึ่งก่อนหน้านี้เคยจัดมาแล้ว ๓ ครั้งใน ๓ ประเทศ คือ ที่เมืองอิสตันบูลของตุรกี กรุงมาดริดของสเปน และกรุงวอร์ซอของโปแลนด์ จึงถือเป็นความสำเร็จของจีนที่สามารถผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/11/c_137666613.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181211/a05e5c7b-bd77-2959-3b69-2e6bbd6226bd.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181212/51918c8b-3ad8-f8de-4c5a-3f71d3593149.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181209/f751e8da-4209-bb34-43f5-faf54e8656f2.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://en.people.cn/n3/2018/1212/c90000-9527561.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box