การเพิ่มขึ้นของสมาชิกธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) และบทบาทที่สำคัญ

22 December 2018
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของสมาชิกธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) และบทบาทที่สำคัญ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย หรือ AIIB ประกาศที่กรุงปักกิ่งว่า คณะกรรมการธนาคารฯ ได้อนุมัติ ๖ สมาชิกใหม่ ได้แก่ แอลจีเรีย กานา ลิเบีย โมร็อกโก เซอร์เบีย และโตโก ทำให้จำนวนสมาชิกธนาคารในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น ๙๓ ราย

 

๒. นายเดนนี อเล็กซานเดอร์ รองผู้ว่าการและเลขาธิการธนาคาร AIIB กล่าวว่า จำนวนสมาชิกธนาคารเพิ่มขึ้นจาก สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง ๕๗ ราย (ประเทศไทยเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง AIIB ด้วย) เมื่อปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) เป็น ๙๓ ราย ภายใน ๓ ปี และครอบคลุมเกือบทุกทวีปบนโลก แสดงให้เห็นว่า สมาชิกรักษาคำมั่นสัญญาว่าด้วยความร่วมมือพหุภาคี โดยได้เพิ่มบทบาทของธนาคาร AIIB ในประชาคมการเงินสากล การมีสมาชิกเพิ่มจากยุโรปและแอฟริกาของธนาคาร AIIB สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มการเชื่อมโยงกับภูมิภาค โดยเฉพาะการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศเอเชียและประเทศตลาดเกิดใหม่

บทสรุป บทบาทของธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย หรือ AIIB ที่ให้สนับสนุนการเพิ่มการเชื่อมโยงกับภูมิภาค และการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ที่ธนาคาร AIIB ได้ดำเนินงานมาเกือบ ๓ ปี ได้อนุมัติให้ลงทุนเกินกว่า ๕,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ซึ่งเสนอโดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนเมื่อปี ๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) โดยเน้นหลักการในการร่วมกันหารือ การร่วมกันสร้างสรรค์ และการร่วมกันแบ่งปัน จนทำให้เกิดรูปธรรมของความร่วมมือระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.aiib.org/en/news-events/news/2018/20181219_001.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181220/9f879c36-f49d-8990-326e-e0c7d7334680.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20180702/465c0090-69b3-47c8-b35e-1f366199e5c0.html และเว็บไซต์ http://www.china.org.cn/business/2018-12/19/content_74293647.htm ตลอดจนเว็บไซต์ https://gbtimes.com/aiib-approves-membership-applications-of-six-new-countries )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box