การปฏิบัติการคุ้มกันการเดินเรือครบรอบ ๑๐ ปี ของกองทัพเรือจีนในอ่าวเอเดน

30 December 2018
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติการคุ้มกันการเดินเรือครบรอบ ๑๐ ปี ของกองทัพเรือจีนในอ่าวเอเดน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติการคุ้มกันการเดินเรือที่น่านน้ำซึ่งอยู่ใกล้กับประเทศโซมาลี เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ปี ๒๐๐๘ (พ.ศ.๒๕๕๑) เป็นต้นมา กองทัพเรือของจีนได้จัดส่งกองเรือคุ้มกันทั้งหมด ๓๑ ชุด รวมถึงเรือรบ ๑๐๐ ลำ เฮลิคอปเตอร์ ๖๗ ลำ นายทหารกว่า ๒๖,๐๐๐ นาย เดินทางไปปฏิบัติการที่อ่าวเอเดนและน่านน้ำใกล้โซมาลี และได้รับการชื่นชมจากเรือบรรทุกสินค้าประเทศต่างๆในอ่าวเอเดนว่าเป็น “ผู้พิทักษ์ที่เชื่อถือได้” โดยกองทัพเรือจีนได้ร่วมแบกรับภาระหน้าที่ในการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประกันความปลอดภัยในเส้นทางเดินเรือทางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญ และแสดงบทบาทของตนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลก สำหรับผลงานที่สำคัญ อาทิ การได้ช่วยพิทักษ์การเดินเรือของเรือบรรทุกสินค้าประเทศต่างๆ กว่า ๖,๖๐๐ ลำ ให้ความช่วยเหลือกู้ภัยเรือที่ประสบปัญหากว่า ๗๐ ลำ ตรวจสอบและขับไล่เรือต้องสงสัยว่าเป็นเรือโจรสลัดประมาณ ๓,๐๐๐ ลำ และจับกุมโจรสลัดได้ ๓ คน

 

๒. ปัจจุบันที่น่านน้ำอ่าวเอเดน มีเรือบรรทุกสินค้าต่างประเทศขอความช่วยเหลือด้านการรักษาความปลอดภัยจากกองทัพเรือจีนมากยิ่งขึ้น กองทัพเรือจีนกลุ่มที่ ๓๐ ซึ่งนอกจากจะรับผิดชอบงานพิทักษ์การเดินเรือบนแล้ว นอกจากปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์เส้นทางเดินเรือแก่เรือบรรทุกสินค้าประเทศต่างๆ ในอ่าวเอเดนแล้ว กองทัพเรือจีนยังร่วมแบกรับภารกิจอื่นอีกหลายประการ อาทิ เมื่อเดือนธันวาคม ปี ๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗) มัลดีฟส์เกิดวิกฤตน้ำจืดที่เมืองมาเล่ (Male) กองทัพเรือจีนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้รีบส่งน้ำจืดกว่า ๖๐๐ ตันไปช่วยเหลือยังเมืองดังกล่าวได้อย่างทันเหตุการณ์

 

 

บทสรุป ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา กองทัพเรือจีนได้ปฏิบัติการพิทักษ์เส้นทางเดินเรือแก่เรือต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕ ของงานพิทักษ์เส้นทางเดินเรือทั้งหมดของจีน โดยในจำนวนเรือที่ได้รับการช่วยเหลือ เป็นเรือของต่างประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ ๕๐ จนได้รับความชื่นชมจากนานาชาติ นอกจากนี้ กองทัพเรือจีนยังเคยได้รับคำเชิญจากสหรัฐฯ ให้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมว่าด้วยโครงการซ้อมรบฯ ร่วม รวมทั้งหารือกับสหรัฐฯ ในรายละเอียดต่างๆ และโดยเฉพาะในปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) นับเป็นครั้งที่ ๓ ที่กองทัพจีน ได้เข้าร่วมการซ้อมรบร่วมพหุภาคีทางทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีสหรัฐฯ เป็นแกนนำ ต่อจากที่เคยเข้าร่วมมาแล้ว ๒ ครั้งเมื่อปี ๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗) และปี ๒๐๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) ตามลำดับ ซึ่งน่าติดตามความเคลื่อนไหวในการซ้อมรบทางทะเลแบบพหุภาคีที่มีกองทัพเรือจีนและกองทัพเรือสหรัฐฯ เข้าร่วมด้วยต่อไป

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://vaaju.com/chinaeng/the-chinese-navy-released-an-anniversary-sale-for-the-10th-anniversary-of-the-escort-a-total-of-32-images-memorials-outreach-escorting_sina-news/ และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181226/abcb35c1-4769-3233-5cba-dde76be5fcf2.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181209/dc749044-9715-91ba-dc5c-be6f8962ead7.html และเว็บไซต์ https://www.cna.org/cna_files/pdf/D0020834.A1.pdf )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box