ผลสำเร็จของจีนในปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) และทิศทางการพัฒนาของจีนในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒)

01 January 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลสำเร็จของจีนในปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) และทิศทางการพัฒนาของจีนในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) จากคำกล่าวอวยพรปีใหม่ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เมื่อช่วงค่ำวันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๑ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) เป็นปีที่ประชาชนจีนต่างทำงานอย่างเต็มที่ โดยได้เอาชนะกับความเสี่ยงและการท้าทายหลายอย่าง กล่าวคือ

 

๑.๑ เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ เร่งพลังการเติบโตจากแบบเดิมพัฒนาเป็นแบบใหม่ ทำให้อัตราการเติบโตอยู่ในระดับที่เหมาะสม

 

๑.๒ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำให้ท้องฟ้าแจ่มใส แม่น้ำสะอาด ที่ดินปลอดสารพิษดำเนินไปอย่างราบรื่น สภาพชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

๑.๓ โครงการกรุงปักกิ่ง นครเทียนจิน และมณฑลเหอเป่ย ได้พัฒนาไปพร้อมกัน รวมทั้ง โครงการพัฒนาแถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง โครงการเขตอ่าวกวางตุ้ง ฮ่องกงและมาเก๊า ล้วนเป็นโครงการระดับชาติที่ดำเนินไปได้ด้วยดี โดยขณะที่ได้ไปตรวจงานท้องถิ่น เห็นพืชผักสองฝั่งแม่น้ำแยงซีเขียวขจี บริเวณท่าเรือของนครเสิ่นเจิ้นได้มีชีวิตชีวา ส่วนเขตจางเจียงมหานครเซี่ยไฮ้ก็ก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง โดยสะพานเชื่อมฮ่องกง จูไห่และมาเก๊าทำให้สามเมืองติดต่อกันอย่างสะดวก

 

๒. ความสำเร็จของปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ได้แก่

 

๒.๑ การผลิตจากจีน นวัตกรรมจีน และการก่อสร้างจีน ต่างร่วมกันพัฒนาอย่างรวดเร็ว และทำให้โฉมหน้าจีนเปลี่ยนไป อาทิ การส่งยานสำรวจอวกาศฉางเอ๋อหมายเลข ๔ เรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ ๒ เครื่องบินสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกที่จีนผลิตลำแรกได้ทดลองการบินอย่างสำเร็จ ระบบนำทางเป่ยโต่วกำลังสร้างเครือข่ายให้ทั่วโลก เป็นต้น

 

๒.๒ งานแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมี ๑๒๕ อำเภอได้ออกจากรายชื่ออำเภอที่อยู่ในระดับความยากจน ประชากรจำนวน ๑๐ ล้านคน หลุดพ้นจากความยากจน และยารักษาโรคมะเร็ง ๑๗ ชนิดได้ลดราคาและจัดเข้าในระบบประกันสาธารณะสุข ทำให้ปัญหาความยากจนที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ ได้รับการแก้ไขในอีกระดับ

 

๒.๓ การเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการดำเนินนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศสู่ภายนอก มีการปฏิรูปหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของพรรคและของรัฐอย่างเป็นระบบ และปรับเปลี่ยนถึงระดับโครงสร้าง มีการประกาศมาตรการการปฏิรูปที่สำคัญกว่า ๑๐๐ ข้อ ซึ่งประเทศจีนได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติครั้งแรก และมีการเริ่มต้นก่อสร้างเขตนำร่องการค้าเสรีบนเกาะไห่หนาน ทั้งนี้ ทั่วโลกได้มองเห็นถึงความมุ่งมั่นของจีนในการปฏิรูปและเปิดประเทศ รวมทั้งได้มองเห็นถึงความพยายามของจีนในการดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศต่อไป กระบวนการการปฏิรูปของจีนจะไม่มีวันหยุด ประตูที่เปิดสู่โลกภายนอกจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น

 

๒.๔ ปฏิบัติการช่วยคนต่างถิ่นลงทะเบียนเพื่อได้สำมะโนครัวในเมืองที่เข้าทำงาน ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้กว่า ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ คน สามารถหางานทำในเมือง เพื่อแก้ปัญหาการอาศัยที่ไม่ถูกสุขลักษณะของกลุ่มคนยากจน ท้องที่ต่างๆ ได้สร้างบ้านพักใหม่เพื่อรองรับคนกลุ่มนี้เพิ่ม ๕,๘๐๐,๐๐๐ หลัง โดยพลเมืองฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวันจำนวนมากได้รับใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ในแผ่นดินใหญ่ของจีน และเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงขยายวงออกไป ครอบคลุมถึงฮ่องกงด้วย โดยระบบการคมนาคมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ประเทศจีนมีพลังแห่งการพัฒนาอย่างคึกคัก

 

๒.๕ ขอยกย่องบุคคลที่เป็นแบบอย่างจำนวนหนึ่ง เช่น สหายหวัง จี้ฉาย ที่ได้เฝ้าประจำเกาะและป้องกันดินแดนของประเทศนานถึง ๓๒ ปี รวมทั้งสหายหวงฉุน ซ่ง ยั่วฉาย และเจียง ไคบิน ที่สละชีวิตอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องแพลต์ฟอร์มการทดลอง ตลอดจนวีรชนอื่น ๆ ที่เสียชีวิตเพื่อประเทศชาติและประชาชน

 

๒.๖ ปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) จีนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเชียโปอ๋าว รวมทั้งการประชุมสุดยอดขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่เมืองชิงเต่า และการประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกาที่กรุงปักกิ่ง ตลอดจนกิจการด้านการต่างประเทศที่สำคัญ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางกับผู้นำของประเทศต่างๆ เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และเพิ่มพูนความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ทำให้วงเพื่อนของจีนขยายตัวกว้างขวางยิ่งขึ้น

 

๓. สำหรับในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ ๗๐ ปี อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งประชาชนจีนได้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง ต่อสู้ด้วยความยากลำบาก และได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์เป็นที่จับตามองของทั่วโลก รวมทั้งใช้จิตใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ เพื่อผลักดันภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้ ให้ก้าวหน้าไปทีละก้าว กล่าวคือ

 

๓.๑ ปีนี้เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย ที่ทุกคนต้องต่อสู้ร่วมกัน ปฏิบัติตามมาตรการนโยบายลดภาษีให้เป็นรูปธรรม ให้วิสาหกิจทำงานโดยไม่มีภาระหนัก เคารพบุคลากรประเภทต่างๆ อย่างจริงใจ โดยปลุกเร้าพลังชีวิต การสร้างสรรค์ใหม่อย่างเต็มที่ รวมทั้งรับฟังเสียงจากผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นฐาน ให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายได้มีความกระตือรือร้น และมีอนาคตที่มองเห็นอย่างชัดเจน ต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ให้ประชากรผู้ยากจนในชนบทกว่า ๑๐ ล้านคน พ้นจากสภาพความยากจนตามเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องใช้ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมาย ต้องเอาใจใส่ทหารปลดประจำการที่ได้สร้างคุณูปการเพื่อปกป้องประเทศชาติ ตลอดจนผู้ใช้แรงงานที่ยังทำงานอย่างขยันหมั่นเพียร

 

๓.๒ ขณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงร้อยปี ไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของจีนที่รักษาอธิปไตยและความปลอดภัยของประเทศชาติ รวมทั้งความจริงใจและความหวังที่จะรักษาสันติภาพของโลก ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยจะผลักดันการร่วมกันพัฒนา “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”อย่างแข็งขัน ผลักดันการก่อสร้างประชาคมร่วมทุกข์ร่วมสุขของมนุษยชาติต่อไป ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองงดงามมากยิ่งขึ้น

 

 

บทสรุป ในปีที่ผ่านมาแม้จีนจะประสบผลสำเร็จอย่างมากก็ตาม ในปีนี้ จีนจะยังคงมุ่งรักษาทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชากรในชนบทหลุดพ้นจากความยากจน ในขณะที่มุ่งผลักดันโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) และสร้างประชาคมที่ร่วมกันพัฒนาเพื่อสันติภาพของโลกต่อไป

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
(ข้อมูลจากเว็บไซต์https://www.youtube.com/watch?v=1ycys3kyt4A และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181231/44ec715a-2215-4674-4a56-47f2bf735108.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.chinadaily.com.cn/a/201812/31/WS5c29f7f7a310d91214051d6d.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box