ความเคลื่อนไหวด้านความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเอธิโอเปีย

05 January 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับท่าทีความเคลื่อนไหวด้านความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเอธิโอเปีย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้พบเจรจากับนายเวิร์คเนห์ กีเบเยฮู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเอธิโอเปีย เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๒ ที่กรุงอาดดิสอาบาบา เมืองหลวงของเอธิโอเปีย

 

๑.๑ นายหวัง อี้ กล่าวว่า จีนหวังว่า ความเห็นที่เป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมฟอรั่มความร่วมมือจีน-แอฟริกาที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง จะเกิดขึ้นเป็นจริงที่เอธิโอเปียโดยเร็ว โดยเอธิโอเปียเป็นหนึ่งในประเทศแอฟริกาที่ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ตั้งแต่แรก และเป็นหุ้นส่วนสำคัญของจีนในการร่วมสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” บนทวีปแอฟริกา นอกจากนี้ ยังหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะถือโอกาสที่จีนจัดฟอรั่มความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่ ๒ ในปีนี้ เพื่อดำเนินความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันและบรรลุการพัฒนาร่วมกัน

 

๑.๒ นายเวิร์คเนห์ กีเบเยฮู กล่าวว่า เอธิโอเปียทะนุถนอมความสัมพันธ์กับจีนเป็นอย่างยิ่ง โดยถือว่าจีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านที่สำคัญที่สุด และการพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนเป็นเนื้อหาสำคัญที่สุดของกิจการการต่างประเทศของเอธิโอเปีย นอกจากนี้ เอธิโอเปียชื่นชมความริเริ่มเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือกับประเทศแอฟริกา ที่ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ได้เสนอขึ้นในที่ประชุมฟอรั่มความร่วมมือจีน-แอฟริกา ที่กรุงปักกิ่ง พร้อมกับหวังว่า จะได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นจากผลของฟอรั่มดังกล่าว ตลอดจนยินดีต้อนรับวิสาหกิจจีนมากขึ้นมาลงทุนในเอธิโอเปีย

 

๒. กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้พบปะกับนางซาห์เล-เวิร์ก ซูว์เด ประธานาธิบดีเอธิโอเปีย เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๒ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงอาดิสอาบาบา

 

๒.๑ นายหวัง อี้ กล่าวเน้นว่า จีน-เอธิโอเปียเป็นมิตรที่สืบทอดกันมาหลายต่อหลายรุ่น ความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างสองประเทศมีพื้นฐานที่เข้มแข็งจากสังคมและแนวคิดของประชาชนสองฝ่าย จีนได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเอธิโอเปียจากมุมมองทางยุทธศาสตร์และใช้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาโดยตลอด โดยปีที่แล้ว ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เสนอให้จีน-แอฟริการ่วมกันดำเนิน “ปฏิบัติการ ๘ ข้อ” ในที่ประชุมฟอรั่มความร่วมมือจีน-แอฟริกา เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างจีน-แอฟริกาในอนาคต ทั้งนี้ สองฝ่ายควรสร้างโอกาสความสำเร็จจากการประชุมฯ ให้เป็นจริง อีกทั้ง ส่งเสริมความร่วมมือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ BRI ขับเคลื่อนให้ความร่วมมือทุกด้านระหว่างสองประเทศให้ก้าวไปอีกระดับ พร้อมกับหวังว่า เอธิโอเปียจะยังคงแสดงบทบาทสำคัญในการเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างจีน-แอฟริกาต่อไป

 

๒.๒ นางซาห์เล-เวิร์ก ซูว์เด กล่าวว่า ความสัมพันธ์เอธิโอเปีย-จีนพัฒนาด้วยดีทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี รวมไปถึงมีความกว้างขวางและลึกซึ้งอย่างน่าประทับใจ จีนมีความร่วมมือด้านการลงทุนในเอธิโอเปียมากมาย ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของเอธิโอเปีย และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลเอธิโอเปียและแวดวงต่าง ๆ จะทุ่มเทส่งเสริมความร่วมมือกับจีนต่อไป พร้อมทั้งหวังว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะทรงพลังมากยิ่งขึ้นในอนาคต

 

 

บทสรุป จีนได้แสดงท่าทีและบทบาทของการสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับเอธิโอเปีย โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบัน จีนได้มีบทบาทในการเป็นผู้ร่วมลงทุนและสนับสนุนเงินกู้ในโครงการก่อสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นพื้นฐานจำนวนมากในเอธิโอเปีย ภายใต้กรอบความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”หรือ BRI เช่น ระบบรางเบาขนส่งมวลชนในเมืองหลวง เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับประเทศจิบูติ ที่อยู่ทางทิศตะวันออกติดกับชายฝั่ง ทำให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางของเอธิโอเปียที่จะเชื่อมสู่ทะเลได้ เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมระหว่างเอเชียเข้ากับยุโรปและแอฟริกา โดยจีนมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือกับเอธิโอเปีย เพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านที่ชัดเจน และดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.chinadailyhk.com/articles/92/35/153/1546613777274.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190104/1a3d8073-9713-6b7b-9d59-bf22dc278607.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190104/5adf8e67-8556-d771-3071-96e0a488c473.html และเว็บไซต์ https://www.focac.org/eng/gdtp/t1626959.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/04/WS5c2eb3b1a31068606745eda8.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box