การใช้เจตนารมณ์ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในคำปราศรัยเกี่ยวกับการครบรอบ ๔๐ ปีการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน

06 January 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารกรณีที่เจตนารมณ์ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในคำปราศรัยเกี่ยวกับการครบรอบ ๔๐ ปีการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน ได้ถูกถ่ายทอดเพื่อนำไปขับเคลื่อนขยายผลแล้วในหลายพื้นที่ อาทิ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๒ นายชุย ซื่ออัน ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ได้ร่วมการประชุมเกี่ยวกับการถ่ายทอดเจตนารมณ์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เกี่ยวกับการครบรอบ ๔๐ ปีการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน ที่สนามกีฬาเอเชียตะวันออกของมาเก๊า โดยมีข้าราชการระดับสูงของมาเก๊ากว่า ๑๘๐ คนเข้าร่วมการประชุม

 

๒. นายชุย ซื่ออัน กล่าวเน้นว่า เจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ต้องศึกษาและเรียนรู้คำปราศรัยของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง อันเป็นความพยายามใช้โอกาสแห่งประวัติศาสตร์ในยุคใหม่ ในการเติมพลังให้กับการสร้างโครงการใหญ่ต่าง ๆ ตลอดจนขยายช่องทางการพัฒนาของมาเก๊า และเร่งให้เศรษฐกิจของมาเก๊าได้พัฒนาอย่างหลากหลายในระดับที่เหมาะสม เพื่อต้อนรับการที่มาเก๊ากลับคืนสู่ปิตุภูมิครบรอบ ๒๐ ปี (รัฐบาลจีนได้รับมอบอำนาจอธิปไตยเหนือมาเก๊ากลับมาในปี ๑๙๙๙ หรือ พ.ศ.๒๕๔๒ ในฐานะเขตบริหารพิเศษ หลังจากตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมานาน ๔๐๐ ปี)

 

๓. ข้อสังเกตต่อสาระสำคัญในเจตนารมณ์ของคำปราศรัยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เกี่ยวกับการครบรอบ ๔๐ ปีการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑ ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง กล่าวเน้นว่า

 

๓.๑ การปฏิรูปและเปิดประเทศ ถือเป็นการปฏิวัติอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์การพัฒนาของประชาชนและประชาชาติจีน ซึ่งได้ผลักดันให้กิจการสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์แบบจีนก้าวกระโดด ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในช่วง ๔๐ ปี ถือเป็นสมบัติทางจิตใจอันล้ำค่าสำหรับทั้งพรรคและประชาชน มีความหมายในเชิงชี้นำที่สำคัญต่อการยืนหยัดและพัฒนาสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนยุคใหม่ จำเป็นที่จะต้องทะนุถนอมและยืนหยัดเป็นระยะยาว รวมถึงการเพิ่มเติมและพัฒนาต่อไปในการปฏิบัติงาน

 

๓.๒ ยืนยันขยายการเปิดประเทศ และส่งเสริมการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจจีนที่มีคุณภาพสูงในอนาคต โดย ๔๐ ปีก่อน จีนอยู่ในภาวะปิดหรือกึ่งปิดประเทศ ปริมาณการค้าอยู่ในอันดับ ๒๙ ของโลกเท่านั้น ต่อมาเดือน ธ.ค. ปี ๑๙๗๘ (พ.ศ.๒๕๒๑) พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนภารกิจหลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประเทศ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเปิดประเทศจากการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายฝั่งทะเล ชายแดน และแม่น้ำ ต่อมาไปยังเมืองศูนย์กลางที่ห่างไกลจากทะเล (เมืองใหญ่ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล) รวมทั้งการเข้าสมาชิกองค์การค้าโลก (WTO) การสร้างความริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (BRI) และจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรี ๑๒ แห่ง การวางแผนโครงการท่าเรือการค้าเสรีที่มีอัตลักษณ์จีน โดยทุกระดับในแต่ละพื้นที่ จะมีรูปแบบใหม่ที่เปิดกว้างอย่างรอบด้านครบวงจร

 

 

บทสรุป ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า ปฏิบัติการณ์ที่เป็นจริงในช่วง ๔๐ ปีที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่า การปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นวิธีสำคัญที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกับประชาชนจีนเดินหน้าปรับตัวอย่างทันยุค เป็นหนทางที่จำเป็นต่อการยืนหยัดและพัฒนาสังคมนิยมที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของจีน เป็นจุดสำคัญที่นำพาจีนในยุคปัจจุบัน และก็เป็นจุดสำคัญที่จะทำให้บรรลุซึ่ง "เป้าหมายร้อยปี ๒ เป้าหมาย" และการฟื้นฟูความเจริญของประชาชาติจีน สำหรับเป้าหมายร้อยปีแรกที่กำลังจะถึงเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ปี ๑๙๒๑ (พ.ศ.๒๔๖๔) โดยในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ประชาชนชาวจีนจะมีการกินดีอยู่ดีอย่างถ้วนทั่ว หรือในสังคมจีนจะไม่มีคนยากจนอีกต่อไป ซึ่งต้องติดตามความเคลื่อนไหวในการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำปีในเดือน มี.ค.๖๒ อย่างใกล้ชิด

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.gov.mo/en/news/106072/ และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190105/107fc4ba-93ff-809d-5c88-33248b257917.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.crionline.cn/20181218/ee0b33dd-8c9b-31ab-a4d9-9ab5b112ed8e.html และเว็บไซต์ http://thai.crionline.cn/20181219/676350ab-5d85-1acb-841c-bfde2fc25bcb.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.crionline.cn/20181221/34493615-eb94-9776-cb0e-956538936c2b.html และเว็บไซต์ http://www.china.org.cn/china/special_coverage/node_8005219.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box