ความเคลื่อนไหวของความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างจีนกับปากีสถาน

07 January 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างจีนกับปากีสถาน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ความร่วมมือในด้านการซ้อมรบร่วม เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่นของปากีสถาน กองทัพบกของจีนกับปากีสถานได้จัดแถลงข่าวผลสำเร็จในการซ้อมรบร่วม ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย (National Counter Terrorism Centre, Pabbi, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan) ในอำเภอพับบิ (Pabbi) ของปากีสถาน ซึ่งการซ้อมรบในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมร่วมระหว่างกองทัพจีน-ปากีสถาน ภายใต้รหัส “ วอร์ริเออร์ – ๖ ” (Warrior –VI) โดยการซ้อมในครั้งนี้ ใช้เวลากว่า ๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธ.ค.๖๑ เป็นต้นมา ทั้งนี้ พันเอกหยาง เหล่ย หัวหน้าหน่วยทหารร่วมการฝึกอบรมฝ่ายจีน ได้กล่าวว่า การจัดการฝึกอบรมร่วมในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือทางทหารระหว่างจีนกับปากีสถานอย่างเต็มที่ รวมถึงการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างทหารสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และมีความหมายที่สำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือต่อต้านการก่อการร้ายของสองประเทศให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

 

๒. ความร่วมมือในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ เมื่อวันที่ ๒ ม.ค.๖๒ China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ผู้รับจ้างรายใหญ่ของรัฐบาลจีน ที่ผลิตเรือรบจะติดตั้งระบบตรวจจับและอาวุธที่ทันสมัยและมีความสามารถในการปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำและป้องกันทางอากาศ โดยได้เปิดเผยภาพ เรือฟริเกต เรือรบความเร็วสูงที่จีนเริ่มสร้างส่งออก ซึ่งจะส่งมอบให้ปากีสถานอันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทวิภาคี คือ เรือฟริเกตรุ่น Type 054AP และเป็นเรือรุ่นเดียวกับ Type 054A ของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People's Liberation Army Navy : PLAN) ซึ่งเป็นเรือรบที่ทันสมัยของจีน ที่ได้เข้าประจำการในปี ๒๐๐๘ (พ.ศ.๒๕๕๑) มีราคารวมประมาณ ๓๔๘ ล้านเหรียญสหรัฐต่อลำ โดยแยกเป็นส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๑๐๒ ล้านเหรียญ ระบบอาวุธ ๘๔ ล้านเหรียญ ค่าแรงงานต่อเรือ ๗๕ ล้านเหรียญ ระบบป้องกัน ๔๕ ล้านเหรียญ และเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนระวางขับ ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ ตัน ๓๒ ล้านเหรียญ รวมทั้งยังมีรายการอื่น ๆ อีก ราว ๑๐ ล้านเหรียญ

 

 

บทสรุป การที่จีนสร้างความร่วมมือกับปากีสถานเพื่อปราบปรามการก่อการร้าย โดยเชื่อว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่เคลื่อนไหวอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงในปากีสถานและอัฟกานิสถาน รวมทั้งได้แสดงท่าทีเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับปากีสถาน โดยเฉพาะการเป็นผู้จัดหาระบบอาวุธรายใหญ่ที่สุดให้ปากีสถาน ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากที่ทั้งสองประเทศได้จัดตั้งโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน - ปากีสถาน (China-Pakistan Economic Corridor : CPEC) ตามโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ในปี ๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของปากีสถานให้ทันสมัย และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างเครือข่ายการขนส่ง โครงการพลังงานจำนวนมาก และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งหนังสือพิมพ์ The Financial Times ได้รายงานเมื่อวันอังคารที่ ๑ ม.ค.๖๒ ว่าจีนได้สัญญากับปากีสถาน ในการสนับสนุนเงินอย่างน้อย ๒,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศและป้องกันการลดลงของเงินรูปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่อย่างไรก็ตามการสนับสนุนการเงินดังกล่าวนี้ ฝ่ายจีนไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/04/c_137581441.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190106/818fdf19-5297-1d21-51bb-2cee957eaa4f.html รวมทั้งเว็บไซต์ https://mgronline.com/china/detail/9620000000755 และเว็บไซต์ https://www.ft.com/content/ae94de0e-0c1a-11e9-a3aa-118c761d2745 ตลอดจนเว็บไซต์ https://dunyanews.tv/en/Pakistan/473097-Pakistan-China-war-game-Warrior-VI-concludes-in-Kharian )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box