กลไกการเจรจาปัญหาพรมแดนระดับรัฐบาลระหว่างจีนกับเวียดนาม

17 January 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกลไกการเจรจาปัญหาพรมแดนระดับรัฐบาลระหว่างจีนกับเวียดนาม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๒ นางฮว่า ชุนหยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า จีนกับเวียดนามจะร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของทะเลจีนใต้ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารพรมแดนทางบกและการบุกเบิกพัฒนาเขตพรมแดน ตลอดจนสร้างความผาสุกให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ โดยใช้กลไกการเจรจาปัญหาพรมแดนระดับรัฐบาลระหว่างจีนกับเวียดนาม ที่สร้างขึ้นภายใต้การชี้นำของผู้นำสองพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลของสองประเทศ ได้ดำเนินไปด้วยดีมาโดยตลอด

 

๒. กลไกการเจรจาฯ ดังกล่าว ได้ทำให้ทั้งสองฝ่ายรักษาการติดต่อและการแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพรมแดนทางบกและปัญหาทางทะเลอย่างใกล้ชิด ด้วยการจัดการพบปะหัวหน้าคณะผู้แทน และการประชุมเต็มคณะ และในที่ประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายให้การประเมินในเชิงบวกต่อบทบาทสำคัญของกลไกการเจรจาดังกล่าวในด้านส่งเสริมความร่วมมือที่มุ่งผลจริง เพื่อจัดการความขัดแย้งอย่างเหมาะสม และผลักดันความสัมพันธ์จีน-เวียดนามให้พัฒนาไปอย่างมั่นคง ดังที่ นายข่ง เสวียนโย่ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาปัญหาชายแดนระดับรัฐบาลของจีน กับนายเล ฮอย ทรัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาฯ ของเวียดนาม ได้จัดการประชุมคณะผู้แทนสองประเทศแบบเต็มคณะ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๒ ที่เมืองลาวไก (Lao Cai) ของเวียดนาม โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลและฝ่ายบริหารท้องถิ่นสองประเทศเข้าร่วมประชุม เป็นต้น

 

๓. ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยที่เกื้อกูลและสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนกลไกการเจรจาชายแดน ดังกรณีที่บริษัทการรถไฟจีนหนานหนิงกรุ๊ป ได้เดินขบวนรถไฟให้บริการระหว่างจีน-เวียดนาม มานานนับ ๑๐ ปี โดยขบวนรถไฟดังกล่าวได้เป็นพยานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามที่สนิทแนบแน่นยิ่งขึ้น มีทั้งนักธุรกิจ นักศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนไม่น้อยได้รับประโยชน์ นับเป็นยานพาหนะที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนจีนและเวียดนามกระชับการไปมาหาสู่ระหว่างกัน และทำให้กลายเป็นช่องทางสีเขียวที่จะขยายความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศอาเซียน อันจะเป็นการสร้างสรรค์เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนต่อไป

 

 

บทสรุป ตราบใดที่ทั้งสองประเทศ ยังคงมีความชื่นชมในกลไกการเจรจาชายแดนระดับรัฐบาลระหว่างจีนกับเวียดนาม ที่ได้แสดงบทบาทสำคัญในความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อควบคุมความขัดแย้งอย่างเหมาะสม และผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้พัฒนาไปด้วยดี โดยทั้งสองฝ่ายเน้นว่า จะปฏิบัติตามความรับรู้ร่วมกันที่ผู้นำสองพรรคและสองประเทศได้บรรลุไว้ต่อไป โดยเฉพาะการเพิ่มกำลังส่งเสริมการปรึกษาหารือและความร่วมมือทางทะเล เพื่อการบุกเบิกการพัฒนาทางทะเลร่วมกัน ตลอดจนร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของทะเลจีนใต้ อันจะนำความสุขมายังสองประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งเสถียรภาพในภูมิภาคต่อไป

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://qa.china-embassy.org/eng/fyrth/t1629668.htm และเว็บไซต์ https://english.vov.vn/politics/vietnamchina-negotiation-on-territory-border-390526.vov รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190116/2a97495b-91c9-c820-9a17-350a3bbfa936.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190115/75d930d4-f561-4efe-4c1a-cf0f1fb9a092.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190102/a7992fde-3b99-4d5e-a023-5dc2961ab99f.html และเว็บไซต์ http://dtinews.vn/en/news/017/60317/-vietnam--china-hold-gov-t-level-negotiation-on-territory--border.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box