นายกรัฐมนตรีจีนเน้นการกระตุ้นตลาดเพื่อรับมือกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

18 January 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีจีนเน้นการกระตุ้นตลาดเพื่อรับมือกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๒ นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ในฐานะกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอต่อรายงานผลงานรัฐบาลของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและบุคคลวงการธุรกิจต่างๆ โดยนายกรัฐมนตรี หลี่ฯ กล่าวเน้นว่า ปีนี้มีความกดดันจากการเติบโตที่ชะลงตัวของเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จำเป็นต้องเตรียมการเพื่อรับมือกับความยากลำบาก ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนา ส่งเสริมการควบคุมเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาคต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงและการควบคุมดูแล โดยใช้ความมั่นคง ความเจาะจงและประสิทธิภาพสูงของนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาคมาแก้ไขความไม่แน่นอนของบรรยากาศภายนอก ส่งเสริมการปฏิรูปและเปิดประเทศ รักษาเศรษฐกิจให้อยู่ในขอบเขตที่สมเหตุสมผล และส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

 

๒. จุดยืนของรัฐบาลจีนในการรับมือกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดยจะยืนหยัดการพัฒนาที่มั่นคงและแนวคิดการพัฒนาใหม่ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง และยืนหยัดแนวทางการปฏิรูปด้านอุปทาน (Supply) ตลอดจนผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมั่นคง มีการส่งเสริมการปฏิรูป การปรับปรุงโครงสร้างการพัฒนา การป้องกันความเสี่ยง และการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้การพัฒนาของเศรษฐกิจตลอดทั้งปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) ดำเนินไปอย่างสมเหตุสมผล และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในไตรมาสแรก

 

๓. ข้อสังเกต ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี จัดวางนโยบายเพิ่มการสนับสนุนเศรษฐกิจภาคเอกชน (Private Economy) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อัดฉีดทุกภาคส่วนของตลาด (Market Entity) และสร้างความเชื่อมั่นในการต่อยอดธุรกิจด้วยมาตรการต่างๆ โดยที่ประชุมระบุว่า การปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของที่ประชุมว่าด้วยเศรษฐกิจส่วนกลาง เพิ่มการสนับสนุนเศรษฐกิจภาคเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะเป็นผลดีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจจากภายใน เดินหน้าสร้างธุรกิจ นวัตกรรม และเพิ่มโอกาสการมีงานทำมากยิ่งขึ้น โดย (๑) การสร้างบรรยากาศการทำธุรกิจที่เป็นธรรมและอำนวยความสะดวก (๒) การปรับลดภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้น้อยลง ปรับการบริการด้านการระดมทุนให้สมบูรณ์ขึ้น และ (๓) การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย คุ้มครองความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบการภาคเอกชน

 

 

บทสรุป นอกจากการเน้นการกระตุ้นตลาดเพื่อรับมือกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงแล้ว การร่วมกันดำเนินมาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นจริง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัย และการพัฒนาด้านที่สำคัญที่มีคุณภาพสูง เช่น การออกแบบอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เป็นต้น ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น แต่สิ่งที่สำคัญคือ การสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่ยุติธรรม ควบคู่กับการเพิ่มกำลังทางตลาด การลดต้นทุนด้านเศรษฐกิจของวิสาหกิจ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนอย่างจริงจัง

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.globaltimes.cn/content/1136056.shtml และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190117/965119a8-e355-9a55-de3e-3d5db56711ca.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190109/c877af15-c3a1-cce4-85f3-e625b905401f.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181223/52228c9f-653b-23d7-8576-b97139cbeace.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181225/7b2e99bb-763d-8087-b6a8-83446ca28d1b.html และเว็บไซต์ https://www.hellenicshippingnews.com/china-must-prepare-for-economic-difficulties-in-2019-premier/ )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box