กองเรือคุ้มกันการเดินเรือชุดที่ ๓๐ ของกองทัพเรือจีนเยือนฟิลิปปินส์

19 January 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่กองเรือคุ้มกันการเดินเรือชุดที่ ๓๐ ของกองทัพเรือจีนเยือนฟิลิปปินส์ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๒ กองเรือคุ้มกันการเดินเรือชุดที่ ๓๐ แห่งกองทัพเรือจีน ที่ประกอบด้วยเรือรบขีปนาวุธอู๋หู เรือฟริเกตหันตัน และเรือซ่อมบำรุงตงผิงหู มาถึงท่าเรือมะนิลาฟิลิปปินส์ เริ่มการเยือนฟิลิปปินส์เป็นระยะเวลา ๕ วัน โดยกรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์เป็นสถานีสุดท้ายของการเยือนครั้งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในเกาะลูซอน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการขนส่งที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ และก็เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์อีกด้วย

 

๒. กองเรือคุ้มกันการเดินเรือของกองทัพเรือจีน ซึ่งรับผิดชอบงานพิทักษ์การเดินเรือในอ่าวเอเดน และได้รับการชื่นชมจากเรือบรรทุกสินค้าประเทศต่างๆ ในอ่าวเอเดนว่าเป็น “ผู้พิทักษ์ที่เชื่อถือได้” โดยเฉพาะกับการปฏิบัติภารกิจเพื่อประกันความปลอดภัยในเส้นทางเดินเรือทางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญ และสนับสนุนบทบาทของประเทศจีนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลก ทั้งนี้ ตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา กองทัพเรือจีนได้ช่วยพิทักษ์การเดินเรือของเรือบรรทุกสินค้าประเทศต่างๆกว่า ๖,๖๐๐ ลำ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือกู้ภัยเรือที่ประสบปัญหากว่า ๗๐ ลำ ตลอดจนเข้าตรวจสอบและขับไล่เรือต้องสงสัยว่าเป็นเรือโจรสลัดประมาณ ๓,๐๐๐ ลำ และจับกุมโจรสลัดได้ ๓ คน นอกจากปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์เส้นทางเดินเรือแก่เรือบรรทุกสินค้าประเทศต่างๆ แล้ว กองทัพเรือจีนยังร่วมแบกรับภารกิจอื่นอีกหลายประการ อาทิ เมื่อเดือนธันวาคม ปี ๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗) มัลดีฟส์เกิดวิกฤตน้ำจืดที่เมืองมาเล่ (Male) กองทัพเรือจีนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้รีบส่งน้ำจืดกว่า ๖๐๐ ตัน ไปช่วยเหลือยังเมืองดังกล่าวได้อย่างทันการณ์

 

๓. ข้อสังเกต การปฏิบัติภารกิจคุ้มกันเรือจากโจรสลัดในอ่าวเอเดนตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา และเป็นการปฏิบัติภารกิจที่ห่างไกลจากประเทศจีนเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการทดสอบขีดความสามารถของเรือส่งกำลังบำรุงของกองทัพจีนเป็นอย่างดี การเพิ่มขีดความสามารถด้านเรือส่งกำลังบำรุงดังกล่าว ซึ่งนับเป็นสิ่งบอกเหตุที่บ่งชี้ถึงความพยายามขยายอิทธิพลทางทะเลของจีน นอกจากนี้ จีนยังได้เล็งเห็นความสำคัญของเส้นทางขนส่งทางทะเลในทะเลอาหรับและมหาสมุทรอินเดียที่เชื่อมต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก โดยจีนมีแผนจะขยายอิทธิพลทางทะเลไปถึง Second Island Chain ทั้งนี้เนื่องจาก ปัญหาข้อพิพาททางทะเลในทะเลจีนใต้ จึงทำให้จีนไม่อาจวางใจในการพึ่งพาประเทศใดเป็นฐานส่งกำลังบำรุงส่วนหน้าให้กับกองกำลังทางเรือของตนเองได้

 

 

บทสรุป การที่กองเรือคุ้มกันการเดินเรือชุดที่ ๓๐ ของกองทัพเรือจีน ได้เยือนฟิลิปปินส์หลังการปฏิบัติภารกิจที่อ่าวเอเดน อันเป็นการปฏิบัติภารกิจที่ต่อเนื่อง นับตั้งแต่ที่กองทัพเรือจีนได้เริ่มปฏิบัติการคุ้มกันการเดินเรือที่น่านน้ำใกล้โซมาลี เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ปี ๒๐๐๘ (พ.ศ.๒๕๕๑) เป็นต้นมา ซึ่งกองทัพเรือของจีนได้จัดส่งกองเรือคุ้มกันทั้งหมด ๓๑ ชุด รวมถึงเรือรบ ๑๐๐ ลำ เฮลิคอปเตอร์ ๖๗ ลำ นายทหารกว่า ๒๖,๐๐๐ นาย เดินทางไปปฏิบัติการที่อ่าวเอเดนและน่านน้ำใกล้โซมาลี โดยกองเรือคุ้มกันการเดินเรือชุดที่ ๓๑ ของกองทัพเรือจีน ก็ได้ออกเดินทางจากท่าเรือรบเมืองจ้านเจียงของจีน ไปยังอ่าวเอเดนเมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๖๑ เพื่อปฏิบัติหน้าที่คุ้มกันการเดินเรือในน่านน้ำใกล้ทะเลโซมาลีต่อไป อันเป็นการสนับสนุนบทบาทของจีนในเวทีระหว่างประเทศที่ได้รับการชื่นชมจากนานาชาติ ในขณะที่มีหลายประเทศยังคงหวาดระแวงต่อการขยายอิทธิพลทางทะเลของจีน

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.philstar.com/headlines/2019/01/17/1885882/chinese-warships-dock-manila-goodwill-visit และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190117/b1eab976-d834-1d1e-8709-3283b58c216d.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181226/abcb35c1-4769-3233-5cba-dde76be5fcf2.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181209/dc749044-9715-91ba-dc5c-be6f8962ead7.html ตลอดจนเว็บไซต์ https://kapitaennem0.wordpress.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/page/2/ ตลอดจนเว็บไซต์ https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/chinese-naval-ships-on-friendly-visit-to-philippines )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box