การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างจีนกับกัมพูชา

01 February 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างจีนกับกัมพูชา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๒ ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิด “ปีท่องเที่ยววัฒนธรรมจีน-กัมพูชา” ขึ้นที่กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา โดยนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กับสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาต่างได้ส่งสาส์นอวยพรในพิธีเปิดความว่า

 

๑.๑ นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวถึงมิตรภาพที่มีมาช้านานระหว่างจีนกับกัมพูชา ต่างเป็นเพื่อนบ้านที่ดี เป็นเพื่อนที่ดี หุ้นส่วนที่ดีและพี่น้องที่ดี หลายวันก่อน นายกฯ ฮุน เซนได้เยือนจีนอย่างเป็นทางการ ดังนั้น การจัด “ปีท่องเที่ยววัฒนธรรมจีน-กัมพูชา” ประจำปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นความเข้าใจสำคัญร่วมกันประการหนึ่ง โดยหวังให้ทั้งสองประเทศใช้ปีท่องเที่ยววัฒนธรรมเป็นโอกาส ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ขยายการติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการเรียนรู้อารยะธรรมซึ่งกันและกัน และเชื่อมใจให้เข้าถึงกัน สร้างพื้นฐานทางสังคมเพื่อมุ่งพัฒนาประชาคมร่วมทุกข์ร่วมสุขระหว่างจีนกับกัมพูชา

 

๑.๒ สมเด็จฯ ฮุน เซน กล่าวถึงมิตรภาพที่มีมาช้านานระหว่างกัมพูชากับจีน มีพลังชีวิตใหม่มากยิ่งขึ้นหลังจากผ่านเวลาที่ยาวนาน ความร่วมมือในด้านต่างๆ นับวันจะยิ่งเพิ่มความใกล้ชิด การเปิด “ปีท่องเที่ยววัฒนธรรมจีน-กัมพูชา” มีความหมายสำคัญต่อการกระชับความร่วมมือภายใต้กรอบ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบรรลุการอำนวยประโยชน์แก่กัน เพื่อได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และผลักดันการพัฒนาทางการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ

 

๒. แม้ว่าจีนกับกัมพูชาจะเพิ่มความใกล้ชิดกัน โดยการเปิด “ปีท่องเที่ยววัฒนธรรมจีน-กัมพูชา” ก็ตาม แต่เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๒ สถานทูตจีนประจำกัมพูชาออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางไปเที่ยวกัมพูชา และเจ้าหน้าที่ชาวจีนที่ทำงานในกัมพูชาระมัดระวังความปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน กล่าวคือ

 

๒.๑ ให้ข้อมูลแก่ชาวจีนที่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง ซึ่งจำเป็นต้องเลือกใช้บริการของบริษัทท่องเที่ยวหรือแพลตฟอร์มให้บริการบนอินเตอร์เน็ตที่ชอบด้วยกฎหมาย ซื้อประกันภัยอย่างเหมาะสม และดูแลสิ่งของมีค่าของตนให้ดี

 

๒.๒ แจ้งเตือนชาวจีนแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยและให้ความเคารพต่อพระสงฆ์เมื่อไปเที่ยวตามวัดวาอารามและโบราณสถานต่างๆ

 

๒.๓ หากมีเช่ารถท่องเที่ยวในกัมพูชา ต้องเลือกรถยนต์ที่มีใบรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีสภาพใช้งานที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจร รัดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง และผู้ขับขี่ต้องงดดื่มสุราของมึนเมา หรือหากมีอาการเหน็ดเหนื่อยก็ไม่ควรขับรถอย่างเด็ดขาด และพยายามหลีกเลี่ยงการขับรถเดินทางยามกลางคืน

 

 

บทสรุป การจัดงานปีท่องเที่ยววัฒนธรรมจีน-กัมพูชา ดังกล่าว นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีความต่อเนื่องกับการนำเสนอรายการสารคดี “นิทานแห่งกาลเวลา ความผูกพันจีน-กัมพูชา” ที่มีการเผยแพร่ออกอากาศในกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๒ ซึ่งถือเป็นอีกผลงานหนึ่งในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ และเป็นพยานหลักฐานของความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ในการดำเนินความสัมพันธ์แบบเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างสองประเทศ แม้ว่าทางสถานทูตจีนประจำกัมพูชาจะมีคำเตือนแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนว่า ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมา เป็นช่วงที่กัมพูชามีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูง จึงควรป้องกันการถูกยุงกัด และหากมีอาการเป็นไข้สูงให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา นอกเหนือจากคำเตือนในการปฏิบัติของชาวจีน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://travelwirenews.com/chinese-premier-cambodian-pm-welcome-launch-of-china-cambodia-culture-tourism-year-1289925/ และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190131/3deede84-e37c-9122-a7b6-f992d4b9851a.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190130/1319352c-9ca7-2deb-710b-ab91cb4234ab.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190124/758d8a8f-5e4e-901d-c235-ed6d1a378a6b.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/30/c_137786331.htm และเว็บไซต์ http://en.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/12868-2019-01-30-12-59-05.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box