แนวทางของจีนในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำโลกด้าน AI ในปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓)

03 February 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของจีนในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำโลกด้าน AI ในปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ตามที่รัฐบาลจีนมีแผนยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนประเทศจากยุคของอุตสาหกรรมโรงงาน ไปสู่ยุคของการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์นั้น จึงต้องมีแผนพัฒนาประเทศด้วยการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตัลทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและในระบบการศึกษาทั้งหมด โดยแผนการระยะสั้นคือเพื่อให้ประเทศจีนก้าวสู่การเป็นผู้ทรงอิทธิพลด้านนวัตกรรม ภายในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) และแผนระระยาวคือมุ่งไปสู่การเป็นผู้นำระดับโลกด้าน AI (Artificial Intelligence) หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า “ปัญญาประดิษฐ์” ภายในปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) โดยเฉพาะ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างนวัตกรรมเหนือสิ่งอื่นใด จนทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจีนได้ออกมาขานรับอย่างประสานสอดคล้องรองรับกัน

 

๒. แนวทางในการดำเนินการของภาคส่วนต่างๆ อาทิ 

 

๒.๑ การปรับปรุงด้านหลักสูตรการศึกษาในการเขียนโปรแกรม แม้ว่าจีนยังไม่ได้บรรจุให้การเขียนโปรแกรมเป็นหลักสูตรบังคับในระดับชาติ แต่พ่อแม่ต่างมองหาโรงเรียนเอกชนหรือค่ายอบรมการเขียนโปรแกรมให้ลูกได้เรียน ซึ่งธุรกิจการศึกษาเหล่านี้ต่างผุดขึ้นมากมายทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังมีเว็บไซต์มากมายที่นำเสนอข้อมูลฟรีและคอร์สสอนโปรแกรมให้กับคนทุกวัย

 

๒.๒ กระทรวงศึกษาธิการจีนและคณะกรรมการการศึกษาแห่งกรุงปักกิ่ง เปิดเผยข้อมูลว่า มีโรงเรียนประถมและมัธยมต้นกว่า ๒๐๐ แห่ง ที่มีหลักสูตรการเขียนโปรแกรมสอนในโรงเรียน รวมทั้งมีหลักสูตรเสริมพิเศษและชุมชนที่ส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้เข้าร่วมมากมาย โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการฯ กล่าวว่า การเขียนโปรแกรมเป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้น แต่เด็กต้องไปได้ไกลกว่านั้น โดยเฉพาะการคาดหวังให้นักเรียนสามารถประยุกต์ทักษะในการเขียนโปรแกรมไปสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ และมีพัฒนาการในการสร้างกรอบความคิดที่สามารถแก้ปัญหาได้

 

๒.๓ มีข้อมูลว่า บริษัทที่ทำธุรกิจการศึกษาหลายแห่ง ได้เปิดคอร์สสอนเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่พุ่งสูงขึ้น เช่น บริษัทที่ทำธุรกิจด้านการศึกษาชื่อโค้ดเหมา (Codemao) ได้เปิดคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กอายุ ๖ – ๑๖ ปี โดยผู้ก่อตั้งมีความเชื่อว่าธุรกิจการศึกษานี้จะขยายตัวมากกว่าการสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น ทั้งนี้ การเรียนภาษาอังกฤษเติบโตเพราะเป็นภาษาสากลที่ผู้คนจำเป็นต้องสื่อสารกัน แต่ทุกวันนี้ AI ต่างหากที่กำลังคืบคลานเข้าไปในชีวิตประจำวันของผู้คน การเขียนโปรแกรม คือภาษาที่ต้องใช้รับมือกับ AI

 

 

บทสรุป การที่จีนเล็งเห็นถึงความสำคัญของ AI โดยนับตั้งแต่ปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) เป็นต้นมา ที่มณฑลเจ้อเจียงได้กำหนดให้วิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิชาที่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย และการเขียนโปรแกรมเป็นทักษะสำคัญของสายวิชานี้ ส่วนในกรุงปักกิ่งและมหานครเซี่ยงไฮ้ เด็กที่มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม จะมีโอกาสในการเข้าโรงเรียนมัธยมดีๆ จึงทำให้พ่อแม่จำนวนมากในจีน มีทัศนคติที่เปิดกว้างกว่าคนรุ่นก่อน ทำให้เด็กๆ ชาวจีนมีโอกาสเริ่มเรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุน้อยๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ส่วนเหตุผลสำคัญที่ทำให้รัฐบาลจีนเปิดไฟเขียวให้เยาวชนจีนฝึกฝนทักษะในเรื่องนี้ เป็นเพราะเทคโนโลยีในจีนอยู่ในยุครุ่งโรจน์ นอกจากนี้ ในปัจจุบันจีนได้พัฒนาศักยภาพในสาย Supercomputer ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ส่งผลทำให้ต้องการคนที่มีทักษะระดับสูง เพื่อสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในขณะที่รัฐบาลจีนก็ต้องการให้คนรุ่นใหม่มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม เพราะเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคต โดยเฉพาะในยุคที่ AI และวิทยาการหุ่นยนต์ จะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจจีน ดังนั้น รัฐบาลจีนได้ลงทุนอย่างมหาศาลในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ อันเป็นที่มาของปรับปรุงระบบการศึกษาในเรื่อง AI เพื่อก้าวสู่ระดับสูงสุดของโลก

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://syncedreview.com/2018/04/12/china-prepares-for-ai-talent-shortage/ และเว็บไซต์ https://school.dek-d.com/blog/coding/kidcoding/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A5/ รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.china.org.cn/opinion/2019-01/08/content_74352493.htm และเว็บไซต์ https://news.cgtn.com/news/3d3d774d35556a4d77457a6333566d54/share_p.html ตลอดจนเว็บไซต์ https://cacm.acm.org/magazines/2018/11/232209-the-future-of-artificial-intelligence-in-china/fulltext และเว็บไซต์ https://techinsight.com.vn/language/en/china-has-published-its-first-ai-textbook-for-high-school-students/ )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box