เทศกาลตรุษจีนหรือปีใหม่ของชาวจีน

04 February 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนหรือปีใหม่ของชาวจีน โดยผู้นำจีนได้ไปเยี่ยมเยียนประชาชนและบรรดาทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation Army : PLA) ในกรุงปักกิ่ง ขณะที่เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้นำเจ้าหน้าที่สถานทูตอวยพรชาวจีนในประเทศไทย พร้อมทั้งจัดงาน ณ สถานทูตในกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างมิตรไมตรีกับประชาชนชาวไทย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ได้ไปเยี่ยมอวยพรประชาชนที่เขตเฉียนเหมินซึ่งอยู่ทางตะวันออกของกรุงปักกิ่ง โดยพบปะชาวบ้านในตรอกซอยใกล้เคียง รวมทั้งร่วมห่อเกี๊ยว และพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับประชาชน เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๒ และได้ไปเยี่ยมเยียนบรรดาทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน รวมทั้งตำรวจติดอาวุธและทหารอาสาสมัครในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๒

 

๒. นายหลู่ว์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นำคณะตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสถานทูต กล่าวสวัสดีปีใหม่แก่ชาวจีนทุกคนในประเทศไทย รวมทั้งองค์กรทุนจีนในประเทศไทย ครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนในประเทศไทย และนักศึกษาจีนในประเทศไทย ผ่านทางแอพและรายการโทรทัศน์ของ CRI “China Face” เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๒ นอกจากนี้ ได้จัดงานตรุษจีน ณ สถานทูตในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๒ และได้กล่าวสุนทรพจน์ความว่า

 

๒.๑ เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลสำคัญที่ชาวจีนมักจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทและร่วมสังสรรค์กัน ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตจีนำด้เปิดประตูให้ทุกท่าน ประดับประดาอย่างสวยงาม โดยมีความประสงค์เพิ่มความใกล้ชิดกับเพื่อนๆ ชาวไทย ร่วมกันแบ่งปันความสุขในวันตรุษจีน และเสริมสร้างมิตรไมตรีอย่างเป็นครอบครัวเดียวกันระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

๒.๒ ในปีที่ผ่านมา ภายใต้การเอาใจใส่และสนับสนุนจากรัฐบาลและวงการต่างๆ ของทั้งสองประเทศ ความสัมพันธ์จีน-ไทยได้พัฒนาไปอย่างรอบด้าน ความร่วมมือในปริมณฑลต่างๆ ได้ประสบผลสำเร็จมากมาย ทั้งสองประเทศได้เพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจทางการเมืองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้นำทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กันอย่างบ่อยครั้ง เป็นการชี้นำในเชิงยุทธศาสตร์และผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ไทยโดยตรง การค้าการลงทุนที่เอื้อประโยชน์แก่กันระหว่างสองประเทศได้เพิ่มความมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น มูลค่าการค้ารวมระหว่างจีน-ไทยเพิ่มขึ้นเป็น ๘ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยประเทศจีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยติดต่อกันมา ๖ ปี และได้ขึ้นมาเป็นประเทศแหล่งลงทุนอันดับที่สองของประเทศไทย ความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) มีความเชื่อมโยงในเชิงลึกกับไทยแลนด์ ๔.๐ และโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย นอกจากนี้ ความร่วมมือทางด้านนวัตกรรม เช่น วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่และวิสาหกิจใหม่ได้พัฒนาอย่างวดเร็ว นำมาซึ่งความสะดวกสบายและผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ

 

 

บทสรุป เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ช่วงท้ายในงานตรุษจีนที่สถานทูตจีนในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๒ ว่า การแลกเปลี่ยนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างจีน-ไทย มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนมากกว่า๑๐ ล้านคนเป็นครั้งแรก มีนักศึกษาจีน ๓๗,๐๐๐ กว่าคนมาเรียนที่ประเทศไทย และนักศึกษาไทย ๒๗,๐๐๐ กว่าคนเรียนอยู่ที่ประเทศจีน ตัวเลขและเรื่องต่างๆ ที่น่าชื่นชมเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่าความผูกพันที่ “จีน-ไทย มิใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” นั้น ได้เข้าสู่ในหัวใจลึกของประชาชนทั้งสองประเทศ และย่อมจะรุ่งโรจน์สง่างามมากยิ่งขึ้นในวันข้างหน้า โดยเฉพาะการที่เอกอัครราชทูตจีนได้เชิญนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (เสื้อสีชมพูฟ้าในภาพ) แสดงการตีกลองจีนเปิดงานตรุษจีนในวันดังกล่าวด้วย

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190201/7b0d215e-9782-33b7-678c-7ae7aa0f4639.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190203/4c145c16-989a-a4d0-2deb-f1806a20e4a8.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190131/59827094-fd17-59c0-409c-df6278cd4296.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box