กิจกรรมความเคลื่อนไหวเนื่องในเทศกาลตรุษจีนหรือปีใหม่ของชาวจีน

05 February 2019

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมความเคลื่อนไหวเนื่องในเทศกาลตรุษจีนหรือปีใหม่ของชาวจีน ผ่านข้อคิดจากคำปราศรัยและคำกล่าวอวยพรของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง รวมทั้งทูตจีนประจำอาเซียน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๒ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคณะรัฐมนตรีจีน ได้จัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ได้กล่าวคำปราศรัยในนามของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีน รวมทั้งกล่าวอวยพรปีใหม่แด่ประชาชนชาวจีนทุกชนเผ่า ชาวฮ่องกง มาเก๊า รวมถึงชาวไต้หวันของจีน ตลอดจนชาวจีนโพ้นทะเล โดยเน้นว่า

 

๑.๑ ผลสำเร็จทั้งปวงของการพัฒนากิจการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประเทศ อันมีที่มาจากประชาชนที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ทำให้ไม่มีอุปสรรคใดๆ ที่จะเอาชนะไม่ได้ และไม่มีภารกิจใดที่ใหญ่เกินกว่าที่จะบรรลุได้ โดยเฉพาะในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแห่งการครบรอบ ๗๐ ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ยังคงเน้นการดำเนินนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศอย่างต่อเนื่อง

 

๑.๒ นับแต่อดีตเป็นต้นมา ประชาชนจีนได้ให้ความสำคัญในเรื่องความกตัญญูต่อผู้สูงวัย ซึ่งปัจจุบันจีนได้ย่างเข้าสังคมสูงวัย ดังนั้น จึงต้องพัฒนากิจการผู้สูงวัยเพื่อให้ผู้สูงวัยทุกคนมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต

 

๒. นายหวง ซีเหลียน (Huang Xilian) ทูตจีนประจำอาเซียนได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับประชาชนอาเซียน เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๒ เนื่องในโอกาสที่ตรุษจีนปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) ความว่า

 

๒.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนได้เข้าสู่ช่วงที่ดีที่สุดของการเติบโต ได้แสดงให้เห็นถึงความสร้างสรรค์เส้นทางและลักษณะยุทธศาสตร์ โดยเชื่อมั่นว่าภายใต้ความพยายามร่วมกันระหว่างสองฝ่าย ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนจะได้มีผลงานมากยิ่งขึ้นในปีใหม่นี้ และจะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

 

๒.๒ เมื่อปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) การค้าระหว่างจีนกับอาเซียนมีมูลค่า ๕๘๗,๘๗๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) เพิ่มขึ้น ๑๔.๑% ซึ่งได้สร้างสถิติใหม่อีกครั้ง รวมทั้งถือเป็นผลงานจากการพัฒนาและมีแนวโน้มเติบโตที่ดี โดยจีนเป็นคู่ค้าอันดับแรกของอาเซียนต่อเนื่องกันมา ๑๐ ปี และอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ ๓ ของจีนรองจากสหภาพยุโรปและอเมริกาเป็นปีที่ ๘ โดยเฉพาะในคู่ค้า ๗ อันดับแรกของจีน พบข้อสังเกตว่า อาเซียนมีการค้ากับจีนเติบโตเร็วที่สุด ภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวและมีปัญหากีดกันทางการค้า จึงกล่าวได้ว่าอาเซียนเป็นจุดเติบโตที่โดดเด่นในบรรดาคู่ค้าระหว่างประเทศ

 

๓. การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ในการจัดงานวัฒนธรรมอาหารสานสัมพันธ์ไทย-จีน ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๒ โดยมีทีมเชฟจีน-ไทยร่วมปรุงอาหารบนเวทีเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางอาหารที่เลิศรส และเพิ่มบรรยากาศที่เป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ได้เดินทางหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย ทำให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้ประกาศหนังสือเวียนบนเว็บไซต์ทางการเตือนให้พลเมืองจีนปฏิบัติตามข้อกำหนดของไทย โดยห้ามนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้ามาในไทย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาหมู ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับเงิน ๒๐,๐๐๐ บาทหรือจำคุก ๒ ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

บทสรุป ฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวจีนที่นิยมเดินทางมายังกรุงเทพมหานครเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่ง ทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า ในระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ ก.พ.๖๒ จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด ๑,๐๓๐,๐๐๐ คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้าไทยประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ คน และสร้างรายได้เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับช่วงตรุษจีนในปีที่ผ่านมา

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.thestandard.com.hk/breaking-news.php?id=121215&sid=3 และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190204/7fac7e6b-9a92-7e7d-c01f-7c639814d717.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190204/33fc6f51-1463-b6d4-598f-8656d17c93c5.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190128/ea49da08-56b6-d98a-d3bd-ec70edc51348.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190204/5ea48e0f-f8f8-878e-2a9d-2cca61b22c18.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190201/cb65c11e-86b3-ca16-c2d7-1ad4aa1b61f4.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box