ประสบการณ์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กับ "ความฝันของจีน"

06 February 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบทเรียนที่ล้ำค่าจากประสบการณ์ชีวิตช่วงวัยรุ่นของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่ได้สัมผัสความเป็นจริงในเขตชนบทของจีน จนทำให้ได้เรียนรู้ความคิดและความต้องการของชาวบ้านในสังคมจีน อันเป็นเบ้าหลอมก่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการรับใช้ประชาชน และมุ่งนำพาประชาชาติจีนเพื่อบรรลุถึง “ความฝันของจีน” ในการฟื้นฟูประเทศจีนให้กลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ประสบการณ์ชีวิตของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ขณะเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ ๑๕ – ๒๒ ปี ที่หมู่บ้านเหลียงเจียเหอ (Liangjiahe) ในเขตหุบเขา มณฑลส่านซี โดยได้ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนี้นานถึง ๗ ปี ได้กลายเป็นเบ้าหลอมที่ทำให้ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชน และให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ ที่เป็นหัวใจสำคัญต่อความฝันของจีน โดยประสบการณ์ชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าว ได้ถูกนำมาถ่ายทอดไว้ในหนังสือชื่อ “๗ ปีของสี จิ้นผิง ในฐานะเยาวชนที่เรียนรู้” (Xi Jinping’s Seven Years as an Educated Youth) ซึ่งจัดพิมพ์โดยโรงเรียนศูนย์กลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อเดือน ส.ค.๖๐

 

๒. มูลเหตุที่ทำให้ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในช่วงวัยรุ่นต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในชนบท ที่หมู่บ้านเหลียงเจียเหอ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ปี ๑๙๖๘ (พ.ศ.๒๕๑๑) ซึ่งประธานเหมา เจ๋อตง ได้เรียกร้องถึงความจำเป็นที่จะให้บัณฑิตที่เป็นวัยรุ่นเดินทางไปอยู่ในชนบท และรับการฝึกอบรมโดยเกษตรกร ขณะเวลานั้น มีนักศึกษาทั่วประเทศจีน จำนวน ๑๗ ล้านคน ได้ตอบรับข้อเรียกร้องดังกล่าว ซึ่งถือเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของนายสี จิ้นผิง ในเวลานั้น จากข้อคิดที่ว่า “ความยากลำบากของชีวิตคนรากหญ้า สามารถสร้างความมุ่งมั่นให้กับคนๆ หนึ่ง และจากประสบการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าในอนาคต จะเผชิญความยากลำบากอย่างไร ก็ถือเป็นการเติมเต็มไปด้วยความกล้าหาญ ที่จะเผชิญหน้ากับการท้าทาย และเอาชนะอุปสรรคต่างๆ โดยไม่หวาดกลัว”

 

๓. เหตุที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ว่าเป็นหัวใจสำคัญต่อความฝันของจีน เนื่องจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ จะเป็นหลักประกันต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่ายังจะสามารถพึ่งพาเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านั้น ที่ต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อนำพาประชาชาติจีนเดินตามความฝันและทำความฝันให้เป็นจริงด้วยความกล้าหาญ ในการจะฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประเทศจีนให้เข้มแข็งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การสร้างความมั่งคั่ง การสรรค์สร้างสังคมที่ดีขึ้น และการขยายกำลังกองทัพ ทั้งนี้ ความฝันของจีน มีความเชื่อมโยงกับหลักทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และได้ก่อตัวมาตั้งแต่ยุคผู้นำเติ้ง เสี่ยวผิง (ผู้นำจีนรุ่นที่ ๒ ต่อจากประธานเหมา เจ๋อตง) รวมทั้งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ทำให้จีนได้ทะยานขึ้นมาเป็นชาติเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อันดับสองของโลก และคาดว่าจีนจะแซงหน้าสหรัฐฯ กลายเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกในปี ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๘) ภายใต้การปฏิรูปและเปิดประเทศ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๑๙๗๘ (พ.ศ.๒๕๒๑) โดยเรียกว่า “ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดสังคมนิยมเอกลักษณ์จีน” นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในการสร้างความทันสมัยเพื่อบรรลุการเป็นสังคมที่กินดีอยู่ดีถ้วนทั่ว (小康社会อ่านว่า เสี่ยวคังเซ่อหุ้ย) ภายในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓)

 

 

บทสรุป ข้อคิดจากประสบการณ์ชีวิตช่วงวัยรุ่นของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเป็นผู้รับใช้ของประชาชน ในหมู่บ้านเหลียงเจียเหอ อันเป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลอยู่ในมณฑลส่านซี ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความมุ่งมั่นว่า จะต้องรับใช้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยตระหนักถึงพลังของประชาชน จากการได้เรียนรู้ถึงสภาพความเป็นจริงของประชาชน ทำให้ได้เข้าใจชาวบ้านและสังคมของจีนอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความคิดในการทำให้ทุกอย่างเป็นจริงที่ได้เริ่มต้นในเวลานั้น และต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ จนกล่าวได้ว่า การใช้ชีวิตในหมู่บ้านเหลียงเจียเหอในช่วงเวลานั้น ยังคงเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าแก่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง อยู่เสมอ

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190205/4971a65c-db09-9919-6a84-19b17ffa518f.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/07/02/102s268571.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/07/03/102s268623.htm และเว็บไซต์ https://mgronline.com/china/detail/9560000078854 ตลอดจนเว็บไซต์ https://thaipublica.org/2017/10/pridi71/ และเว็บไซต์ http://www.chinaminutes.com/british/news/20170823/270371.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box