ความสำเร็จของจีนในการปฎิรูปโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการพัฒนารถไฟของจีน

07 February 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความสำเร็จของจีนในการปฎิรูป โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการพัฒนารถไฟของจีน เพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่เรียกว่า “ชุน อวิ้น (春运)” นั้น จะเริ่มขึ้นก่อนวันตรุษจีนประมาณ ๑ สัปดาห์ โดยในปีนี้ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ ๒๑ ม.ค.๖๒ ซึ่งคาดว่า จะมีประชาชนเดินทางในประเทศโดยทางรถไฟ ประมาณ ๔๑๓ ล้านคน โดยหากย้อนไปเปรียบเทียบกับสถิติข้อมูลในปี ๑๙๕๔ (พ.ศ.๒๔๙๗) ที่มีการเดินทางเฉลี่ยรายวันประมาณ ๗๓๐,๐๐๐ - ๙๐๐,๐๐๐ คน และสถิติข้อมูลช่วงหลังการปฏิรูปเปิดประเทศในปี ๑๙๗๘ (พ.ศ.๒๕๒๑) ที่การเดินทางระหว่างมณฑลภายในประเทศจีน เป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น โดยในปี ๑๙๗๙ (พ.ศ.๒๕๒๒) พบว่า การเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้เพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๐ ล้านคน

 

๒. ข้อสังเกตต่อการเปลี่ยนแปลงในช่วงปี ๑๙๘๐ – ๑๙๙๐ (พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๓๓) ซึ่งประเทศจีน ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้คนจีนจำนวนมากย้ายถิ่นอาศัยจากภาคตะวันตกไปทำงานในเขตที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะบริเวณแถบภาคตะวันออก และแถบชายฝั่งทะเล ดังนั้น ปริมาณการเดินทางโดยรถไฟระหว่างเมืองจึงได้เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว ในขณะที่การรถไฟของจีนก็ได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจากสถิติข้อมูลการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีน หรือ “ชุน อวิ้น” เมื่อ ๔๑ ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การปฏิรูปเปิดประเทศในปี ๑๙๗๘ (พ.ศ.๒๕๒๑) ได้เพิ่มขึ้นถึง ๓๐ เท่า กล่าวคือ

 

๒.๑ ในช่วงระหว่างปี ๑๙๙๗ – ๒๐๐๗ (พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๕๐) รถไฟจีนได้เพิ่มมาตรฐานระดับความเร็วขึ้นถึง ๖ ครั้ง ทำให้การเดินทางของประชาชนสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยในช่วงเวลานั้น เทคโนโลยีรถไฟจีนประสบความสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างต่อเนื่อง 

 

๒.๒ ปัจจุบัน เส้นทางรถไฟในจีนที่เปิดให้บริการทั่วประเทศมีความยาวประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยในจำนวนนี้เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง ๒๙,๐๐๐ กิโลเมตร ซึ่งโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟความเร็วสูง พบว่า จีนครองความยาวถึง ๒ ใน ๓ ของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงทั่วโลก

 

๒.๓ แนวโน้มในอนาคต ที่การพัฒนารถไฟความเร็วสูงที่เรียกว่า “ฟู่ซิงเฮ่า (复兴号)” จะเป็นแบบไร้คนขับ ทั้งนี้ เมื่อเดือน มิ.ย. ปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) จีนได้พัฒนารถไฟความเร็วสูง (ฟู่ซิงเฮ่า) โดยมีสิทธิบัตร และได้เปิดประเดิมวิ่งในเส้นทางระหว่างกรุงปักกิ่ง – มหานครเซี่ยงไฮ้ ด้วยอัตราความเร็ว ๓๕๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

 

 

บทสรุป การพัฒนาอย่างรวดเร็วด้านรถไฟของจีนในยุคปัจจุบัน ทำให้เห็นความแตกต่างจากเมื่อ ๔๑ ปีที่ผ่านมา โดยรถไฟของจีนยังเป็นแบบดั้งเดิมที่ใช้ความเร็วเพียง ๔๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมทั้งการพบเห็นภาพของประชาชนที่ยื้อแย่งกันขึ้นรถไฟโดยการปีนป่ายหน้าต่างในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งภาพดังกล่าวนั้น จะไม่สามารถพบเห็นได้อีกในปัจจุบัน เนื่องจากการจัดระเบียบทั้งระบบการซื้อขายตั๋วและการขึ้นรถไฟ จนเป็นที่ยอมรับกันว่า การพัฒนารถไฟของจีนเป็นหนึ่งในความสำเร็จของการปฎิรูปเปิดประเทศ ในขณะที่ทางเลือกสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีนก็มีความหลากหลายมากขึ้น อันเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและทัศนคติในการเดินทางของประชาชน จนกล่าวได้ว่า การปฏิรูปเปิดประเทศของจีนได้มีผลทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น และช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบทลดลง

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.chinadailyhk.com/articles/197/101/171/1548238550216.html?newsId=60078 และเว็บไซต์ https://mgronline.com/china/detail/9620000011034 รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190206/d66365f9-b868-fbe8-a1ad-75be2e7a49f8.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190204/ad4af767-b161-a626-68eb-c356d9cacf68.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190128/91c14abb-1caf-e366-3799-75d594462443.html และเว็บไซต์ http://english.sina.com/china/s/2019-01-21/detail-ihqfskcn8977055.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box