การเตรียมความพร้อมของการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า-ออกประเทศจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน

09 February 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า-ออกประเทศจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการเดินทางท่องเที่ยวของชาวจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีนที่ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า-ออกประเทศในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยหน่วยงานรับผิดชอบในจุดต่างๆ จะต้องคอยจับตา และรายงานสภาพความเปลี่ยนแปลงในการผ่านด่านเข้า-ออกอย่างทันเวลา เพิ่มกำลังตำรวจมากกว่าปกติ เปิดช่องทางตรวจทั้งหมดในช่วงเวลาที่มีจำนวนคนเข้า-ออกสูงสุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งหลาย โดยเฉพาะหลักประกันให้พลเมืองจีนใช้เวลารอผ่านด่านตรวจไม่เกิน ๓๐ นาที ขณะเดียวกัน ก็ยกระดับประสิทธิภาพในการบริการแก่ชาวต่างชาติให้สูงขึ้นด้วย พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ เด็ก และนักท่องเที่ยวที่เดินทางไม่สะดวก เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) มีจำนวนคนเข้า-ออกประเทศจีนเฉลี่ยแล้วสูงถึง ๑,๗๗๐,๐๐๐ คนต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น ๘.๙% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว

 

๒. Ctrip ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของจีน ได้แสดงข้อมูลการท่องเที่ยวในต่างประเทศของชาวจีน โดยระบุว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีน คนที่จองทัวร์ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวอิสระ ทัวร์จัดเอง และวิธีการพักผ่อนอื่นๆ ในต่างประเทศกับ Ctrip มียอดใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ ๗,๐๐๐ หยวนต่อคน (ประมาณ ๓๒,๙๐๐ บาท) คิดเป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวในประเทศ นอกจากนี้ ยังพบว่า ชาวจีนที่มีถิ่นพำนักอยู่ในเมืองต่างๆ ของจีน ที่นิยมออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศและมีค่าใช้จ่ายมากที่สุด ๑๐ อันดับแรกได้แก่ กรุงปักกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ นครหางโจว นครเสิ่นหยาง นครหนานจิง นครชิงเต่า นครกว่างโจว นครเซินเจิ้น นครจี้หนาน และนครเฉิงตู โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจากกรุงปักกิ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกือบ ๙,๐๐๐ หยวนต่อคน (ประมาณ ๔๒,๓๐๐ บาท) รองลงมาคือ คนจากมหานครเซี่ยงไฮ้ ที่ใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนประมาณ ๘,๐๐๐ หยวน (ประมาณ ๓๗,๖๐๐ บาท) ทั้งนี้ มีข้อมูลระบุว่าจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสิบอันดับแรกได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น จีนฮ่องกง (ชื่อที่ทางการจีนยอมรับ) อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย จีนไทเป (ชื่อที่ทางการจีนยอมรับ) กัมพูชา และฟิลิปปินส์ โดยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวยังต่างประเทศ

 

๓. ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวจีนเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 

๓.๑ มีปัจจัยหลายประการที่ส่งเสริมให้คนจีนออกเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ อาทิ จุดหมายปลายทางที่ไม่ต้องขอวีซ่าหรือฟรี Visa on Arrival เพิ่มขึ้น เส้นทางการบินเพิ่มขึ้น รถไฟความเร็วสูงเปิดเส้นทางเพิ่ม และค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวลดราคา ฯลฯ

 

๓.๒ ในขณะที่การท่องเที่ยวในประเทศจีน เชิงหิมะน้ำแข็งและเชิงทัศนศึกษาก็เป็นแนวโน้มใหม่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าคนจีนจะมียอดค่าใช้จ่ายรวมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านหยวน (ประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) จากการท่องเที่ยวในประเทศ

 

 

บทสรุป ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนชาวจีนในการออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ได้แก่ นโยบายวีซ่าที่สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดตรุษจีนปีนี้ ซึ่งในปีนี้ นโยบายพิเศษในการออกวีซ่าของไทยและญี่ปุ่น ทำให้มีประชาชนจีนเดินทางไปท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ ๔ ม.ค.๖๒ เป็นต้นมา ญี่ปุ่นได้ผ่อนปรนเงื่อนไขการขอวีซ่าแก่นักศึกษาและนักท่องเที่ยวจีนที่เคยเดินทางมาญี่ปุ่นแล้วสองครั้งภายในเวลา ๓ ปี ส่วนประเทศไทยก็ขยายเวลาการทำ Visa on Arrival โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมกับประชาชนชาวจีนไปจนถึงวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๒ แต่สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศจีนนั้น นอกเหนือจากเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงแล้ว แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงหิมะน้ำแข็งกำลังได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเตรียมการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งในปี ๒๐๒๒ (พ.ศ.๒๕๖๕)

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.usfunds.com/investor-library/frank-talk/will-the-china-bulls-turn-out-for-the-year-of-the-pig/#.XFzr8dLJQp4 และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190202/73c19bf4-bc24-444a-f9be-e1fb239cd0aa.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190207/7b3e747c-605e-62ec-1d25-4ade9f654029.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190207/e8bbd7f5-e863-b278-d23f-d0fb91435fd0.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190202/b1d31870-6b73-c9ab-293b-6048a7e252a1.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box