สีสันวันแห่งความสุขของกรุงปักกิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน

10 February 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับสีสันวันแห่งความสุขของกรุงปักกิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๖ ก.พ.๖๒ ได้พบเห็นละอองหิมะเริ่มโปรยลงในเขตชานเมืองของกรุงปักกิ่ง เช่น เหยียนชิ่ง และ หวยโหร่ว และเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. สถานีอากาศมากกว่า ๑๐ แห่งในเมือง ได้ประกาศการมาถึงของหิมะแรกในกรุงปักกิ่งนี้ ท่ามกลางการเฉลิมฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือวันตรุษจีน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นความเชื่อของชาวจีน รวมทั้งเกาหลี และญี่ปุ่น ว่าถ้าอธิษฐานกับหิมะแรกของปีจะสมหวังอย่างที่ตั้งใจ ทุกคนต่างจึงเฝ้ารอ และที่ผ่านมา กรุงปักกิ่งไม่เคยมีฤดูหนาวโดยไม่มีหิมะ นับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลสภาพอากาศในปี ๑๙๕๑ หรือ พ.ศ.๒๔๙๔

 

๒. ในขณะที่พระราชวังต้องห้าม (Forbidden City) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกรุงปักกิ่ง ได้จำหน่ายบัตรเข้าชมหมดเกลี้ยงยาว ๖ วันในช่วงเทศกาลตรุษจีน และมีรายงานข่าวว่า พระราชวังต้องห้ามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมสถานที่จำกัดวันละ ๘๐,๐๐๐ ใบ โดยบัตรเข้าชมสถานที่ตั้งแต่วันอังคารที่ ๕ ก.พ. - วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ก.พ.๖๒ ได้ถูกจำหน่ายหมดแล้ว รวม ๔๘๐,๐๐๐ ใบ เนื่องจากการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับประเพณีการเฉลิมฉลองตรุษจีนในสมัยโบราณ ซึ่งจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ ๗ เม.ย.๖๒ ทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระราชวังต้องห้ามได้รับความสนใจจากชาวจีนเป็นพิเศษในปีนี้ ทั้งนี้ พระราชวังต้องห้ามนั้นเป็นพระราชวังจักรพรรดิที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพใกล้เคียงของเดิม และเป็นที่พำนักของจักรพรรดิกระทั่งถึงต้นศตวรรษที่ ๒๐ นอกจากนี้ พระราชวังต้องห้ามยังได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเมื่อปี ๑๙๘๗ (พ.ศ.๒๕๓๐) โดย องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ในฐานะที่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีโครงสร้างไม้เก่าแก่จำนวนมากที่สุดในโลก

 

 

บทสรุป กรุงปักกิ่ง มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า ๓,๐๐๐ ปี เป็นเมืองหลวงโบราณของจีนนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหลียว, ราชวงศ์จิน, ราชวงศ์หยวน, ราชวงศ์หมิง, และราชวงศ์ชิง รวม ๕ ราชวงศ์ และเมื่อได้มีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒) โดยในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมาปักกิ่งถูกยกสถานะเป็นเมืองสำคัญระดับโลกเป็นศูนย์กลางทางการปกครองการค้า การลงทุนที่สำคัญที่สุดของประเทศจีน มีพื้นที่การปกครองทั้งสิ้น ๑๖,๔๑๐ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น ๑๐.๔๖ เท่าของกรุงเทพมหานคร และมีจำนวนประชากรประมาณ ๒๑ ล้านคน จากการสำรวจเมื่อปี ๒๐๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) ในแต่ละปีจะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาติดต่อการค้าท่องเที่ยว และการศึกษาเป็นจำนวนมาก สำหรับการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนขณะที่มีหิมะโปรยปรายลงมา จึงนับเป็นสีสันวันแห่งความสุขของนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนกรุงปักกิ่งในช่วงนี้

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://news.cgtn.com/news/3d3d674e7751544e32457a6333566d54/index.html และเว็บไซต์ https://mgronline.com/china/detail/9620000013282 รวมทั้งเว็บไซต์ https://mgronline.com/china/detail/9620000013149 และเว็บไซต์ https://faroutmagazine.co.uk/beijings-forbidden-city-will-open-to-the-public-for-the-first-time/ ตลอดจนเว็บไซต์ http://www.china.org.cn/arts/2019-02/08/content_74447951.htm และเว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C/64602 )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box