แนวทางของจีนในการกำจัดขยะ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับการปลุกจิตสำนึกของประชาชน

12 February 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางของจีนในการกำจัดขยะ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับการปลุกจิตสำนึกของประชาชน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในระบบจำแนกขยะแบบอัจฉริยะ โดยชาวเมืองจะแยกขยะให้เสร็จ และติดรหัสคิวอาร์ให้อยู่บนถุงขยะ แล้วนำไปทิ้งไว้ในถังขยะตามประเภท โดยให้บันทึกลงในแอพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อสามารถสะสมคะแนน และนำคะแนนนั้นไปแลกเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันได้ แต่หากพบว่า ใครไม่แยกขยะตามกำหนด พนักงานก็สามารถค้นหาเจ้าของขยะผ่านคิวอาร์โค้ด และแจ้งไปยังเจ้าของให้แยกขยะ ทั้งนี้ มีเมืองต่างๆ เกือบ ๓๐ แห่ง ในมณฑลหูหนาน เจียงซู ซื่อชวน (เสฉวน) และกว่างตง (กวางตุ้ง) เริ่มใช้ระบบนี้แล้ว นอกจากนี้ ในเขตชุมชนบางแห่งยังให้บริการเปลี่ยนคะแนนที่สะสมไว้ให้เป็นจำนวนเงินที่ใช้ได้ทางวีแชทในโทรศัพท์มือถืออีกด้วย รวมทั้ง ในชุมชนบางแห่งยังมีความทันสมัยในการใช้โทรศัพท์มือถือแสกนเพื่อเปิดถังขยะ และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อขยะเต็มถัง

 

๒. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกของประชาชนที่ต้องทำควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ

 

๒.๑ ร้านแมคโดนัลด์ในจีน ได้ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย.๖๑ เป็นต้นไป ร้านแมคโดนัลด์ ๑๐ สาขา ที่กรุงปักกิ่ง จะเริ่มแผนทดลองลดปริมาณการใช้งานหลอดพลาสติก โดยในบางสาขาจะลองใช้ “ฝาปิดไม่ต้องใช้หลอด” และในบางสาขาจะไม่มีหลอดให้บริการ นอกจากนี้ ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆอีกหลายแห่ง ต่างก็ตอบรับแผนรณรงค์ปฏิเสธการใช้หลอดด้วยเช่นกัน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหามลภาวะและการสิ้นเปลือง

 

๒.๒ นักศึกษาหญิงวัย ๒๐ ปี ของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ Huaiyin มณฑลเจียงซู ได้เปิดร้านขายซาลาเปาในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาหญิงผู้นี้ได้มีจิตสำนึกจากการพบเห็นคนกวาดขยะที่ต้องทำงานด้วยความเหนื่อยยาก จึงมอบการบริการซาลาเปาและน้ำชาร้อนๆ ให้กับคนกวาดขยะเหล่านั้นรับประทานฟรี

 

๒.๓ ในหลายปีมานี้ ชาวหมู่บ้านถังตงตำบลจินจิ่ง เมืองจิ้นเจียง มณฑลฝูเจี้ยน จำนวนหลายคน ได้ร่วมกันจัดตั้งทีมอาสาสมัครด้วยความสมัครใจ ทำหน้าที่เก็บขยะชายทะเลเป็นประจำ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

 

 

บทสรุป ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ทุกประเทศตระหนักความจำเป็นและความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาการกำจัดขยะ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยลำพังฝ่ายเดียว และสอดคล้องกับแนวคิดที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวกับบรรดานักวิทยาศาสตร์ระดับสุดยอดของจีน เมื่อปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ว่า จีนต้องยืนหยัดเดินหนทางการสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ของจีน หลอมรวมกับการประดิษฐ์คิดสร้างนวัตกรรมของโลก เข้าร่วมการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของโลก โดยใช้ภูมิปัญญาจีนผลักดันการสร้างมนุษยชาติที่มีอนาคตร่วมกัน เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.yicaiglobal.com/news/chinese-city-sticks-qr-codes-on-trash-strictly-enforces-garbage-sorting และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190210/3c50e892-5ed2-c883-bb16-dfea5c9dffee.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181107/d640dfc9-668c-e7d6-c198-5b93d4e36906.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181107/64daa65c-0349-44dd-850b-322d18a70a7d.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181018/c9a91d50-f998-897a-efa4-3e621c1c8e7a.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190101/ac295266-5ba2-acd4-1fe8-aba35e40b63b.html รวมถึงเว็บไซต์ http://www.qrcodepress.com/qr-codes-help-chinese-garbage-disposal/8524896/ )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box