การพบปะหารือระหว่างนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย

18 February 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารกรณีที่สำนักข่าว CRI ของจีน รายงานการพบปะหารือระหว่างนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย เพื่อร่วมการปรึกษาหารือยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประเด็นทีน่าสนใจดังนี้

 

 

๑. นายหวัง อี้ กล่าวเน้นว่า

 

๑.๑ จีน-ไทยเสมือนเป็นพี่น้องกัน สองประเทศเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์รอบด้าน ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ทั้งสองประเทศต้องกระชับการแลกเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์มากขึ้น เสริมสร้างความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ ร่วมกันสร้างคุณูปการในด้านการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาของภูมิภาค

 

๑.๒ จีนสนับสนุนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน โดยจะทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนไทยในการทำหน้าที่ของประธานอาเซียน และยินดีร่วมกับไทยในการผลักดันข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ประสานกับแผนแม่บทเชื่อมอาเซียน ส่งเสริมการเชื่อมต่อ และการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค

 

๑.๓ จัดกิจกรรมปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างสื่อมวลชนจีน-อาเซียนให้ประสบความสำเร็จ

 

๑.๔ ยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง

 

๑.๕ ขับเคลื่อนให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-อาเซียน และความร่วมมือในเอเชียตะวันออกได้รับความคืบหน้ามากขึ้น

 

๒. นายดอน ปรมัตถ์วินัย กล่าวเน้นว่า

 

๒.๑ ไทย-จีนมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับสูง และมีมิตรภาพในระดับลึกซึ้ง การไปมาหาสู่กันของผู้นำระดับสูงระหว่างสองประเทศเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

 

๒.๒ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าประสบความสำเร็จมาก จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน-ญี่ปุ่นเป็นไปอย่างราบรื่น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยกำลังรอคอย ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมฟอรั่มสุดยอดเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ที่จะจัดขึ้นที่จีน

 

๒.๓ ไทยยินดีต้อนรับการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของจีน และมีความปรารถนาที่จะให้จีนแสดงบทบาทการรักษาสันติภาพและการพัฒนาของโลกให้มากยิ่งขึ้น ความร่วมมือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ที่จีนริเริ่มนั้น จะนำมาซึ่งโอกาสการพัฒนาของไทย และความร่วมมือระหว่างไทย-จีน

 

๒.๔ ไทยขอขอบคุณจีนที่สนับสนุนการพัฒนาประชาคมอาเซียน สนับสนุนการส่งเสริมความสามัคคีและการพัฒนาของอาเซียนมาโดยตลอด ไทยมีความปรารถนาที่จะกระชับความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กัน และมีชัยชนะร่วมกันกับจีนในด้านการเชื่อมต่อของภูมิภาคและความร่วมมือภายใต้โครงการแม่น้ำโขง-ล้านช้าง

 

 

บทสรุป มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้กล่าวเน้นย้ำเพิ่มเติมว่า ปีหลังๆนี้ ภายใต้การชี้นำทางยุทธศาสตร์ของผู้นำทั้งสองประเทศ จีนกลายเป็นหุ้นส่วนการค้าที่ใหญ่ที่สุด และมีจำนวนนักท่องเที่ยวและนักศึกษามาที่ประเทศไทยมากที่สุด ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี เมื่อปีที่แล้ว การไปมาหาสู่กันของประชาชนระหว่างสองประเทศมีกว่า ๑๐ ล้านคน นอกจากนี้ จีนมีความพอใจกับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในปัจจุบัน และยินดีที่จะร่วมกับไทยวางแผนการไปมาหาสู่กันระหว่างผู้นำระดับสูง และความร่วมมือในด้านที่สำคัญให้ราบรื่นเรียบร้อย เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทยก้าวสู่อีกระดับ โดยจีนยินดีต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมฟอรั่มระดับสูงเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” รวมทั้งหวังว่าโอกาสนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นมิตรและอำนวยประโยชน์แก่กันระหว่างสองประเทศให้มากยิ่งขึ้น ทั้งสองฝ่ายต้องเร่งขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือของรถไฟ สร้างแบบอย่างแห่งการพัฒนานวัตกรรมและความร่วมมือให้มากขึ้น

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190214/986a35ba-5f6a-206e-c745-df9fbfcef4f3.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190217/e9c7c3e6-fa23-24a8-6d33-5a89fd88ff1e.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/99745-การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายหวัง-อี้-มนตรีแห่ง.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box