จุดยืนของจีนต่อการรักษาสันติภาพและความมั่นคง\

19 February 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับจุดยืนของจีนต่อการรักษาสันติภาพและความมั่นคง โดยการใช้กลไกพหุภาคีและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๒ นายหยาง เจี๋ยฉือ (Yang Jiechi) กรรมการกรมการเมืองส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ส่วนกลางของจีน ได้เข้าร่วมประชุมความมั่นคงครั้งที่ ๕๕ ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี พร้อมทั้งกล่าวคำปราศรัยสำคัญในหัวข้อ “ริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ พิทักษ์กลไกพหุภาคี และร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ” โดยเน้นว่า

 

๑.๑ ปัจจุบัน สถานการณ์ระหว่างประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ความไม่มั่นคงและความไม่แน่นอนมีความเด่นชัด และ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวไว้ว่า กลไกพหุภาคีเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยผดุงสันติภาพและส่งเสริมการพัฒนา ทั่วโลกต้องการกลไกพหุภาคีมากยิ่งขึ้น โดยควรเริ่มต้นจากผลประโยชน์พื้นฐานและร่วมกันของประชาชนจีนและประชาชนทั่วโลก โดยควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบใหม่ที่เคารพซึ่งกันและกัน มีความเที่ยงธรรมและมีชัยชนะร่วมกัน เพื่อผลักดันการสร้างสรรค์อนาคตของมวลมนุษยชาติร่วมกัน และจัดตั้งแนวคิดสำคัญที่จะรักษาสันติภาพให้ถาวร ส่งเสริมความปลอดภัย ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน เพิ่มพูนการเปิดประเทศและให้อภัยซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างสรรค์ให้ทั่วโลกดีงามยิ่งขึ้น การริเริ่มและปฏิบัติตามกลไกพหุภาคีเป็นทางเลือกของประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก ซึ่งความจริงพิสูจน์ให้เห็นว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน กลไกพหุภาคีเป็นทางเลือกที่ถูกต้อง และการสร้างสรรค์อนาคตของมวลมนุษยชาติเป็นแนวโน้มใหญ่ทั่วโลก จีนจึงเสนอให้ยืนหยัดความร่วมมือ และพิทักษ์กลไกพหุภาคีอย่างเด็ดขาดและเดินหน้า เพื่อผลักดันความเป็นระเบียบระหว่างประเทศให้ได้รับการพัฒนาตามทิศทางที่ยุติธรรม ถูกต้องและสมเหตุสมผล

 

๑.๒ ปีนี้เป็นปีครบรอบ ๗๐ ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การนำจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยจีนได้เดินตามหนทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศและตามข้อเรียกร้องของสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งจีนมีความสามารถที่เพียงพอและมีศักยภาพสูง ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีจะไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ จีนจะนำโอกาสทางการตลาด การลงทุนและความร่วมมือที่มากยิ่งขึ้นมาให้แก่ทั่วโลกด้วย

 

๒. ก่อนหน้านี้ ในพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความมั่นคงระหว่างประเทศมอสโกครั้งที่ ๗ ที่กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๑ พลเอก เว่ย เฟิ่งเหอ (Wei Fenghe) มนตรีแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ โดยเน้นว่า

 

๒.๑ ปัจจุบัน สันติภาพและการพัฒนาเป็นกระแสของยุคสมัยที่ย้อนกลับไม่ได้ การพัฒนาแบบโลกาภิวัตน์ และแบบหลายฝ่าย ถือเป็นสถานการณ์โดยส่วนรวม จิตสำนึกแห่งความร่วมมือและได้รับชัยชนะร่วมกันเป็นที่ทราบกันดีของทุกคน ความไว้วางใจและการมีส่วนร่วม การเลือกสรรที่ถูกต้องของประเทศต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติต่อกัน

 

๒.๒ จีนยินดีร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ สร้างจิตสำนึกที่มีความปลอดภัยร่วมกัน รวมทั้งแก้ไขความขัดแย้งและข้อพิพาทต่าง ๆ ด้วยสันติวิธี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ และสร้างบรรยากาศความปลอดภัยระหว่างประเทศที่ได้รับชัยชนะและมีผลงานร่วมกัน

 

 

บทสรุป จีนมุ่งนำเสนอจุดยืนด้านความมั่นคง โดยเน้นถึงการคำนึงถึงผลประโยชน์พื้นฐานร่วมกันของประชาชนจีนและประชาชนทั่วโลก รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบใหม่ที่เคารพซึ่งกันและกัน มีความเที่ยงธรรมและได้รับชัยชนะร่วมกัน เพื่อผลักดันการสร้างสรรค์อนาคตของมวลมนุษยชาติร่วมกัน ภายใต้การริเริ่มและปฏิบัติตามกลไกพหุภาคี อันจะนำมาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจกันและความร่วมมือกันระหว่างประเทศต่อไป โดยเฉพาะการนำเสนอกรอบความร่วมมือตามโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ริเริ่มขึ้นในปี ๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖)

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/2019-02/17/c_137827311.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190217/f91ab584-beb0-44f9-3f5f-351169fc1c39.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20180405/c92d04b2-ee45-4434-a783-ec382852f257.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190217/51968ba6-90bd-cdfc-263d-3781bcdbc387.html ตลอดจนเว็บไซต์ https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinas-top-diplomat-yang-jiechi-hopes-us-implements-consensus-reached-by-both )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box