ข้อเสนอของจีน ๔ ประการ เพื่อรักษากลไกพหุภาคี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

20 February 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับข้อเสนอของจีน ๔ ประการ เพื่อรักษากลไกพหุภาคี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๒ นายหยาง เจี๋ยฉือ (Yang Jiechi) กรรมการกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์แห่งชาติจีน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมความมั่นคงครั้งที่ ๕๕ ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ได้กล่าวถึงข้อเสนอ ๔ ประการ เพื่อรักษากลไกพหุภาคี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศต่อที่ประชุม ได้แก่

 

๑.๑ ต้องเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นหุ้นส่วน เพื่อให้เกิดการเจรจา และไม่เป็นปรปักษ์

 

๑.๒ ต้องร่วมแรงร่วมใจในการรักษาความมั่นคงทั่วโลก พร้อมทั้งริเริ่มส่งเสริมแนวความคิดเกี่ยวกับความมั่นคงแบบใหม่ที่มีความปลอดภัยร่วมกัน ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง มีความร่วมมือที่ยั่งยืน

 

๑.๓ ยึดมั่นในแนวความคิดในชัยชนะร่วมกัน เพื่อแสวงหาหนทางแห่งการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของโลก

 

๑.๔ ขับเคลื่อนและปรับปรุงการบริหารโลก โดยผ่านการปฏิรูปและการพัฒนานวัตกรรม

 

๒ ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนในปัจจุบัน

 

๒.๑ มุ่งนำเสนอการยึดมั่นแนวทางการสร้าง “ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ” ตามแนวทางที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งแนวความคิดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลัก ๕ ประการแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (Five Principles of Peaceful Coexistence ได้แก่ การเคารพอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนซึ่งกันและกัน, ไม่รุกรานซึ่งกันและกัน, ไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศซึ่งกันและกัน, รักษาความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ)

 

๒.๒ ในฐานะที่จีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลก และมีความสามารถที่จะแบกรับภาระหน้าที่ระหว่างประเทศได้มากขึ้น โดยระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในกับดักธูสิดีดิส (Thucydides’ Trap) อย่างที่ประเทศตะวันตกกังวล ดังนั้น นโยบายการต่างประเทศของจีนจึงต้องยึดมั่นในหลักการเจรจา และไม่สร้างการเป็นปรปักษ์ รวมทั้งไม่ท้าทายระเบียบโลกที่ประเทศมหาอำนาจเดิมได้สร้างขึ้น ด้วยวิธีการทางการทหารและการเมือง

 

๒.๓ จะร่วมแก้ไขประเด็นร้อนต่างๆ ด้วยลักษณะพิเศษของจีน และจะร่วมมือกับประชาคมโลกสนับสนุนเกาหลีเหนือยืนหยัดทิศทางปลดอาวุธนิวเคลียร์ต่อไป โดยการส่งเสริมให้สหรัฐฯ แสดงความจริงใจในการเดินเคียงกันไป และจีนจะรอคอยการพบปะครั้งที่ ๒ ระหว่างผู้นำสูงสุดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนนี้ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อผลักดันการบรรลุไว้ซึ่งการปลอดนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีพร้อมจัดตั้งกลไกสันติภาพบนคาบสมุทร นอกจากนี้ จีนจะรักษาข้อตกลงเกี่ยวกับปัญหานิวเคลียร์อิหร่านในทุกด้านต่อไป รวมทั้งร่วมไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขปัญหารัฐยะไข่ของพม่าอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมกระบวนการแก้ไขปัญหาแอฟริกาทางการเมือง ตลอดจนใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาร้อนแรงต่างๆ เช่น ซีเรียและปาเลสไตน์ เป็นต้น

 

 

บทสรุป ในการประชุมความมั่นคงครั้งที่ ๕๕ ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนีนั้น นายหยาง เจี๋ยฉือ ในฐานะกรรมการกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์แห่งชาติจีนได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์ระหว่างประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ความไม่มั่นคงและความไม่แน่นอนมีความเด่นชัด โดยที่กลไกพหุภาคียังคงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการช่วยผดุงสันติภาพและส่งเสริมการพัฒนา ซึ่งควรเริ่มต้นจากผลประโยชน์พื้นฐานเพื่อการร่วมกันของประชาชนจีนและประชาชนทั่วโลก โดยเฉพาะการจัดตั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบใหม่ที่เคารพซึ่งกันและกัน มีความเที่ยงธรรมและมีชัยชนะร่วมกัน จึงจะสามารถผลักดันการสร้างสรรค์อนาคตของมวลมนุษยชาติร่วมกันได้

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinas-top-diplomat-yang-jiechi-hopes-us-implements-consensus-reached-by-both และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190219/c92ca220-8f9f-ed53-2158-9eb1bc576a3c.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190212/8d9a15f9-20ba-93a7-7b2e-69c8b1047c85.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190201/33ecc9f5-9da8-18d6-1d04-e6a2bf69a481.html ตลอดจนเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=vuqL7fBDWrI )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box