แนวโน้มของการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ (ตอนที่ ๑)

21 February 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับแนวโน้มของการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ (ตอนที่ ๑) โดยสืบเนื่องมาจากการหารือทางยุทธศาสตร์ระหว่างนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๒ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. สื่อของจีนได้นำเสนอข่าวการหารือทางยุทธศาสตร์ดังกล่าว ต่อกรณีปัญหาทะเลจีนใต้ว่า

 

๑.๑ ทั้งสองฝ่ายชื่นชมสถานการณ์ทะเลจีนใต้ในขณะนี้ ที่มีแนวโน้มพัฒนาสู่ความมั่นคงมากขึ้น และมีแนวโน้มที่ทุกฝ่ายจะส่งเสริมการพูดคุยหารือและควบคุมข้อขัดแย้ง และจะลงลึกความร่วมมือกันให้มากขึ้น

 

๑.๒ ทั้งสองฝ่ายเน้นว่า ประเทศที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการปรึกษาหารือ และการเจรจาที่ฉันท์มิตรต่อไป เพื่อแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธี โดยจีนและประเทศอาเซียนในฐานะประเทศภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล จะร่วมกันรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและการบิน รวมถึงรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้

 

๒. ท่าทีความเคลื่อนไหวของจีน จากกรณีที่นางหวา ชุนอิ๋ง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ที่ได้กล่าวในงาน แถลงข่าวเมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๒ ว่า คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางทหารของสหรัฐฯ โดยหมายถึงพลเรือเอก ฟิลลิป เอส เดวิดสัน ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ที่กล่าวอ้างว่าการกระทำของฝ่ายจีนในทะเลจีนใต้ ทำให้สหรัฐฯ และพันธมิตรต้องพิจารณาการใช้กำลังทหารและการก่อสร้างฐานทัพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอีกครั้งนั้น เป็นการหาข้ออ้างของสหรัฐฯ เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมทางทหารในทะเลจีนใต้และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจีนยังคงคาดหวังว่า ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะรักษาความตั้งใจเชิงบวกและความพยายามในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ของจีนและประเทศอาเซียน

 

๓. ข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปธรรมในการแสดงท่าทีของจีนต่อการแก้ปัญหาทะเลจีนใต้ จากการที่จีนกับเวียดนามได้แสดงท่าทีที่จะร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของทะเลจีนใต้ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากกลไกการเจรจาปัญหาพรมแดนระดับรัฐบาลระหว่างจีนกับเวียดนาม ที่สร้างขึ้นภายใต้การชี้นำของผู้นำสองพรรคและรัฐบาลสองประเทศ ได้ดำเนินไปด้วยดี โดยทั้งสองฝ่ายได้รักษาการติดต่อและการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาพรมแดนทางบกและปัญหาทางทะเลอย่างใกล้ชิด ด้วยการจัดการพบปะหัวหน้าคณะผู้แทน และการประชุมเต็มคณะ เป็นต้น

 

 

บทสรุป สำหรับท่าทีของไทยซึ่งรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ต่อกรณีความเคลื่อนไหวของจีนในการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้แสดงการชื่นชมท่าทีของจีนที่ได้เสนอให้จัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea : COC) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี ซึ่งจากเป้าหมายดังกล่าวนี้ ประเทศไทยจะได้ร่วมกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ผลักดันการหารือในเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อบรรลุข้อตกลงที่สอดคล้องกับภูมิภาค และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภูมิภาคและประชาคมโลกต่อไป โดยเฉพาะการส่งสัญญาณอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงบวกจากกลไกการเจรจาระหว่างจีนกับเวียดนาม

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.globaltimes.cn/content/1139075.shtml และเว็บไวต์ http://thai.cri.cn/20190217/265c1529-6bc1-89cf-6434-624642d05ff3.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190215/62e77b8d-d79c-df2f-d376-8517537ae3d4.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190116/2a97495b-91c9-c820-9a17-350a3bbfa936.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190115/75d930d4-f561-4efe-4c1a-cf0f1fb9a092.html และเว็บไซต์ http://www.chinadaily.com.cn/a/201902/16/WS5c67fc2fa3106c65c34e9aec.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box