ความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภา (ตอนที่ ๖)

08 March 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภา (ตอนที่ ๖) ว่าด้วยกรณีที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เยี่ยมพบปะกับคณะสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจากเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ในระหว่างประชุมสภาประชาชนแห่งชาติของจีน ชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๒ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๕ มี.ค.๖๒ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้พูดคุยกับบรรดาสมาชิกสภาฯ จากมองโกเลียใน เพื่อร่วมกันพิจารณารายงานการทำงานของรัฐบาลเกี่ยวกับ “การพัฒนาแบบสีเขียว” โดยเห็นว่า ระหว่างกระบวนการที่เศรษฐกิจจีนเปลี่ยนจากการเติบโตที่รวดเร็ว ไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงนั้น การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ที่ต้องยืนหยัดการเสริมการสร้างสรรค์ระบบนิเวศ และไม่ควรมีความคิดที่เอาสิ่งแวดล้อมมาแลกกับการพัฒนาของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ มองโกเลียในอยู่ชายแดนภาคเหนือของจีน เป็นเขตปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยแห่งแรกของจีน ที่มี ๕๕ ชนเผ่าอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้

 

๒. การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่สำคัญระหว่างประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กับบรรดาสมาชิกสภาฯ จากมองโกเลียใน ได้แก่

 

๒.๑ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลท้องถิ่นของมองโกเลียใน ควรพยายามวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ของมองโกเลียใน ที่สามารถอนุรักษ์ระบบนิเวศในขณะที่พัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกัน การรักษาทุ่งหญ้าและป่าไม้ เป็นหน้าที่สำคัญอันดับแรกของของการอนุรักษ์ระบบนิเวศของมองโกเลียใน นอกจากนั้น ต้องแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนท้องถิ่นให้ความสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้าน รายได้ของชาวนา และการปรับปรุงห้องน้ำในชนบท เป็นต้น

 

๒.๒ นายอวี๋ ลี่ซิน เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาประจำเมืองฮูหลุนเป้ย กล่าวว่า เนื่องจากโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ทำให้บรรดาผู้มีอาชีพตัดไม้จำนวน ๒๖,๓๐๐ คน ต้องเปลี่ยนงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาป่าไม้

 

๒.๓ นายอู๋ หยูนโป สมาชิกสภาฯ จากมองโกเลียใน กล่าวว่า ตนเองได้จัดสหกรณ์เลี้ยงวัวในท้องถิ่น รวมทั้งนำครอบครัวที่ยากจนมาเข้าร่วมและการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ จึงทำให้หลุดพ้นจากความยากจน โดยเห็นด้วยกับการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ดังกล่าว

 

๓. ข้อสังเกต หลังจากที่รัฐบาลรณรงค์ประชาชนท้องถิ่นให้ดำเนินโครงการฟื้นฟูปรับปรุงให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นเวลาประมาณ ๕๐ ปี ปัจจุบัน อุทยานทะเลทรายแห่งชาติคู่ปู้ฉีเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน กลายเป็นตัวอย่างการควบคุมทะเลทรายของโลก โดยเฉพาะการสร้างแถบป่าไม้บริเวณโดยรอบทางตอนใต้และทางตอนเหนือของทะเลทรายคู่ปู้ฉี ซึ่งเป็นระบบป้องกันลมและทราย ระยะยาวกว่า ๒๐๐ กิโลเมตร จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ความกว้าง ๓ – ๕ กิโลเมตรจากทิศใต้ไปทิศเหนือ และยังสร้างทางหลวงผ่าทะเลทรายหลายเส้นทาง เพื่อแบ่งแยกทะเลทรายเป็นหลายเขต และสร้างกำแพงต้นไม้หรือที่เรียกว่าระบบนิเวศสีเขียวหลายชั้น จึงสามารถควบคุมการขยายตัวของทะเลทรายอย่างมีประสิทธิผล ในขณะที่ส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นปลูกต้นไม้ต้นหญ้าในทะเลทราย ต่อสู้กับทะเลทรายเพื่อความหวังชีวิตใหม่ นอกจากนี้ รัฐบาลท้องถิ่นยังระดมให้วิสาหกิจและบริษัทเข้าร่วมในโครงการฟื้นฟูปรับปรุงระบบนิเวศ ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อช่วยเหลือและชี้นำประชาชนท้องถิ่นปลูกต้นไม้อย่างให้ได้ผล และการใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละของประชาชนที่อาศัยตามเขตบริเวณโดยรอบของทะเลทรายคู่ปู้ฉี ได้เปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายกว่า ๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่สีเขียวกว่า ๓,๒๐๐ ตารางกิโลเมตร อัตราพื้นที่ครอบคลุมด้วยป่าไม้และพืชไม้ ต่างเพิ่มขึ้นจาก ๐.๘% และ ๑๖.๒% ในปี ๒๐๐๒ (พ.ศ.๒๕๔๕) มาเป็น ๑๕.๗% และ ๕๓% ในปัจจุบัน

 

 

บทสรุป การบริหารจัดการในการควบคุมทะเลทรายคู่ปู้ฉี ของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ถือเป็นผลงานที่มีประสิทธิผลในการอนุรักษ์ระบบนิเวศของจีนในขณะที่พัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน จนทำให้ในปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ผู้แทนสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติประกาศในที่ประชุมสภาพอากาศ ณ กรุงปารีสว่า “รูปแบบคู่ปู้ฉี” เป็นวิถีทางที่ดีในการป้องกันทะเลทราย และสร้างความผาสุกให้กับชาวโลก และล่าสุดในเดือนเมษายนปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) จีนก็ได้รับตำแหน่งประธานของกติกาสัญญาว่าด้วยการป้องกันและควบคุมทะเลทรายของสหประชาชาติเป็นครั้งแรก

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.socialnews.xyz/2019/03/06/china-beijing-xi-jinping-npc-panel-discussion-gallery/ และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190306/1a53a87b-e087-2574-7dcc-b5abb5b83638.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181211/4bd25b1e-8eb3-e555-cb07-87315e9a5a42.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181211/dd983be3-1f14-a062-9a4a-79fa2310d4a4.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190305/35bdf5a9-cee1-a132-378e-a84810a931d2.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box