ความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภา (ตอนที่ ๑๐)

12 March 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภา (ตอนที่ ๑๐) ว่าด้วยการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศและความสัมพันธ์กับต่างประเทศของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๒ นายหวาง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวทั้งจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายด้านการต่างประเทศและความสัมพันธ์กับต่างประเทศของจีน ในงานแถลงข่าวระหว่างการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติของจีน ชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๒ ที่จัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง โดยนายหวาง อี้ เน้นย้ำว่า

 

๑.๑ จีนยินดีร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ยืนหยัดปกป้องระบบพหุภาคีและระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นศูนย์กลาง และในปีนี้ เป็นปีที่ครบรอบ ๗๐ ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในช่วง ๗๐ ปีที่ผ่านมา การต่างประเทศของจีนได้บุกเบิก มุ่งหน้า และขจัดความยากลำบากต่างๆ รวมทั้งได้แสดงบทบาทอย่างแข็งขันบนเวทีโลก และถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของการทูตจีนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเป็นหลักประกันทางการเมืองของการต่างประเทศจีน

 

๑.๒ สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับยุโรป ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จะเดินทางไปเยือนยุโรปในปลายเดือน มี.ค.๖๒ ซึ่งเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในปีนี้ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนของจีนที่มีต่อยุโรป โดยจีนสนับสนุนกระบวนการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของยุโรป และสนับสนุนความสามัคคีและความเข้มแข็งของสหภาพยุโรป

 

๑.๓ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีครบรอบ ๔๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-สหรัฐฯ โดยจะมีการผลักดันให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ พัฒนาอย่างประสานกัน ร่วมมือกัน และมีความมั่นคง เป็นความเข้าใจร่วมกันของประมุขทั้งจีนและสหรัฐฯ และก็เป็นทิศทางการใช้ความพยายามในแวดวงต่างๆของทั้งสองประเทศด้วย

 

๑.๔ สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีน-รัสเซีย โดยในปีนี้ เป็นปีที่ครบรอบ ๗๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-รัสเซีย ซึ่งทั้งจีนและรัสเซียจะถือโอกาสนี้ผลักดันให้ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนที่ประสานงานกันทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านยกระดับสูงยิ่งขึ้น

 

๑.๕ ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการปลอดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและการสร้างสรรค์กลไกสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีนั้น จีนยืนหยัดต่อเป้าหมายที่คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ รวมทั้งยืนหยัดให้แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยการปรึกษาหารือกัน ขอแต่ให้การปรึกษาหารือกันดำเนินต่อไป และทิศทางการปรึกษาหารือกันไม่เปลี่ยนแปลง อันจะทำให้เป้าหมายการให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ก็ย่อมจะปรากฏเป็นจริงขึ้นได้

 

๑.๖ สำหรับประเด็นเกี่ยวกับคดีของนางเมิ่ง หว่านโจว CFO (Chief financial officer) ของบริษัทหัวเหว่ยนั้น ถือเป็นการกระทำที่เจาะจงต่อธุรกิจและบุคคลโดยเฉพาะนั้น อันเป็นการโจมตีทางการเมืองอย่างมีเจตนา ซึ่งจีนจะใช้มาตรการที่จำเป็นทุกอย่างต่อไป เพื่อพิทักษ์สิทธิผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของธุรกิจและพลเมืองของจีน และถือเป็นภาระหน้าที่อันพึงปฏิบัติของรัฐบาลจีน ขณะเดียวกัน จีนก็สนับสนุนให้ธุรกิจและบุคคลต่างๆ ถือกฎหมายเป็นอาวุธในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตน โดยไม่เป็น “แพะที่เงียบสงบ”

 

๑.๗ ส่วนความสัมพันธ์อันตึงเครียดระหว่างปากีสถานกับอินเดียเมื่อเร็วๆ นี้ จีนมุ่งส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่ายรักษาสันติภาพและจัดการปรึกษาหารือกันอย่างแข็งขัน เพื่อหาทางที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ดีขึ้นเป็นระยะยาว

 

๑.๘ สำหรับประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทะเลจีนใต้ โดยกุญแจรักษาสันติภาพและความมั่นคงของทะเลจีนใต้ต้องถือกุมอยู่ในมือของประเทศในส่วนภูมิภาคนี้ ซึ่งจีนเสนอให้บรรลุเป้าหมายตามแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ก่อนปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความรับผิดชอบของจีน

 

๒. ข้อสังเกต ทิศทางในการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศของจีน ซึ่งมีความต่อเนื่องจากแนวทางการดำเนินนโยบายที่นายหวาง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้บรรยายสรุปขณะเข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาว่าด้วยสถานการณ์ระหว่างประเทศและการต่างประเทศของจีนปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑ ที่กรุงปักกิ่ง โดยนายหวาง อี้ เน้นถึง การใช้คำศัพท์ ๖ คำในการสรุปงานด้านการต่างประเทศของจีนปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ได้แก่ เปิดกว้าง ร่วมมือ เสมอต้นเสมอปลาย ชี้นำ แบกรับ และเหนี่ยวแน่น เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนงานในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒)

 

 

บทสรุป การดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศและความสัมพันธ์กับต่างประเทศของจีน โดยปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นปีที่ครบรอบ ๗๐ ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจีนจะทุ่มเทกำลังเพื่อจัดการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ ในกรอบข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางครั้งที่ ๒ ในช่วงปลายเดือน เม.ย.๖๒ ให้ดี เพื่อผลักดันความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรอบด้าน รวมทั้งพิทักษ์เสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในภูมิภาคและของโลก โดยมีส่วนร่วมและชี้นำการบริหารและการจัดการทั่วโลกให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และดำเนินการต่างประเทศที่มีเอกลักษณ์ของจีนต่อไป

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ecns.cn/news/politics/2019-03-08/detail-ifzffurh3755718.shtml และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190309/a60d716a-df85-ba06-9bc5-318a4a8d66f2.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181211/a05e5c7b-bd77-2959-3b69-2e6bbd6226bd.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181211/a05e5c7b-bd77-2959-3b69-2e6bbd6226bd.html ตลอดจนเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=XxWXkECwQow )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box