บทบาทที่สำคัญของมาดาม เผิง ลี่หยวน ภริยาประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการเดินทางเยือนต่างประเทศ

12 April 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทที่สำคัญของมาดาม เผิง ลี่หยวน ภริยาประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการเดินทางเยือนต่างประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. การแสดงบทบาทของมาดามเผิง ลี่หยวน ในระหว่างที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เยือนอิตาลี โมนาโก และฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๖ มี.ค.๖๒ โดย มาดามเผิง ลี่หยวน ได้ร่วมกิจกรรมสำคัญได้แก่

 

๑.๑ กิจกรรมการเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะภริยาประมุขของรัฐ และร่วมกิจกรรมระหว่างการเยือนของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง รวมไปถึงพิธีต้อนรับ การกล่าวปราศรัย และงานเลี้ยงต้อนรับ

 

๑.๒ กิจกรรมการกุศลสาธารณะ ในบทบาทของทูตสันถวไมตรีขององค์การอนามัยโลกในการป้องกันและรักษาวัณโรคและโรคเอดส์ และทูตพิเศษขององค์การยูเนสโกในการส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการศึกษาแก่เด็กหญิงและสตรี

 

๑.๓ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

 

๒. ตัวอย่างกิจกรรมที่สำคัญ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๒ มาดาม เผิง ลี่หยวน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีน ได้เข้าร่วมการประชุมพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กหญิงและสตรี ที่สำนักงานใหญ่ขององค์การยูเนสโกในกรุงปารีส โดยกล่าวชื่นชมองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติที่ใช้ความพยายามในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กหญิงและสตรีมาโดยตลอด พร้อมแนะนำถึงประสบการณ์ของจีนและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะทูตพิเศษของยูเนสโกในรอบ ๕ ปี โดยเฉพาะการช่วยเหลือเด็กหญิงและสตรีหลายคน ซึ่งมาดาม เผิง ลี่หยวน เน้นว่า การส่งเสริมการศึกษาของกลุ่มคนดังกล่าวเป็นงานที่น่าชื่นชมยกย่อง ควรให้ผู้คนมากยิ่งขึ้นเข้ามาร่วมติดตามและให้กำลังสนับสนุน ความรู้และความชำนาญเฉพาะทางเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมของสตรีได้ ขอแต่ให้สตรีทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน สตรีทุกคนจึงจะสามารถใช้ชีวิตของตนได้อย่างมีความสุข โดยจีนสนับสนุนยูเนสโกในการดำเนินโครงการนี้ต่อไป ตลอดจนเสนอโอกาสผ่านโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) ให้ช่วยเด็กหญิงและสตรีมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาตนเองและสร้างอนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้น

 

 

บทสรุป ในการเดินทางต่างประเทศในรอบต้นปีนี้ มาดาม เผิง ลี่หยวน ภริยาของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้แสดงบทบาทสำคัญในฐานะทูตพิเศษสำหรับการศึกษาของเด็กและสตรีของยูเนสโก โดยมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศในหมู่ครู และความเป็นอิสระของเด็กหญิงและสตรีผ่านการศึกษา ซึ่งยูเนสโกได้ชื่นชมจีนในความร่วมมือระยะยาว ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของมาดาม เผิง ลี่หยวน ที่ส่งเสริมและสนับสนุนต่อบทบาทของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะผู้นำ

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190401/5a5891a0-807e-9524-6d28-857b7683da4f.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190327/43675ec2-18d7-8021-230a-4af0443c2d57.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190325/4e19ec3a-85f7-8e3e-a15e-587f54b26439.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box