ความคาดหวังของจีนต่อความร่วมมือจากอาเซียนในการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ BRF ครั้งที่ ๒ (2nd Belt and Road Forum for International Cooperation)

13 April 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความคาดหวังของจีนต่อความร่วมมือจากอาเซียนในการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ BRF ครั้งที่ ๒ (2nd Belt and Road Forum for International Cooperation) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เม.ย.๖๒ ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. นายหวาง ซีเหลียน เอกอัครราชทูตจีนประจำอาเซียน ได้กล่าวในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือร่วมจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๒ ที่กรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย ความว่า จีนหวังจะได้รับความร่วมมือจากอาเซียนในการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่ ๒ ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ช่วงปลายเดือน เม.ย.๖๒ ที่มุ่งการกำหนดความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือในอนาคต เพื่อผลักดันการติดต่อและการเชื่อมโยงในส่วนภูมิภาค รวมไปถึงร่วมกันสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” อย่างมีคุณภาพ

 

๒.ผู้แทนจากฟิลิปปินส์ ซึ่งรับหน้าที่เป็นประเทศประสานงานความสัมพันธ์จีน-อาเซียน และผู้แทนจากเมียนมา มาเลเซีย และเวียดนาม ต่างกล่าวในทำนองเดียวกันว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนสนับสนุนข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” อย่างแข็งขัน โดยเห็นว่า ข้อริเริ่มนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นผลดีต่อการส่งเสริมการติดต่อและการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าส่วนภูมิภาคเป็นอย่างมาก

 

 

บทสรุป การประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่ ๒ ที่จะจัดขึ้นนี้ เป็นเวทีสำคัญที่จะส่งเสริมการติดต่อและการเชื่อมโยงระหว่างกัน ตลอดจนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างฝ่ายต่าง ๆ โดยเชื่อว่า ภายใต้ความพยายามร่วมกันของทุกฝ่าย การประชุมฟอรั่มครั้งนี้จะมีความคืบหน้าที่สำคัญ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” อย่างมีคุณภาพและเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-อาเซียนให้มีความร่วมมือและความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากว็บไซต์ http://rs.n1info.com/English/NEWS/a452438/Chinese-president-Invites-Vucic-to-Belt-and-Road-Forum.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190410/1253911e-47fa-4a93-7e2a-4daf530fa222.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190327/60757408-4c70-125b-add1-95c13ad0216e.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190306/607b23c6-413c-19d5-2fd5-2fc4155f2309.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://www.beltandroad2019.com/english/ )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box