การประชุมผู้นำจีน - สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม

14 April 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมผู้นำจีน - สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๒ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๙ เม.ย.๖๒ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน นายโดนัลด์ ทัสค์ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และนายฌ็อง โคลด ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันเป็นประธานการประชุมผู้นำจีน - สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ ที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ คณะกรรมาธิการยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ โดยทั้งสองฝ่ายได้ชื่นชมความคืบหน้าด้านต่าง ๆ ของความสัมพันธ์จีน-สหภาพยุโรป อีกทั้งเห็นพ้องต้องกันว่า การกระชับความร่วมมือซึ่งอำนวยประโยชน์แก่กัน และได้รับชนะร่วมกันระหว่างจีนและสหภาพยุโรป สอดคล้องกับผลประโยชน์ร่วมกันมากมาย ทั้งในด้านการรักษาลัทธิพหุภาคีและเศรษฐกิจโลกแบบเปิดกว้าง รวมไปถึงมีจุดยืนร่วมกันในด้านการต่อต้านลัทธิกีดกันการค้าและลัทธิฝ่ายเดียว ตลอดจนมีเป้าหมายร่วมกันในด้านการรักษาโลกให้สมบูรณ์ พิทักษ์สันติภาพและความมั่นคงของโลก ในฐานะเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญและมีความมั่นคงของโลก นอกจากนี้ จีนและสหภาพยุโรปต่างเห็นถึงความสำคัญที่ต้องติดต่อและดำเนินความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน

 

๒. ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประชุม

 

๒.๑ ท่าทีของจีน ซึ่งกำลังทุ่มเทการขับเคลื่อนการเปิดสู่ภายนอก และการพัฒนาที่มีคุณภาพ โดยจีนแสดงความเชื่อมั่นว่า สหภาพยุโรปจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการนี้ ขณะเดียวกันจีนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทจีนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรม ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติจากสหภาพยุโรป แม้ว่าการแข่งขันระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ แต่ความร่วมมือก็ยังคงเป็นหลักสำคัญ ที่จะนำไปสู่ชัยชนะร่วมกัน อันเป็นเป้าหมายของทั้งจีนและสหภาพยุโรป โดยเฉพาะการที่จีนตกลงที่จะทำงานร่วมกับสหภาพยุโรปในเรื่องที่สำคัญสำหรับการปฏิรูปองค์การการค้าโลก หรือ WTO

 

๒.๒ ท่าทีของผู้นำสหภาพยุโรป ซึ่งได้ส่งสัญญาณว่า มีความคืบหน้าที่ดีในการเจรจากับจีนเรื่องการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะจากการที่จีนได้แสดงท่าทีที่จะจัดการกับประเด็นที่สหภาพยุโรปกังวล เช่น การอุดหนุนอุตสาหกรรมของจีนโดยรัฐบาลจีน ฯลฯ รวมทั้งการที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีผลประโยชน์สำคัญร่วมกันกล่าวคือ สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของจีน ส่วนจีนเป็นตลาดส่งออกอันดับสองของสหภาพยุโรปรองจากสหรัฐฯ

 

 

บทสรุป การประชุมสุดยอดครั้งนี้จะเป็นก้าวที่สำคัญสู่ทิศทางที่ถูกต้อง ตามที่จีนและสหภาพยุโรปได้เห็นพ้องกันว่าจะปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างจีน-สหภาพยุโรป ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) อย่างรอบด้านในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในฐานะสองพลังสำคัญ สองตลาดใหญ่ และสองอารยธรรมโลก โดยจีนและสหภาพพยุโรปควรจับมือใช้ความพยายามร่วมกันต่อไปเพื่อการนี้ โดยเฉพาะกรณีที่จีนและสหภาพยุโรปต่างเห็นพ้องและตกลงกันในเรื่องการต่อสู้กับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและการสนับสนุนข้อตกลงลดศักภาพด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน แต่ทั้งสองเรื่องดังกล่าว กลับถูกคัดค้านจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.scmp.com/news/china/article/3005462/china-eu-summit-ends-premier-li-keqiang-vows-reforms-when-we-say-it-we และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190410/2e988a01-7537-ce4f-6576-7f5ad12e9e64.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190409/67395a78-5c22-1f93-7675-c2fd6fa28fb0.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190408/e1aed268-7107-c52a-2cc2-467d1bc7733a.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190319/e2c5f7e1-89bb-ec3e-254b-fd1c2b956ccb.html และเว็บไซต์ https://asia.nikkei.com/Economy/Beijing-gives-ground-on-subsidies-at-China-EU-summit )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box