วิธีการปลุกกระแสนิยมใหม่ในจีน โดยการปรับปรุงและพัฒนา “พระราชวังต้องห้าม-พิพิธภัณฑ์วังกู้กง” ณ กรุงปักกิ่ง

19 April 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการปลุกกระแสนิยมใหม่ในจีน โดยการปรับปรุงและพัฒนา “พระราชวังต้องห้าม-พิพิธภัณฑ์วังกู้กง” ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ “พระราชวังต้องห้าม-พิพิธภัณฑ์วังกู้กง” มีพื้นที่ใหญ่โต แต่พื้นที่ ๗๐% กลับไม่เปิดให้ประชาชนเข้าชม และวัตถุโบราณถึง ๙๙% ถูกเก็บไว้ในโกดัง จึงทำให้ผู้เข้าชมประมาณ ๘๐% ต้องรีบเดินอย่างรวดเร็ว เพื่อชมว่าฮ่องเต้ประทับที่ไหน บรรทมที่ไหน จัดพิธีแต่งงานที่ไหน แล้วก็เที่ยวชมสวนดอกไม้เสร็จก็เดินออกไปเลย โดยที่ไม่ได้มองพระราชวังเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างที่ตั้งใจไว้ แต่กลับมองเป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป

 

๒. ตลอดหลายปีมานี้ “พระราชวังต้องห้าม-พิพิธภัณฑ์วังกู้กง” ใช้วิธีต่างๆ เพื่อทำให้แหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่นี้กลายเป็นที่สนใจ โดยเฉพาะต่อคนรุ่นใหม่ รวมทั้งการสร้างกระแสความนิยมต่อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของพระราชวังฯ โดยในปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้สูงถึง ๒,๓๐๐ ล้านหยวน (จากการจำหน่ายบัตรผ่านประตู ๘๐๐ ล้านหยวน และจำหน่ายของที่ระลึก ๑,๕๐๐ ล้านหยวน) กล่าวคือ

 

๒.๑ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนอ้ายที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับเทศกาลหยวนเซียวของจีน ประเพณีเฉลิมฉลองเทศกาลหยวนเซียวนั้น นอกจากต้องกินหยวนเซียว (บัวลอยสอดไส้) แล้ว พื้นที่ต่างๆยังจะจัดงานโคมไฟด้วย สำหรับเทศกาลหยวนเซียวปีนี้ พระราชวังต้องห้ามกรุงปักกิ่งก็ได้จัดงานโคมไฟเป็นครั้งแรกในรอบ ๙๔ ปีหลังการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวังกู้กง และตั๋วเข้าชมงานโคมไฟพระราชวังต้องห้ามก็ถูกจองหมดภายในพริบตา

 

๒.๒ การปลุกกระแสและเรียกความสนใจของคนทั่วไปหลังจากนำเสนอสารคดีเรื่อง “การซ่อมวัตถุโบราณในพระราชวังต้องห้าม” ออกฉายทางโทรทัศน์ ทำให้ผู้คนเข้าใจถึงคุณค่าของวัตถุโบราณต่างๆ ในวังกู้กง และทำให้ผู้คนสนใจความเป็นมาของพระราชวังต้องห้าม

 

๒.๓ จัดทีมงานออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหลายทีม และยังสนับสนุนให้ผลิตอย่างมีความหลากหลาย โดยแต่ละเดือนผลิตได้จำนวนมากหลายร้อยชนิด เมื่อวางตลาดแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าชนิดไหนขายดี ชนิดไหนขายไม่ได้ นอกจากนี้ทางพระราชวังโบราณยังร่วมมือกับนักออกแบบชื่อดัง เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วย เช่น เมื่อจัดนิทรรศการภาพวาดคีรีและคงคาพันลี้ ทางพระราชวังฯ ก็ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น แก้วน้ำลายภาพคีรีและคงคาพันลี้ เป็นต้น

 

๒.๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๒ พิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้าม (กู้กง) และบริษัทหัวเว่ย ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อร่วมกันสร้าง “พระราชวังต้องห้ามอัจฉริยะ 5G” และจัดการประกวดปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ลิงค์ไปยังข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมและวัตถุโบราณ รวมถึงข้อมูลประชาสัมพันธ์ นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์จากทั่วโลกยังสามารถมีความร่วมมือกับพระราชวังต้องห้ามเพื่อช่วยให้คำปรึกษาจากระยะไกลหรือการตรวจสอบทางโบราณคดีได้อีกด้วย

 

 

บทสรุป การปรับปรุงและพัฒนา “พระราชวังต้องห้าม-พิพิธภัณฑ์วังกู้กง” เนื่องจากพระราชวังกู้กงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐๐ ปี และครบรอบการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์กู้กง ๙๕ ปีในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) โดยเริ่มตั้งแต่ครึ่งหลังของปีนี้เป็นต้นไป “พระราชวังต้องห้าม-พิพิธภัณฑ์วังกู้กง” จะทยอยจัดนิทรรศการอันทรงคุณภาพสูง โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับมรดกทางประวัติศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ภาพวาด วัฒนธรรมพระราชวัง บัณฑิต เทศกาลและประเพณี อารยธรรมโลก การค้นพบทางโบราณคดี และด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ร้านสุกี้ ณ หอคอยหัวมุมในบริเวณพระราชวังกู้กง ซึ่งมีน้ำซุปรสดั้งเดิมที่พระนางซูสีไทเฮาโปรดปราน ก็เปิดบริการโดยการสร้างบรรยากาศให้เหมือนอยู่ในท้องพระโรง เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนกำลังกินสุกี้หม้อไฟอยู่ในสมัยราชวงศ์ชิง

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190409/5d251af4-84d0-64a9-2bef-b077f75c790a.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190412/e47955db-b29e-eb9e-5845-d9e3c9c6ac4c.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190319/2295d2d3-dfde-c571-76df-fa3d51b49a5f.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190304/afaef0c1-67ce-4971-bb13-6f81adfc9126.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190224/302c9ab1-85d8-c276-c7d6-c1d5ddea3786.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190307/956bb3a0-cbc0-42d8-cea8-f975c892cc93.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box